DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 10662821 - 18/12/2011  

Måge sp. (Larini)1
Alder:Adult (udfarvet)
Dragt:Vinterdragt
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:Vedhæftede fotos af Jan Eske Schmidt. En gådefuld mørkrygget måge, først stående på en bådebro i vesthavnen, senere på en mark lidt nord for Klintholm By. Lysere ryg end intermedius-Sildemåge. Vi diskuterede, om det kunne være en Britisk Sildemåge, men fuglen var IKKE langvinget og virkede stor, større end flere af de nærmeste Sølvmåger. En del hvide pletter i vingespidsen omgivet af lidt sort. På håndens underside meget lidt sort, mest gråt. Bred hvid vingebagkant. Ret tykt næb. Benene havde vistnok lidt blegrødt i sig. Lidt vinterdragts-streger i øjenregionen. Efter hjemkomst er det med gru gået op for os, at flere af karaktererne passer på en SKIFERMÅGE!!!??? Vi fik ikke set vingespidstegningen ordentligt i flugten. JES fik nogle billeder, men kun af den stående fugl. PSH oplyser at have set den for nylig i havnen, så den holder nok til i området og bør tjekkes igen og helst fotograferes i flugten.
Lokalitet:Klintholm Havn og By (08:35 - 10:10)
Observatør:Tim Andersen
Medobservatør:JES, JHC, LAK, NBA, LSN.
Metode:Delvis optælling
Vind:VNV 7 m/s
Skydække:5/8
Temperatur:2 grader
Sigtbarhed:50000 meters sigt
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:20-12-2011 14:12:02

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 18/12/2011  

Lille Lappedykker3 rastende
Sædgås1 trækkende mod øst
Grågås13 trækkende mod øst
Gråand15 rastende
Troldand1 rastende
Stor Skallesluger2 overflyvende
Blishøne2 rastende
Sortgrå Ryle1 rastende
Thorshane1 1. kalenderår rastende
Hættemåge10 rastende
Stormmåge15 rastende
Sildemåge1 1. kalenderår rastende
Sølvmåge240 rastende
Svartbag4
Måge sp.1 adult (udfarvet) vinterdragt rastende