DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 10671517 - 21/12/2011  

Kongeederfugl (Somateria spectabilis)1
Køn:Han
Alder:2. kalenderår
Adfærd:Trækkende mod nord
Tid:13:35-13:40
Kommentar til obs.:Kom flyvende i flok med 10 Ederfugle (7 hanner + 3 hunner) på ca. 500 meters afstand og i ca. 10 meters højde. Jeg fulgte flokken så langt øjet rakte. På et tidspunkt slog tre ederfugle ud fra flokken og returnerede mod syd og gik muligvis til rast. De resterende 8 fugle, der iblandt Kongeederfuglen fortsatte, men tog en mere NV-lig retning. Set bagfra var fuglen 10 % mindre end Ederfuglene og helt sort med to hvide pletter på gumpsiden. Jeg tror der kan være tale om en slags fourageringstræk, da der kom en del småflokke fra syd - måske pga. tidevandet/strømmen. Jeg vil nedjustere fuglens alder til 2K og ikke 3K+ som udmeldt: Fuglens overvinger var helt sorte med undtagelse af et hvidt bånd bestående af primært mellemste overvingedækfjer. Forkant på armen altså sort. Det sorte på ryggen gik helt op til den allerforreste del af ryggen/skuldrene. Den orange næbknob - "appelsinen" - var ikke så ekstrem, men mere som en velvoksen mandarin. Men alt i alt en fantastisk smuk/særpræget fugl, og kun min anden i DK. Jf. Dofbasen var sidste (og hidtil eneste fund i Sønderjylland (?)) en han fra Halk Nor i 1997. Dette fund må således være ny art for Rømø.
Lokalitet:Lakolk Strand, Rømø (13:15 - 14:50)
Observatør:Michael Schwalbe
Kommentar til tur:Rømø Vesterstrand.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-12-2011 16:18:33
Links:Information om Kongeederfugl
 Billeder af Kongeederfugl på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Kongeederfugl1 han 2. kalenderår trækkende mod nord
Dværgmåge4 1. kalenderår fouragerende