DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 11652755 - 29/08/2012  

Høgesanger (Curruca nisoria)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Rastende
Tid:11:16-11:17
Kommentar til obs.:Pga. den tætte tåge besluttede vi at luske småfugle i Pinseskoven, umiddelbart nord for pumpestationen. Da den første tilnærmelsesvise opklaring kom, myldrede det med småfugle - Løvsangere, Gransangere, Gærdesangere, Rødstjert, Havesangere og Munke, og vi tjekkede området møjsommeligt igennem. Imens jeg overvågede et brombærkrat nord for den sydligste materielplads, ringede Kristian Laustsen (KLa) kl. 10:15 og fortalte, at han netop havde haft Høgesanger i et krat inde på materielpladsen. Da jeg var på pletten 20 sek. senere, var fuglen sunket ned i brombærkrattet, så vi satte os på god afstand og ventede. De mange Tornsangere (5), Gærdesangere (8), Havesangere (10) og Munke (10) dukkede så småt op igen. Efter et kvater begyndte området at vrimle med skolebørn - bl.a. gik én af dem ind bag Høgesangerkrattet og gik frem og tilbage (?!?)... Der skulle gå endnu tre kvarter, før området igen åndede fred og ro, da jeg bemærkede silhuetten af en stor sylvia-agtig fugl på bagsiden af krattet. Jeg fulgte "tingen" nøje, og forløsningen var stor, da jeg i et hul så fuglens skællede vingetegning (de hvide kanter på dækfjerene). Nu var jeg helt sikker på, det var den, og løftede kameraet for at være parat, hvis fuglen viste sig. I samme øjeblik kom en arbejdsbil kørende ind mod pladsen, og jeg vinkede afværgende, og fik bilen til at standse på afstand, i håb om at fuglen ikke blev skræmt. Inden længe var der 5-6 arbejdsmænd på pladsen, og der blev slæbt rafter frem og tilbage. Vejret var blevet varmere, og det havde tyndet meget kraftigt ud i småfuglene i området. Vi blev endnu en times tid (efter arbejdsbilen var kørt), og vendte tilbage á flere omgange, men Høgesangeren sås ikke mere. Godt at det endelig lykkedes, men sikke en svær fugl...
Lokalitet:Pinseskoven, Kalvebod Fælled
Observatør:Troels Leuenhagen Petersen
Medobservatør:KLa
Kommentar til tur:Meget tæt tåge over det inddæmmede, så vi valgte småfuglelusk i stedet.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:29-08-2012 16:49:37
Links:Information om Høgesanger
 Billeder af Høgesanger på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Sortklire2 overflyvende
Hvidklire6 overflyvende
Hvepsevåge2 overflyvende
Rørhøg1 overflyvende
Spurvehøg10 overflyvende
Tårnfalk1 overflyvende
Lærkefalk1 hun 2. kalenderår eller mere overflyvende
Gulbug1 rastende
Løvsanger30 rastende
Gransanger25 rastende
Munk25 rastende
Havesanger20 rastende
Høgesanger1 1. kalenderår rastende
Gærdesanger20 rastende
Tornsanger15 rastende
Grå Fluesnapper1 rastende
Rødhals1 rastende
Rødstjert1 rastende