DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 11789870 - 02/10/2012  

Stribet Græshoppesanger (SU) (Locustella lanceolata)0
Alder:1. kalenderår
Dragt:Vinterdragt
Adfærd:Rastende
Supplerende info:Kaldende
Tid:14:17
Kommentar til obs.:Set hoppe op på udgået gren på toppen af Verdens Ende på ca. 4,5 meters afstand i 15 sekunder i skråt medlys. Den blev overraskende nok siddende og kiggede alert på mig, mens den vendte og drejede sig for til sidst at hoppe ned igen på nordsiden. Den kaldte flere gange meget tydeligt med et smaskende, dæmpet: 'check', 'check'. Kald, bryst, tertialer og underhaledækfjer passer godt med stribet græshoppesanger, men jeg så ikke kort hale, stumpet næb eller stribet flanke. Jeg kom først hjem kl. 1915 og kunne checke det jeg så mod litteratur og fotos på nettet. Fuglen sad på den stejle, nordvendte, 8 meter høje skråning med havtornebuske, så jeg gik væk og ventede på, at flere ville komme til. Den blev eftersøgt af hele 13 birdere, bla. helt fra Aalborg og Klim, men den blev desværre ikke genfundet. Tak for hjælpen, drenge plus til Tina! Hvis den var blevet bestemt sikkert, ville 4 ud af samtlige 7 danske fund være gjort netop den 2. oktober...
Lokalitet:Grenen, Skagen (07:11 - 19:11)
Observatør:Rolf Christensen
Medobservatør:KnP ALJ JKa SKr KBC LaM TEP MEP EC JPe JoK RSN MoN
Kommentar til tur:Hele 252 fugle ringmærket var efterårets hidtil største dag, og totalen er nu 3.567 fugle ringmærket 31/7-2/10 2012, hvilket giver i snit 64,9 per ringmærkningsdag.Min cykel var punkteret, så jeg ankom småsent. Blot 3 birdere blev talt til morgen inden et stort eftermiddagsrykind pgr. af en mulig stribet græshoppesanger, der kaldte på 4,5 meters afstand.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:02-10-2012 23:29:37
Links:Billeder af Stribet Græshoppesanger på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 02/10/2012  

Huldue2 trækforsøgende
Vandrikse6 rastende
Sule1010 rastende
Topskarv1 1. kalenderår rastende
Lomvie150 trækkende
Storkjove4
Fjordterne1 rastende
Splitterne1 rastende
Stor Flagspætte, Sydlig (ssp. pinetorum)2 trækforsøgende
Dværgfalk1 rastende
Skovskade96 trækforsøgende
Husskade3 rastende
Stribet Græshoppesanger (SU)0 1. kalenderår vinterdragt rastende
Løvsanger1 1. kalenderår fanget og ringmærket
Gransanger10 rastende
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus)8 fanget og ringmærket
Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus)6 fanget og ringmærket
Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid)2 fanget og ringmærket
Munk6 rastende
Havesanger2 1. kalenderår rastende
Rødstjert2 han 1. kalenderår fanget og ringmærket
Bynkefugl1 rastende
Stenpikker (ssp. oenanthe)1 rastende
Ringdrossel1 rastende
Skovpiber2 trækforsøgende
Nordlig Gråsisken1 1. kalenderår fanget og ringmærket
Lille Gråsisken35 trækforsøgende
Lille Korsnæb25 trækforsøgende
Stillits68 trækforsøgende