DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 11853314 - 16/10/2012  

Sabinemåge (Xema sabini)1
Alder:Adult (udfarvet)
Dragt:Sommerdragt/yngledragt
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:midttårnet: godt nok blæste det ad r.... til, men det var alligevel ganske uventet at træffe en adult Sabinemåge rastende i Klydesøen; sås i trekvarters tid ganske tæt på obsposten; stod i absolut nordvestligste del af Store Klydesø en smule vestligere end den lange nord-nordøstgående kanal, på et tidspunkt fløj den endnu tættere på den korte nordvestgående kanal der danner grænsen mellem nye Store Klydesø og gamle oprindelige Klydesøen, her stod den på tørlagt vadeflade med spredte lave planter med gule blomster; 10-15 Krikænder stod på samme område; da Krikænderne blev skræmte og fløj østpå, lettede Sabinemågen også og fløj østpå; jeg tabte den, da den passerede den tykke træbjælke, der adskiller de 2 kommende vinduer på tårnets nordside, men kort efter genfandt jeg den stående på vestligste del af lille ø meget tæt på østsiden af den nord-nordøstgående kanal, her stod den stadig, da jeg forlod stedet 15:40; den klassiske trefarvede vinge sås (grå-sort-hvid), meget mørk, men ikke knaldsort hætte, der var omgivet af en sort smal ring; mange fjer på issen var hvide; sort næb med gul spids; undervingen kridhvid, der var dog et diffust mørk bånd ned gennem vingen (på langs); pudsede sig meget
Lokalitet:Klydesøreservatet, Kalvebod Fælled (13:03 - 17:07)
Nøjagtig position:
Observatør:Bent Bøggild Pedersen
Metode:Delvis optælling
Kommentar til tur:obs fra dæmningen: (1) oven for nordvestligste del af gamle oprindelige Klydesøen (vest-nordvest for Nordtårnet) 13:03-13:35 (kommende nordvesttårn); der var stadig kun gravet 9 huller til betonklodserne, der skal bære kommende nordvesttårn, det færdige tag lå ved siden af (på lavt træstillads, så det ikke lå direkte på jorden) og ved siden af taget lå en stabel med diverse byggematerialer (trævarer); (2) oven for absolut nordvestligste del af Store Klydesø 13:53-15:40 (midttårnet; obspost inde i tårnet); tårnet i princippet færdigt, men egentlige dør manglede (dør på sydsiden), det samme gjorde vinduesrammerne (med glas); ligeledes var trappen op til tårnet ikke på plads, tårnet har trævæg fra gulv til tag på sydlige halvdel af både vestsiden og østsiden; hullet til kommende vindue på sydsiden var blændet af stor træplade, men det blæste kraftigt ind af døren, helt i øst på sydsiden, så der var kun læ at finde langs østsidens sydlige halvdel; samt (3) oven for Sydmøllevej 15:52-17:07 (nye sydtårn, obspost inde i tårnet), tårnet i princippet færdigt, men egentlige dør manglede (dør på østsiden); det samme gjorde vinduesrammerne (med glas); tårnet har trævæg fra gulv til tag på sydlige del af østsiden og østlige halvdel af sydsiden, her kunne man stå i læ for den kraftige vind; hele perioden havde en særdeles kraftig vind, cykelturen fra kommende nordvesttårn til midttårnet skete i strid modvind i en styrke vel omkring 15 m/s; SSØ-SØ 13-15 m/s, sky 5-8, sigt 15-20 km; alle 3 fugletårne blev færdiggjort i november 2012
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:16-11-2012 12:38:04
Senest redigeret:06-02-2019 20:02:02
Links:Information om Sabinemåge
 Billeder af Sabinemåge på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)1 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) fouragerende
Bramgås3200 fouragerende
Grågås75 fouragerende
Knopsvane3
Gravand2 fouragerende
Skeand106 fouragerende
Knarand60 fouragerende
Pibeand850 fouragerende
Gråand365 fouragerende
Spidsand35 fouragerende
Krikand1515 fouragerende
Taffeland1 han pragtdragt fouragerende
Troldand550 fouragerende
Toppet Lappedykker1 vinterdragt fouragerende
Strandhjejle1 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) fouragerende
Hjejle900 fouragerende
Vibe140 fouragerende
Storspove1 fouragerende
Lille Kobbersneppe3 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) fouragerende
Sabinemåge1 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt rastende
Svartbag555 fouragerende
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius)1 adult (udfarvet) fouragerende
Skarv2300 fouragerende
Fiskehejre1 fouragerende
Gråkrage105 fouragerende
Landsvale2 fouragerende
Stær1500 fouragerende
Hvid Vipstjert1 fouragerende
Engpiber1 fouragerende