DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 12022987 - 12/12/2012  

Jagtfalk (SU) (Falco rusticolus)1
Adfærd:Rastende
Tid:10:30-14:00
Kommentar til obs.:Blev opdaget da den mobbede en Musvåge mellem fuglestationen og fyret. Lidt efter satte den sig op på antennen på nordsiden af fyret, hvor den sad det meste af dagen. Tog nogle små flyveture ind i mellem, og på et tidspunkt jagtede den en Skovsneppe lige uden for stationen. Vingefang større end Blå Kærhøg ved direkte sammenligning. Vingedækfjerene mørkere brune end svingfjerene. Utydelig brunlig kindstribe ikke særligt meget afvigende fra den øvrige kind. Fotos taget
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:BEJ, Xenia, MAB, JRL, HBø,
Kommentar til tur:Div obs
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:12-12-2012 19:06:15
Status:
Links:Information om Jagtfalk
 Billeder af Jagtfalk på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Hvinand15 rastende
Stor Skallesluger14 trækkende mod syd
Sandløber12 fouragerende
Skovsneppe2 rastende
Dobbeltbekkasin3 rastende
Ride1 1. kalenderår rastende
Stormmåge10 rastende
Sølvmåge260 rastende
Svartbag5 rastende
Blå Kærhøg1 hun-farvet rastende
Fjeldvåge2 rastende
Musvåge2 rastende
Jagtfalk (SU)1 rastende
Husskade1 rastende
Sortkrage1 rastende
Rødhals1 rastende
Vindrossel1 rastende
Solsort1 rastende
Jernspurv1 rastende
Bogfinke2 rastende
Gulspurv1 rastende