DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 13116644 - 27/08/2013  

Strandskade (Haematopus ostralegus)1
Antal pr. obs.:2/3/6/1/4/9/1/3/2/1
Adfærd:Trækkende mod syd
Lokalitet:Blåvands Huk (10:30 - 10:45)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:Skat, JA
Metode:Trækfugletælling
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:27-08-2013 21:59:21
Links:Information om Strandskade
 Billeder af Strandskade på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 27/08/2013  

Grågås4 trækkende mod syd
Fløjlsand3
Gravand3 trækkende mod syd
Pibeand8 trækkende mod syd
Spidsand7
Krikand1 trækkende mod syd
Ringdue5 rastende
Rødstrubet Lom3
Fiskehejre2 trækkende mod syd
Sule3
Skarv111
Strandskade32
Hjejle5
Lille Kobbersneppe2
Islandsk Ryle52
Sandløber34
Almindelig Ryle52
Dobbeltbekkasin7
Rødben14
Almindelig Kjove1 2. kalenderår mellemform trækkende mod syd
Hættemåge59
Sildemåge3
Hvepsevåge1 trækkende mod øst
Rørhøg4
Havørn1 1. kalenderår trækkende mod sydøst
Vendehals1 fanget og ringmærket
Tårnfalk50
Aftenfalk1 1. kalenderår rastende
Skovskade1 fanget og ringmærket
Husskade2 rastende
Sortkrage x Gråkrage (hybrid)1 rastende
Topmejse1 rastende
Gulbug1 fanget og ringmærket
Rørsanger1 fanget og ringmærket
Bysvale10 rastende
Landsvale310
Løvsanger225
Gransanger1 fanget og ringmærket
Havesanger61
Høgesanger1 fanget og ringmærket
Gærdesanger1 fanget og ringmærket
Tornsanger33
Grå Fluesnapper26
Lille Fluesnapper1 fanget og ringmærket
Broget Fluesnapper50
Rødstjert63
Sortstrubet Bynkefugl6
Stenpikker117
Solsort6
Jernspurv13
Skovspurv17
Skovpiber35
Gul Vipstjert42
Hvid Vipstjert38
Bogfinke1 rastende
Grønirisk10 rastende
Tornirisk16
Lille Gråsisken1 rastende
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken2
Lille Korsnæb3
Stillits1 trækkende mod syd
Gulspurv13