DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 14654366 - 05/09/2014  

Steppehøg (Circus macrourus)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Fouragerende
Kommentar til obs.:Kom i to omgange ind i Københavns Kommune og tog en runde over Nordre Klapper: Kl. 16.32-16.40 og kl. 18.31-18.32
Lokalitet:Nordre Klapper, Kalvebod Fælled (15:00 - 18:35)
Observatør:Ib Jensen
Medobservatør:TA, RT, MC
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:06-09-2014 08:22:11
Links:Information om Steppehøg
 Billeder af Steppehøg på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 05/09/2014  

Rovterne1 adult (udfarvet) overgangsdragt trækkende mod syd
Steppehøg1 1. kalenderår fouragerende
Spurvehøg1 rastende
Rød Glente1 trækkende mod syd
Tårnfalk11 fouragerende
Bynkefugl5 rastende