DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 14693062 - 16/09/2014  

Lille Skrigeørn (Clanga pomarina)1
Adfærd:Trækkende
Tid:11:10-12:05
Kommentar til obs.:Fuglen blev opdaget over mammutbunkeren, hvor den kredsede sammen med et par Hvepsevåger. uglen sås i første omgang indtil 1145, hvor den lå og fløj rundt over mosen og flere gange tog højde sammen med 7 hvepsevåger. Derefter forsvandt den langsomt mod mod øst - nordøst. kl. 1205 lettede mågerne på stranden og ørnen sås derefter i stor højde trække ud over havet mod vindmøllerne. På et tidspunkt kredsede den over revet sammen med en Fiskeørn. Fuglen sås derefter ikke mere.
Lokalitet:Blåvands Huk (11:00 - 13:30)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:HKn, BEJ, Lene Ørnskov, Jan Durinck
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Fyrbakken
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:19-08-2015 19:25:26
Status:
Links:Information om Lille Skrigeørn
 Billeder af Lille Skrigeørn på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 16/09/2014  

Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)3 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)6 trækkende mod syd
Grågås24 trækkende mod syd
Sortand70
Toppet Skallesluger1 trækkende mod syd
Pibeand35
Spidsand14 trækkende mod syd
Krikand30
Toppet Lappedykker1 trækkende mod syd
Ringdue1 rastende
Rødstrubet Lom34
Sortstrubet Lom1 trækkende mod syd
Sule14
Skarv23
Strandskade13
Hjejle1 trækkende mod syd
Stor Præstekrave6
Stenvender2 trækkende mod syd
Brushane1 trækkende
Sandløber2 trækkende mod syd
Dværgryle1 trækkende mod syd
Dobbeltbekkasin1 trækkende
Mudderklire1 trækkende mod syd
Lomvie1 trækkende mod syd
Hættemåge14
Fjordterne/Havterne6
Splitterne1 trækkende mod syd
Fiskeørn3
Hvepsevåge13
Lille Skrigeørn1 trækkende
Rørhøg3 1. kalenderår trækkende mod syd
Spurvehøg4
Musvåge2 rastende
Tårnfalk15
Dværgfalk4
Lærkefalk1 trækkende mod syd
Vandrefalk2
Skovskade2 overflyvende
Husskade2 rastende
Gråkrage1 overflyvende
Topmejse1 rastende
Musvit3 rastende
Bysvale1 trækkende mod syd
Landsvale387
Gransanger12 rastende
Munk35 rastende
Havesanger8 rastende
Fuglekonge8 rastende
Gærdesmutte1 rastende
Rødhals30 rastende
Rødstjert7 rastende
Sortstrubet Bynkefugl1 rastende
Stenpikker3
Misteldrossel2 trækkende mod syd
Sangdrossel3 rastende
Solsort2 rastende
Jernspurv15 rastende
Skovspurv10 rastende
Skovpiber30 trækkende mod syd
Engpiber123
Gul Vipstjert2
Bjergvipstjert2 trækkende mod syd
Hvid Vipstjert9
Bogfinke422
Kvækerfinke1 trækkende mod syd
Grønirisk5 rastende
Tornirisk22
Grønsisken9
Gulspurv2 rastende
Rørspurv35
Admiral20 trækkende
Okkergul Randøje1 rastende
Hare2 rastende
Krondyr1 rastende