DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 14693062 - 16/09/2014  

Lille Skrigeørn (Aquila pomarina)1
Adfærd:Trækkende
Tid:11:10-12:05
Kommentar til obs.:Fuglen blev opdaget over mammutbunkeren, hvor den kredsede sammen med et par Hvepsevåger. uglen sås i første omgang indtil 1145, hvor den lå og fløj rundt over mosen og flere gange tog højde sammen med 7 hvepsevåger. Derefter forsvandt den langsomt mod mod øst - nordøst. kl. 1205 lettede mågerne på stranden og ørnen sås derefter i stor højde trække ud over havet mod vindmøllerne. På et tidspunkt kredsede den over revet sammen med en Fiskeørn. Fuglen sås derefter ikke mere.
Lokalitet:Blåvands Huk (11:00 - 13:30)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:HKn, BEJ, Lene Ørnskov, Jan Durinck
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Fyrbakken
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:19-08-2015 19:25:26
Status:
Links:Information om Lille Skrigeørn
 Billeder af Lille Skrigeørn på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 16/09/2014  

Rødstrubet Lom34
Sortstrubet Lom1 trækkende mod syd
Toppet Lappedykker1 trækkende mod syd
Sule14
Skarv23
Grågås24 trækkende mod syd
Knortegås, Mørkbuget (bernicla)3 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Knortegås, Lysbuget (hrota)6 trækkende mod syd
Pibeand35
Krikand30
Spidsand14 trækkende mod syd
Sortand70
Toppet Skallesluger1 trækkende mod syd
Hvepsevåge13
Rørhøg3 1. kalenderår trækkende mod syd
Spurvehøg4
Musvåge2 rastende
Lille Skrigeørn1 trækkende
Fiskeørn3
Tårnfalk15
Dværgfalk4
Lærkefalk1 trækkende mod syd
Vandrefalk2
Strandskade13
Stor Præstekrave6
Hjejle1 trækkende mod syd
Sandløber2 trækkende mod syd
Dværgryle1 trækkende mod syd
Brushane1 trækkende
Dobbeltbekkasin1 trækkende
Mudderklire1 trækkende mod syd
Stenvender2 trækkende mod syd
Hættemåge14
Splitterne1 trækkende mod syd
Fjordterne/Havterne6
Lomvie1 trækkende mod syd
Ringdue1 rastende
Landsvale387
Bysvale1 trækkende mod syd
Skovpiber30 trækkende mod syd
Engpiber123
Gul Vipstjert2
Bjergvipstjert2 trækkende mod syd
Hvid Vipstjert9
Gærdesmutte1 rastende
Jernspurv15 rastende
Rødhals30 rastende
Rødstjert7 rastende
Sortstrubet Bynkefugl1 rastende
Stenpikker3
Solsort2 rastende
Sangdrossel3 rastende
Misteldrossel2 trækkende mod syd
Havesanger8 rastende
Munk35 rastende
Gransanger12 rastende
Fuglekonge8 rastende
Topmejse1 rastende
Musvit3 rastende
Skovskade2 overflyvende
Husskade2 rastende
Gråkrage1 overflyvende
Skovspurv10 rastende
Bogfinke422
Kvækerfinke1 trækkende mod syd
Grønirisk5 rastende
Grønsisken9
Tornirisk22
Gulspurv2 rastende
Rørspurv35
Admiral20 trækkende
Okkergul Randøje1 rastende
Hare2 rastende
Krondyr1 rastende