DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 16544230 - 24/10/2015  

Blå Kærhøg x Steppehøg (hybrid) (Circus cyaneus x C. macrourus)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Trækkende mod syd
Kommentar til obs.:SG's foto En interessant fugl, som først blev bedømt som Blå Kærhøg pga vingeformlen. Så fik vi øje på halskraven, da fuglen passerede og skyndte os at tage nogle billeder. Disse viser karakterer af Steppehøg med boomerang, ustribet krop, kroppens farve, men den brede hånd? Hybrid?
Lokalitet:Gulstav (07:30 - 14:35)
Observatør:Michael Mosebo Jensen
Medobservatør:SG
Kommentar til tur:Dovns Klint indtil kl. 13.30, derefter Ørnehøj
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:29-01-2016 19:26:49

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 24/10/2015  

Pibesvane11
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)8 trækkende
Bramgås1730 trækkende
Grågås12 trækkende
Havlit20
Ederfugl10700
Fløjlsand6 trækkende
Sortand48
Hvinand6 trækkende
Toppet Skallesluger28 trækkende
Troldand10 trækkende
Knarand8 trækkende
Pibeand57
Gråand11 trækkende
Spidsand10 trækkende
Krikand16 trækkende
Gråstrubet Lappedykker1 trækkende
Toppet Lappedykker1 trækkende
Huldue59 trækkende
Ringdue1800 trækkende
Skarv12 trækkende
Hjejle40 rastende
Vibe22 trækforsøgende
Ride1 adult (udfarvet) trækkende mod sydvest til rast
Hættemåge57 trækkende
Stormmåge27 trækkende
Blå Kærhøg4 trækkende
Blå Kærhøg x Steppehøg (hybrid)1 1. kalenderår trækkende mod syd
Spurvehøg61 trækkende
Rød Glente3 trækforsøgende
Fjeldvåge1 rastende
Musvåge45 trækkende
Stor Flagspætte1 rastende
Dværgfalk3 trækkende
Vandrefalk5 trækkende
Allike1220
Råge12 trækkende
Sanglærke10 trækkende
Skægmejse2 rastende
Gransanger3 rastende
Stær250 trækkende
Misteldrossel15 trækkende
Vindrossel22 trækkende
Sjagger260 trækkende
Engpiber115 trækkende
Skærpiber3 trækkende
Bjergvipstjert7 trækkende
Hvid Vipstjert27 trækkende
Bogfinke/Kvækerfinke4930 trækkende
Grønirisk121 trækkende
Bjergirisk146 trækkende
Tornirisk37 trækkende
Stillits108 trækkende
Grønsisken1240 trækkende
Rørspurv8 trækkende