DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 19153102 - 05/05/2017  

Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis)1
Køn:Hun
Alder:2. kalenderår
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:Opdateret 9/5-2017: På baggrund af bl.a. Simon Sigaard Christiansens kommentarer til fuglen (se Feltornitologen på facebook) ændres fundet nu fra sandsynlig til sikker. Bestemmelsen er baseret på følgende (se i øvrigt billedcollagen): Tydeligt gråtonet overside som var overraskende iøjnefaldende og det der i første omgang fik mig til at kigge nærmere på fuglen. Tydelig antydning af nakkebånd samt tydelig håndrodsplet. Overgumpen fremstod i felten en anelse lysere (ses ikke på billedet), men ikke så lys som det kan ses på nogle individer. Derudover: De hvide markeringer på håndsvingfjerene starter ved P5 (eller er det P4?), hvilket yderst sjældent ses hos broget (jf. bl.a. Svenssons grønne). Derudover strækker den hvide håndrodsplet sig tydeligt forbi hånddækfjerene, hvilket også taler klart for hvidhalset. Endvidere kan det ses, at den yderste halefjer har hvid yderfane, og at det hvide strækker sig helt ud til spidsen samt at det yderste af tertiærerne viser en smal hvid kant. Begge hvidhalset flue karakterer. Desuden er der ganske bredt hvidt på store dækfjer og fint med hvidt på tertiærer. Kombinationen af karakterer udelukker broget flue. Ift. den mere eller mindre teoretiske mulighed for en hybrid, vil jeg mene, at sådan en ville have vist flere intermediære karakterer end denne fugl gør. Alder: Simon har i sin kommentar skrevet ubestemt alder. De fleste adulte hunner har dog i mange tilfælde en endnu større håndrodsplet, som i de fleste tilfælde strækker sig længere frem mod forvingen. Størrelsen på håndrodspletten på denne fugl, kunne derfor taler for, at der er tale om en 2k. Kort om obsen: Set i flere omgange i løbet af formiddagen, men svær at arbejde med og var væk i lange perioder. Fuglen blev desværre ikke hørt kalde (hvilket de åbenbart meget sjældent gør!). Den holdt til i området omkring en lysning ud til stien lige før broen. Se stedsangivelse.
Lokalitet:Pinseskoven, Kalvebod Fælled
Nøjagtig position:
Observatør:Thomas Hellesen
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:05-05-2017 16:14:28
Links:Information om Hvidhalset Fluesnapper
 Billeder af Hvidhalset Fluesnapper på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 05/05/2017  

Lærkefalk1 overflyvende
Skovsanger4 syngende
Rødtoppet Fuglekonge2
Grå Fluesnapper1 rastende
Hvidhalset Fluesnapper1 hun 2. kalenderår rastende