DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 19750527 - 14/09/2017  

Steppehøg (Circus macrourus)1
Køn:Han
Alder:2. kalenderår eller mere
Adfærd:Overflyvende
Lokalitet:Klydesøen, Kalvebod Fælled (12:16 - 16:09)
Observatør:Erik Nielsen
Billeder til observationen:
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:14-09-2017 23:37:29
Links:Information om Steppehøg
 Billeder af Steppehøg på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 14/09/2017  

Knopsvane65 rastende
Bramgås154 rastende
Grågås130 rastende
Troldand40 rastende
Skeand280 rastende
Knarand34 rastende
Pibeand1100 rastende
Gråand130 rastende
Spidsand70 rastende
Krikand900 rastende
Ringdue9 overflyvende
Blishøne250 rastende
Fiskehejre14
Sølvhejre3 rastende
Skarv340 rastende
Hjejle2100 rastende
Stor Præstekrave2 rastende
Vibe1100 rastende
Storspove4 rastende
Lille Kobbersneppe1 1. kalenderår rastende
Stor Kobbersneppe2 rastende
Islandsk Ryle1 rastende
Brushane32 rastende
Krumnæbbet Ryle7 rastende
Almindelig Ryle170 rastende
Dværgryle2 rastende
Dobbeltbekkasin120 rastende
Sortklire4 rastende
Hvidklire12 rastende
Tinksmed1 rastende
Hættemåge1100 fouragerende
Stormmåge9 rastende
Sølvmåge65 rastende
Svartbag17 rastende
Rovterne2 fouragerende
Hvepsevåge4 trækkende mod øst
Rørhøg6 fouragerende
Blå Kærhøg1 hun 2. kalenderår eller mere rastende
Steppehøg1 han 2. kalenderår eller mere overflyvende
Spurvehøg9 overflyvende
Havørn2 adult (udfarvet) rastende
Musvåge2 overflyvende
Tårnfalk5 fouragerende
Dværgfalk2 overflyvende
Lærkefalk1 fouragerende
Husskade6 rastende
Gråkrage8 rastende
Blåmejse1 rastende
Sanglærke2 rastende
Skægmejse2 rastende
Bysvale13 fouragerende
Landsvale40 fouragerende
Digesvale9 fouragerende
Gransanger6 rastende
Stær170 rastende
Stenpikker1 rastende
Engpiber50 rastende
Skærpiber2 rastende
Gul Vipstjert5 rastende
Hvid Vipstjert13 rastende
Tornirisk4 rastende
Rørspurv2 rastende