DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 21032432 - 09/05/2018  

Engsnarre (Crex crex)1
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:sås stå stille i græs-/sivbevoksning nordøst for højens midte; sås i 2 omgange, første gang meget kort tid hvor den kun stak hovedet op fra bevoksningen, og min første reaktion var: hvad f.... er det?; den forsvandt i det grønne stort set straks, men kort tid efter blev den igen synlig, denne gang sås også hele forsiden af halsen; halvlang tyk hals; forhals og hoved var mellemgrå, den grå farve i hovedet var delt i 2 dele af brunlig stribe gennem øjet; næbbet kort og højt (ved basis) og nærmest trekantet; næbbet ensfarvet rødt
Lokalitet:Svenskeholm Nord, Kalvebod Fælled (17:10 - 20:20)
Nøjagtig position:
Observatør:Bent Bøggild Pedersen
Medobservatør:bl.a. ABL JJM SKR, alle delvis
Metode:Delvis optælling
Kommentar til tur:engsøen og dens nærmeste omgivelser på nordsiden af Svenskeholmvej ved Villahøj; set fra Villahøj, obs fra højen 17:10-20:20 (bortset 4-5 minutter omkring 19:30); meste af tiden på højen blev engsøen m.m. nord for Svenskeholmvej optalt (optælling af Villahøj Sø på højens sydside 18:22 - ca. 18:50 var væsentligste afbræk); stadig meget vand i engsøen; denne engsø ligger på Svenskeholm, IKKE på Koklapperne
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:27-05-2018 16:41:36
Links:Information om Engsnarre
 Billeder af Engsnarre på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 09/05/2018  

Knopsvane1 adult (udfarvet) fouragerende
Bramgås4300 fouragerende
Grågås91
Gravand10
Taffeland1 han rastende
Atlingand8 ynglefugle
Skeand6 rastende
Pibeand2 rastende
Gråstrubet Lappedykker3 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt ynglefugle
Engsnarre1 rastende
Blishøne1 adult (udfarvet) ynglefugle - ruger/flyver til/fra rede
Fiskehejre6 rastende
Strandskade1 fouragerende
Småspove4 rastende
Brushane95 fouragerende
Rødben (ssp. totanus)3
Tinksmed30 fouragerende
Hættemåge30 adult (udfarvet) fouragerende
Gråkrage3 fouragerende
Sanglærke1 syngende
Løvsanger3
Gærdesanger1 syngende
Tornsanger1 syngende
Skovpiber1 syngende
Engpiber1 rastende
Gul Vipstjert (ssp. flava)3 ynglefugle