DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 21405949 - 24/08/2018  

Sort Stork (Ciconia nigra)1
Alder:1. kalenderår
Adfærd:Overflyvende
Tid:11:10-11:20
Kommentar til obs.:StS og LEj kom cyklende til Sydtårnet og sagde har i set den Sorte Stork. Jeg tænkte: ja, ja den er god med jer,da jeg ikke kendte dem. Men kiggede selvfølgelig efter den. Og ganske rigtigt lå der en Sort Stork og skruede ret lavt over nordvesthjørnet af Kongelunden. Tak til StS og LEj for en ny Tårnby kommuneart. Den skruede højere op og længere mod øst og forsvandt mens jeg talte i telefon. Efter StS' beskrivelse tror jeg, den er kommet indtrækkende fra Køge Bugt mellem Sydtårnet og Kongelunden. Vi 4 ved Sydtårnet kiggede ikke efter træk, så vi ville aldrig have set den, hvis ikke StS og LEj var kommet.
Lokalitet:Klydesøen, Kalvebod Fælled (10:25 - 17:00)
Observatør:Karsten Busk Laursen
Medobservatør:MH, Stig Sonne, 1, StS, LEj, Lars Paabys grandkusi
Kommentar til tur:Sydtårnet 1025 - 1530 og Mellemtårnet 1545 - 17. Another fine day in the lake district.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-08-2018 20:40:01
Links:Information om Sort Stork
 Billeder af Sort Stork på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 24/08/2018  

Knarand35 rastende
Sort Stork1 1. kalenderår overflyvende
Klyde24 rastende
Strandhjejle10 adult (udfarvet) rastende
Hjejle660 rastende
Stor Præstekrave152 rastende
Vibe180 rastende
Småspove1 rastende
Storspove13 rastende
Lille Kobbersneppe5 rastende
Stor Kobbersneppe (ssp. limosa)4 rastende
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica)1 rastende
Islandsk Ryle1 adult (udfarvet) rastende
Brushane7 rastende
Kærløber1 1. kalenderår rastende
Krumnæbbet Ryle2 adult (udfarvet) rastende
Temmincksryle1 1. kalenderår rastende
Sandløber1 1. kalenderår rastende
Dværgryle2
Dobbeltbekkasin31 rastende
Hvidklire1 rastende
Rødben2 rastende
Odinshane1 1. kalenderår rastende
Dværgterne2 rastende
Rovterne5 rastende
Havørn2
Isfugl1 han overflyvende