DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 28052952 - 29/07/2021  

Alkefugl sp. (Alcinae)1
Adfærd:Trækkende mod vest
Tid:07:32
Kommentar til obs.:Ancient Murrelet. Størrelse mellem Søkonge og Lunde. Hurtige vingeslag, let vuggende flugt. Sort hoved i kontrast til hvid bug og hvide undervinger, og i kontrast til grå ryg og vinger, vinger der på oversiden blev gradvist mørkere mod spidserne, altså mørkere hånd. Set på ca. 1500- 2000 meters afstand, i Swarovski 30-70 x 115 mm hvor jeg brugte 45 x, i direkte medlys, sol. Vild vild obs.
Lokalitet:Kikhavn (05:10 - 10:00)
Observatør:Michael Trasborg
Medobservatør:SHN og HB
Kommentar til tur:Havobs fra Linesvej.
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:29-07-2021 10:51:31

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 29/07/2021  

Ederfugl9 trækkende mod sydvest
Fløjlsand12 trækkende mod sydvest
Sortand30 trækkende mod sydvest
Troldand9 trækkende mod sydvest
Knarand1 trækkende mod sydvest
Gråand4 trækkende mod sydvest
Spidsand18 trækkende mod sydvest
Krikand13 trækkende mod sydvest
Gråstrubet Lappedykker6
Rødstrubet Lom1 trækkende mod nordøst
Sortstrubet Lom3
Fiskehejre1 trækkende mod sydvest
Sule2 adult (udfarvet) trækkende mod vest
Strandskade36 trækkende mod sydvest
Strandhjejle78 trækkende mod sydvest
Stor Præstekrave5 trækkende mod sydvest
Småspove11 trækkende mod sydvest
Storspove13 trækkende mod sydvest
Lille Kobbersneppe102 trækkende mod sydvest
Islandsk Ryle126 trækkende mod sydvest
Krumnæbbet Ryle4
Sandløber1 trækkende mod sydvest
Almindelig Ryle206 trækkende mod sydvest
Mudderklire6
Sortklire3 trækkende mod sydvest
Hvidklire6 trækkende mod sydvest
Rødben4 trækkende mod sydvest
Vader sp., Stor25 trækkende mod sydvest
Vader sp., Lille9
Tejst4
Alk1 trækkende mod sydvest
Alkefugl sp.1 trækkende mod vest
Kjove sp.1 fouragerende
Fjordterne3 trækkende mod sydvest
Fjordterne/Havterne11 trækkende mod vest
Splitterne19
Tårnfalk1 trækkende mod sydvest
Ny fugleart for landet (SU)1 trækkende mod vest