DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 32512438 - 27/09/1975  

Lille Kjove (Stercorarius longicaudus)1
Alder:Juvenil (ungfugl i første fjerdragt)
Dragt:Lys form
Adfærd:Rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning
Tid:11:30-11:50
Kommentar til obs.:godkendt af SU, SU 1976; obspost på diget ved Klydesøn; kom flyvende lavt over land fra vestlig retning (Avedøre egnen); her fløj den i læ, medens der på ydersiden af diget var kraftig blæst, lagde sig eller stod i Klydesøen; lå i søen og tog et længere bad; under badningen fløj den ofte et stykke op, 3/4 meter, og dalede ned igen, noget der mindede om Dværgmåge; efter badet fløj den videre stadig lavt i retning mod Kongelundsområdet
Lokalitet:Kalvebod Fælled (08:00 - 13:00)
Observatør:Bent Bøggild Pedersen
Medobservatør:DOF-tur
Metode:Delvis optælling
Kommentar til tur:DOF-tur til Det Inddæmmede Areal med Gert Østerbye som leder; Steen Søgaard var blandt deltagerne, måske ligefrem medleder; der var stadig mange år til åbningen af Det Inddæmmede Areal for offentligheden; der var også stadig mange år til udvidelsen af Klydesøen, og diget langs Klydesøen blev først forhøjet og gjort bredere i 2011; 08:00 SV 5-6, sky 3, god sigt mindst 25-30 km; 12:35 vind næsten ren S (-SSV), styrke ikke noteret, sky 8; cyklede fra indgangen ved Slusevej via Kanalvej og Granatvej til nordsiden af Sydmølle Høj (her 08:45, her endte Granatvej blindt), gik derfra over meget tørt terræn til diget ved sydligste Klydesøen; Klydesøen nåede dengang mod syd ca. til hvor nutidens midttårn står; Dæmningsvej lå langs foden af digets inderside; diget blev tilsyneladende nået mellem 09:45 og 10:00, og vi var ved diget mindst til 12:00 tiden; på ydersiden af diget blæste det kraftigt, mens der var godt læ på indersiden; Klydesøen var meget lavvandet
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:15-07-2023 10:50:53
Senest redigeret:15-07-2023 15:07:05
Links:Information om Lille Kjove
 Billeder af Lille Kjove på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Knopsvane12 3. kalenderår eller mere overflyvende
Skeand3 rastende
Pibeand25 rastende
Gråand38 rastende
Spidsand2 rastende
Krikand80 rastende
Ederfugl5 rastende
Ringdue10 rastende
Tyrkerdue1 rastende
Strandhjejle24 rastende
Hjejle10 rastende
Stor Præstekrave1 rastende
Vibe10 rastende
Lille Kobbersneppe3 rastende
Dobbeltbekkasin4 rastende
Rødben1 rastende
Almindelig Ryle75 rastende
Sølvmåge100 rastende
Svartbag122
Lille Kjove1 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) lys form rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning
Skarv1 rastende
Fiskehejre11 rastende
Hvepsevåge2 trækkende mod nordvest
Spurvehøg2 trækkende
Rørhøg2 hun-farvet rastende
Blå Kærhøg11
Fjeldvåge2 rastende
Musvåge11
Tårnfalk10 rastende
Aftenfalk1 juvenil (ungfugl i første fjerdragt) trækkende mod sydvest
Dværgfalk1 rastende
Husskade4 rastende
Blåmejse6 trækkende mod sydvest
Sanglærke15 rastende
Landsvale7 trækkende
Fuglekonge1 rastende
Rødhals1 rastende
Bynkefugl1 rastende
Stenpikker2
Hvid Vipstjert1 rastende
Engpiber210
Skovpiber3
Skærpiber1 rastende
Bogfinke7000 trækkende mod sydvest
Kvækerfinke50 trækkende
Grønirisk2 rastende
Tornirisk9
Grønsisken58
Rørspurv10 rastende