DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 3639293 - 25/07/1992  

Havlit (Clangula hyemalis)1
Antal pr. obs.:1/1
Adfærd:Rastende
Kommentar til obs.:2
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Peter Lange
Observationen er:Konverteret fra DOFbase 2.2
Indtastet:18-04-2006 23:22:15
Links:Information om Havlit
 Billeder af Havlit på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 25/07/1992  

Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom8
Sule11
Skarv6
Fiskehejre32
Gravand37
Krikand2
Gråand5
Ederfugl127
Havlit2
Sortand1772
Fløjlsand4
Toppet Skallesluger1 trækkende mod syd
Tårnfalk4
Strandskade415
Stor Præstekrave16
Hjejle20
Strandhjejle17
Islandsk Ryle431
Sandløber50
Dværgryle12
Dværgryle/Temmincksryle1 trækkende mod syd
Temmincksryle2
Krumnæbbet Ryle282
Almindelig Ryle1933
Brushane12
Lille Kobbersneppe132
Småspove17
Storspove12
Sortklire50
Rødben140
Hvidklire64
Mudderklire36
Stenvender37
Dværgmåge2
Hættemåge451
Fjordterne/Havterne33 rastende
Dværgterne12
Sortterne4
Digesvale4
Marsvin3