DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 50047 - 16/08/2002  

Biæder (Merops apiaster)1
Alder:Adult (udfarvet)
Adfærd:Trækkende mod syd
Tid:16:35
Kommentar til obs.:Opdaget på kladet, da jeg sad på engen nord for åudløbet. Sås mest i modlys, men forlængede halefjer, sås tydeligt, hvorfor det var en adult. Usædvanligt tidspunkt.
Lokalitet:Gerå Enge og Strand
Observatør:Rune Sø Neergaard
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:19-06-2010 13:26:40
Links:Information om Biæder
 Billeder af Biæder på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 16/08/2002  

Hjejle2500 rastende
Småspove8
Islandsk Ryle40
Krumnæbbet Ryle6
Dobbeltbekkasin90
Sortklire4
Dværgterne2
Sortterne1 1. kalenderår trækkende mod syd
Biæder1 adult (udfarvet) trækkende mod syd
Bjergvipstjert1 rastende