DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 6007661 - 22/04/2008  

Tornirisk (Linaria cannabina)25
Antal pr. obs.:1/25
Adfærd:Rastende
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Indtastet af:Bent Jakobsen
Kommentar til tur:DIV-obs
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:22-04-2008 21:05:31
Links:Information om Tornirisk
 Billeder af Tornirisk på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Grågås5 trækkende mod nord
Ederfugl10
Toppet Skallesluger1 rastende
Agerhøne1 rastende
Huldue1 rastende
Ringdue6 rastende
Tyrkerdue3
Rørhøne (Grønbenet)1 indtrækkende
Hjejle4 indtrækkende
Storspove12 rastende
Dobbeltbekkasin1 rastende
Sandløber105 rastende
Havterne20 rastende
Fjordterne/Havterne3 trækkende mod nord
Splitterne160 rastende
Hættemåge50 rastende
Stormmåge600 rastende
Sølvmåge400 rastende
Svartbag5 rastende
Skarv3
Blå Kærhøg1 rastende
Musvåge3 rastende
Vendehals1 2. kalenderår fanget og ringmærket
Lærkefalk1 indtrækkende
Husskade2 rastende
Allike9
Sortkrage4 rastende
Gråkrage1 rastende
Blåmejse1 rastende
Musvit2 rastende
Sanglærke20 rastende
Landsvale4
Bysvale3
Løvsanger5 rastende
Gransanger13
Munk17
Gærdesanger7
Fuglekonge7
Gærdesmutte12
Stær32
Sangdrossel44
Solsort6
Ringdrossel5
Rødhals35
Husrødstjert1 syngende
Sortstrubet Bynkefugl1 han rastende
Stenpikker2 rastende
Gråspurv1 rastende
Jernspurv73
Hvid Vipstjert5 rastende
Engpiber2
Bogfinke10 rastende
Kvækerfinke4
Grønirisk6
Tornirisk25 rastende
Lille Gråsisken5 trækkende
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken4 rastende
Lille Korsnæb2 trækforsøgende
Gulspurv2
Rørspurv10
Hugorm1