DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 8603347 - 15/05/2010  

Sædgås (Anser fabalis)1
Adfærd:Overflyvende
Kommentar til obs.:en sjælden forårsgæst i Blåvand, sås trække ind over Ishuset sammen med Grågås, tænkte først Kortnæbbet Gås eller Blisgås, men i skopet var det en Sædgås, sammen med Grågåsen fløj den lidt rundt over Vestskoven inden de trak videre ned ad kysten med retning mod Grønningen
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Kent Olsen
Medobservatør:SSL RDN
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:18-05-2010 16:14:34
Links:Information om Sædgås
 Billeder af Sædgås på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 15/05/2010  

Rødstrubet Lom345 trækkende
Sortstrubet Lom1 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende
Islom1 2. kalenderår trækkende
Sædgås1 overflyvende
Grågås1 overflyvende
Bramgås1 overflyvende
Lille Kobbersneppe2 trækkende
Tyrkerdue5 rastende
Skovpiber2 trækkende
Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi)1 trækkende
Rødstjert1 hun rastende
Bynkefugl1 rastende
Sortstrubet Bynkefugl2
Stenpikker6 rastende
Gærdesanger15 rastende
Tornsanger25 rastende
Løvsanger15 rastende
Karmindompap1 han syngende
Gulspurv8 rastende