DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 9078335 - 10/10/2010  

Tajgasædgås/Tundrasædgås (Anser fabalis/A. serrirostris)1
Adfærd:Trækkende
Tid:09:45
Kommentar til obs.:Fløj ret lavt over stationen. Fulgtes med to kortnæbbede gæs. Kaldte ivrigt. Længee hals, ensfarvet vingeunderside, mørk hale med lyst "endebånd".
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Kommentar til tur:Div-obs
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:10-10-2010 22:17:17

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Bramgås73
Kortnæbbet Gås2114
Grågås482
Tajgasædgås/Tundrasædgås1 trækkende
Blisgås24 trækkende mod syd
Krikand5 trækkende mod syd
Huldue4 trækkende
Rødstrubet Lom71
Skarv81
Strandskade1 trækkende mod syd
Hættemåge223
Blå Kærhøg2
Spurvehøg13
Musvåge2
Stor Flagspætte1 rastende
Tårnfalk1 rastende
Dværgfalk2 trækkende mod syd
Stor Tornskade1 trækkende mod syd
Skovskade10 trækkende mod syd
Husskade4 trækforsøgende
Kragefugl sp.200 udtrækkende
Sortmejse1 fanget og ringmærket
Topmejse5 rastende
Blåmejse22
Musvit1 fanget og ringmærket
Hedelærke7
Sanglærke18
Skægmejse19 trækkende
Landsvale6 trækkende mod syd
Løvsanger3 rastende
Gransanger85
Halemejse11 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning
Munk12
Havesanger1 fanget og ringmærket
Fuglekonge18 fanget og ringmærket
Gærdesmutte8 fanget og ringmærket
Stær250
Rødhals63
Husrødstjert1 rastende
Sortstrubet Bynkefugl1 rastende
Stenpikker3 rastende
Misteldrossel2 trækkende
Sangdrossel36
Vindrossel32
Solsort1 trækkende mod syd
Ringdrossel1 rastende
Jernspurv15
Skovspurv26
Skovpiber1 trækkende
Engpiber394
Storpiber1 trækkende mod syd
Bjergvipstjert1 trækkende mod syd
Hvid Vipstjert7
Bogfinke212
Kvækerfinke52
Bogfinke/Kvækerfinke1210
Grønirisk2
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken7
Lille Korsnæb4 trækkende mod syd
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb1 trækkende
Hvidvinget Korsnæb1 hun-farvet trækkende mod sydøst
Stillits4
Grønsisken302
Gulspurv7
Rørspurv22
Hare2 rastende