DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 9078335 - 10/10/2010  

Sædgås (Anser fabalis)1
Adfærd:Trækkende
Tid:09:45
Kommentar til obs.:Fløj ret lavt over stationen. Fulgtes med to kortnæbbede gæs. Kaldte ivrigt. Længee hals, ensfarvet vingeunderside, mørk hale med lyst "endebånd".
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Blåvand Fuglestation
Kommentar til tur:Div-obs
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:10-10-2010 22:17:17
Links:Information om Sædgås
 Billeder af Sædgås på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 10/10/2010  

Rødstrubet Lom71
Skarv81
Sædgås1 trækkende
Kortnæbbet Gås2114
Blisgås24 trækkende mod syd
Grågås482
Bramgås73
Krikand5 trækkende mod syd
Blå Kærhøg2
Spurvehøg13
Musvåge2
Tårnfalk1 rastende
Dværgfalk2 trækkende mod syd
Strandskade1 trækkende mod syd
Hættemåge223
Huldue4 trækkende
Stor Flagspætte1 rastende
Hedelærke7
Sanglærke18
Landsvale6 trækkende mod syd
Storpiber1 trækkende mod syd
Skovpiber1 trækkende
Engpiber394
Bjergvipstjert1 trækkende mod syd
Hvid Vipstjert7
Gærdesmutte8 fanget og ringmærket
Jernspurv15
Rødhals63
Husrødstjert1 rastende
Sortstrubet Bynkefugl1 rastende
Stenpikker3 rastende
Ringdrossel1 rastende
Solsort1 trækkende mod syd
Sangdrossel36
Vindrossel32
Misteldrossel2 trækkende
Havesanger1 fanget og ringmærket
Munk12
Gransanger85
Løvsanger3 rastende
Fuglekonge18 fanget og ringmærket
Skægmejse19 trækkende
Halemejse11 rast, derefter trækkende i ikke-angivet retning
Topmejse5 rastende
Sortmejse1 fanget og ringmærket
Blåmejse22
Musvit1 fanget og ringmærket
Stor Tornskade1 trækkende mod syd
Skovskade10 trækkende mod syd
Husskade4 trækforsøgende
Kragefugl sp.200 udtrækkende
Stær250
Skovspurv26
Bogfinke212
Kvækerfinke52
Bogfinke/Kvækerfinke1210
Grønirisk2
Stillits4
Grønsisken302
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken7
Hvidvinget Korsnæb1 hun-farvet trækkende mod sydøst
Lille Korsnæb4 trækkende mod syd
Lille Korsnæb/Stor Korsnæb1 trækkende
Gulspurv7
Rørspurv22
Hare2 rastende