DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 28203334 - 24/08/2021  

Fjordterne (Sterna hirundo)69
Antal pr. obs.:69/57/21/46/5
Adfærd:Trækkende mod syd
Lokalitet:Blåvands Huk (06:15 - 06:45)
Observatør:Blåvand Fuglestation
Medobservatør:JP, STH, MiB
Metode:Trækfugletælling
Kommentar til tur:Hukket, standardtid, skydække 0/8 men lav dis
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:24-08-2021 13:47:48
Links:Information om Fjordterne
 Billeder af Fjordterne på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Pibeand1 han sommerdragt/yngledragt trækkende mod syd
Krikand11
Strandskade47
Stor Præstekrave28
Storspove3 trækkende mod syd
Stor Kobbersneppe2 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende mod nord
Svaleklire15 trækkende
Hvidklire1 trækkende mod syd
Stenvender13
Islandsk Ryle3 trækkende mod syd
Sandløber28
Almindelig Ryle22
Fjordterne198
Splitterne84
Hættemåge233
Skarv82
Rørhøg2
Tårnfalk2 trækkende mod sydvest
Landsvale11 trækkende mod syd
Stenpikker5 trækkende mod syd
Gul Vipstjert10
Skovpiber9