DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 8603346 - 15/05/2010  

Islom (Gavia immer)1
Alder:2. kalenderår
Adfærd:Trækkende
Kommentar til obs.:fotodokumenteret på birdsdk
Lokalitet:Blåvands Huk
Observatør:Kent Olsen
Medobservatør:SSL RDN
Observationen er:Uploadet via indtastnings-program
Indtastet:18-05-2010 16:14:34
Links:Information om Islom
 Billeder af Islom på netfugl.dk

    ALLE OBS. PÅ TUREN  

Bramgås1 overflyvende
Grågås1 overflyvende
Tajgasædgås/Tundrasædgås1 overflyvende
Tyrkerdue5 rastende
Lille Kobbersneppe2 trækkende
Rødstrubet Lom345 trækkende
Sortstrubet Lom1 adult (udfarvet) sommerdragt/yngledragt trækkende
Islom1 2. kalenderår trækkende
Løvsanger15 rastende
Gærdesanger15 rastende
Tornsanger25 rastende
Rødstjert1 hun rastende
Bynkefugl1 rastende
Sortstrubet Bynkefugl2
Stenpikker6 rastende
Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi)1 trækkende
Skovpiber2 trækkende
Karmindompap1 han syngende
Gulspurv8 rastende