DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 27832272 - 14/06/2021  

Spurvehøg (Accipiter nisus)2
Adfærd:Trækforsøgende
Lokalitet:Skagen Fuglestations træktotaler
Observatør:Skagen Fuglestation
Medobservatør:MFM
Metode:Totaloptælling
Kommentar til tur:Samlet rovfulge-total i hele Skagenområdet på baggrund af de observationer som indtastes samme dag i DOFbasen
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:17-06-2021 15:12:22
Links:Information om Spurvehøg
 Billeder af Spurvehøg på netfugl.dk

    ALLE OBS. AF OBSERVATØREN PÅ LOKALITETEN 14/06/2021  

Spurvehøg2 trækforsøgende
Dværgfalk1 rastende