DOFbasen
    DATA FOR OBSERVATION NR. 8108314 - 06/03/1996  

Rørdrum (Botaurus stellaris)1
Adfærd:Fouragerende
Kommentar til obs.:Jeg betragtede fuglen på 10 meters afstand og så den fik fat på 2 døde fisk under broen ved Landtangen. Samtidig sad 2 fotoidioter på 2 meters afstand og stak deres imponerende linser lige op i hovedet på den udsultede fugl. Iflg. Jørgen Thomsen fandt man 4 døde Rørdrummer i mosen. Vinterens - og ornitologernes - makabre høst! Vinteren 95-96 var en kold og temmelig hård isvinter. Og forårssolen lod vente på sig.
Lokalitet:Utterslev Mose Del II (Midtmosen) (12:00 - 12:05)
Observatør:Roberto Brunicardi
Observationen er:Indtastet via hjemmeside
Indtastet:14-01-2010 15:33:00
Links:Information om Rørdrum
 Billeder af Rørdrum på netfugl.dk