DOFbasen
    DATA FOR ARNE BRUUN  

Navn:Arne Bruun
Obserkode/initialer:5700AB/AB
Adresse:Søndervej 107, Thurø 5700 Svendborg
Telefon:30245134
Seneste bidrag:28-05-2024
Observationer i databasen:29184
Seneste 30 dages observationer
Antal arter i databasen:261

    FORDELINGEN AF OBSERVATIONER AF ARNE BRUUN