DOFbasen
    DATA FOR VILHELM PAULSEN  

Navn:Vilhelm Paulsen
Obserkode/initialer:8700VPA/VPA
Adresse:Lervangen 8 8700 Horsens
Telefon:21798732
Seneste bidrag:12-05-2024
Observationer i databasen:391
Seneste 30 dages observationer
Antal arter i databasen:104

    FORDELINGEN AF OBSERVATIONER AF VILHELM PAULSEN