DOFbasen
    DATA FOR THYGE STEFFENSEN  

Navn:Thyge Steffensen
Obserkode/initialer:9000TST/TST
Adresse:Bakkevænget 19 9000 Aalborg
Telefon:40448146
Bemærkninger:indmeldt 2021
Seneste bidrag:
Observationer i databasen:
Seneste 30 dages observationer
Antal arter i databasen:0

    FORDELINGEN AF OBSERVATIONER AF THYGE STEFFENSEN