GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Vibe i 2017.

Forekomst af Vibe i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

33556:Flemming Toxværd
14252:Henrik Gerner Baark
12960:Per Huniche Jensen
12676:Søren Peter Pinnerup
10069:Thomas Vikstrøm

Se alle bidragydere med georefererede observationer.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18633 lokaliteter i DOFbasen
Der er 18.684.646 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


Skovhornuglen kan registreres som ynglefugl i atlasbasen fra den 11. februar. Den kan således eftersøges her i senvinteren og det tidlige forår. Skovhornuglen kan være svær at registrere, da den er nataktiv og om dagen gemmer sig i en tæt trækrone eller busk. På denne årstid registreres den nemmest på sangen – en serie meget dybe ”oh” – hør den her. Senere – fra slutningen af maj – registreres skovhornuglen nemmest ved ungernes gennemtrængende og klagende tiggen – et totonet, faldende ”pii-eh”, et eksempel kan høres her.

Skovhornuglen yngler i mindre, tætte granplantager omgivet af åbent, ofte fugtigt landskab. Det er den mest udbredte ugleart i Danmark. I Atlas III synes artens udbredelse foreløbig at være indskrænket med 28 % i forhold til Atlas II. Kan det skyldes, at arten er overset?

Du finder atlasbasen her, og observationer indtastes under fanebladet Indtast/ret observationer. Ved at klikke på kortet til højre finde man det rigtige atlaskvadrat at indtaste sin skovhornugle i. Se skovhornuglen i atlasbasen her.

Hvis der er spørgsmål til Atlas III eller problemer, skal man være meget velkommen til at kontakte Thomas Vikstrøm.


    NYT PÅ DOFBASEN  

17/01/2017: Excel: Lokaliteters koordinatsystem ændret
10/01/2017: Planlagt nedetid 11/1 kl. 10-13
06/01/2017: Punkttællinger kan igen indtastes
04/01/2017: Fejl i formular til lokalitetsforslag

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 28. FEBRUAR  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2016:Amerikansk Sortand(3)
 Jagtfalk(3)
 Sortstrubet Drossel(4)
2015:Halsbåndstroldand(6)
 Amerikansk Sortand(4)
 Brilleand(2)
 Mellemflagspætte(7)
2014:Halsbåndstroldand(1)
 Amerikansk Sortand(1)
2013:Hvidøjet And(2)

Se hele listen her.
(0.881 sekunder)