GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Knortegås, Mørkbuget (bernicla) i 2017.

Forekomst af Knortegås, Mørkbuget (bernicla) i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

32646:Flemming Toxværd
13494:Henrik Gerner Baark
12555:Per Huniche Jensen
12371:Søren Peter Pinnerup
9836:Gunnar Jørgensen

Se alle bidragydere med georefererede observationer.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18624 lokaliteter i DOFbasen
Der er 18.530.853 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.



    FOKUS  


Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle ikke være noget problem at tage begge tællinger for dem, der har tid og lyst til det. Vintertællingen af ørne – alle arter – er med til at give os et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Der er i de sidste måneder af 2016 fundet flere døde ørne, hvor der grund til at frygte, at de er døde af fugleinfluenza, så resultatet af tællingen her i januar kan vise sig ekstra spændende.

Sidste år var tællingen plaget af en weekend med tæt tåge, og tallet blev lavere end i de foregående år med bare 291 havørne og ingen sete kongeørne, selv om vi godt ved, at der var flere rundt omkring i landet.

Vi bliver glade for alle de observationer af ørne, som vi får indtastet i DOFbasen i weekenden 21. og 22. januar. Husk venligst at skrive tidspunkter for observationerne med og helst også bare lette aldersbestemmelser. Tæl også helst midt på dagen for at undgå dobbelttællinger.

For Havørn: juvenil (sort næb, savtakkede regelmæssige vingebagkanter), immatur (ældre unge fugle) og adult (hvid hale, gult næb). Det gør det lettere for os at vurdere, om en ørn skal tælles med, eller den måske er genganger fra en anden observation.

For Kongeørn: Juvenil (hvid hale med mørkt endebånd, hvide pletter på vingerne), immatur (mellem juvenil og adult), adult (sorte og brune nuancer uden hvide felter)

Hvis det ikke er muligt at skrive en observation i Dofbasen, kan man også kontakte lederen af Projekt Ørn direkte:
Kim Skelmose, 27734070, gestaltskelmose@gmail.com

Eller koordinatoren for vintertællingen:
Ole Friis Larsen, 40918071, ofl@mail.tele.dk

For Lolland-Falster:
Lars Munk, 23253091, lmu@pc.dk

For Fyn og Sønderjylland:
Erik Ehmsen, erik@ehmsen.org


    NYT PÅ DOFBASEN  

17/01/2017: Excel: Lokaliteters koordinatsystem ændret
10/01/2017: Planlagt nedetid 11/1 kl. 10-13
06/01/2017: Punkttællinger kan igen indtastes
04/01/2017: Fejl i formular til lokalitetsforslag

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 23. JANUAR  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2016:Brilleand(1)
 Sortstrubet Drossel(29)
2015:Halsbåndstroldand(4)
2014:Halsbåndstroldand(1)
 Høgeugle(1)
2013:Topskarv(1)
 Amerikansk Fløjlsand(2)
 Høgeugle(4)
2012:Topskarv(1)
 Amerikansk Sortand(4)

Se hele listen her.
(0.905 sekunder)