GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Stor Skallesluger i 2016.

Forekomst af Stor Skallesluger i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Bidragydere med flest georefererede observationer:

30902:Flemming Toxværd
12543:Henrik Gerner Baark
12051:Per Huniche Jensen
12002:Søren Peter Pinnerup
9319:Thomas Vikstrøm

Se alle bidragydere med georefererede observationer.
 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18605 lokaliteter i DOFbasen
Der er 18.355.096 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.

    FOKUS  


Admiral (Vanessa atalanta) er en trækkende sommerfugl, der koloniserer Central- og Nordeuropa sydfra hvert år. Om efteråret trækker disse individers afkom sydpå igen. Selv om arten tidligere er studeret flittigt, er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål om Admiralens træk i Europa.

Den schweiziske forskergruppe "Insect Migration und Ecology" udfører i 2016-18 et studium af Admiralens koloniseringsmønstre i Europa ved brug af Citizen Science-data.

DOFbasen leverer data til dette projekt, og du kan bidrage ved at indtaste dine observationer af Admiral her i DOFbasen. Ud over registreringer af voksne individer, må evt. observerede antal og eller larver også meget gerne registreres. Oplysninger om flyveretning er meget værdifulde. Indtast dette ved at angive adfærden trækkende samt retning.


    NYT PÅ DOFBASEN  

25/11/2016: Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)
16/11/2016: 1.5 millioner obs. i 2016
03/11/2016: Kongefasan oprettet som indtastningsmulighed
17/10/2016: Fotos og lydfiler kan oploades igen

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 11. DECEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2015:Topskarv(5)
2014:Amerikansk Sortand(1)
 Dværgværling(1)
2011:Topskarv(3)
 Spurveugle(9)
 Nonnestenpikker(4)
2010:Brilleand(1)
2009:Jagtfalk(1)
2008:Amerikansk Sortand(1)
 Sortstrubet Drossel(1)

Se hele listen her.
(1.041 sekunder)