Lærkefalk (Falco subbuteo)

Hvordan finder jeg ynglende lærkefalk?
Lærkefalkens krav til redeterritoriet er - set med menneskelige øjne - ikke særligt specifikke. Det er derfor vanskeligt at søge efter arten ved at gå efter bestemte biotoptyper. Chancen er dog klart størst i Sønderjylland samt på de sydlige øer mod øst til Bornholm.

Er man heldig i maj måned at se et par Lærkefalke sammen på steder, der kunne minde om ovennævnte beskrivelse, og især hvis man hører stemmeytringer, er der grund til at være på vagt og holde øje med stedet. Faktisk lader det til, at arten næsten kun lader stemmen lyde på ynglepladsen, så hører man skrigende lærkefalke, må reaktionen være: ”tampen brænder”. Finder man et sådant sted, er det helt normalt at opleve, at det hen midt på sommeren virker som om parret er forsvundet. Man ser ikke noget til dem. Fuglene fører nemlig en meget lav profil i denne periode, også selvom de er aktive ved reden.

Lærkefalken kan også overtage gamle krage- eller ravnereder i elmaster og yngle i disse. I sommeren 2005 blev dette for første gang konstateret i Danmark – endda med hele 3 reder med unger i Sønderjylland. Det var dog ikke uventet, idet fænomenet er ret almindeligt flere steder i udlandet. Men nu er der i hvert fald god grund til også at kigge efter kragereder i elmaster andre steder i landet. Bemærk dog, at det ikke er alle typer elmaster, som rent konstruktionsmæssigt giver kragefugle muligheder for at bygge reder.

Det er derfor vigtigt at mulige ynglesteder opsøges i august-september, hvor man ofte vil kunne opleve ungfuglene tigge efter mad eller flyve rundt og fange insekter i luften. Ungerne er meget stationære. I de første uger efter udflyvningen vogter forældrene over ungerne, og skriger ofte voldsomt op, når man nærmer sig. Senere er ungerne mere selvstændige, og kræver ikke forældrenes opmærksomhed hele tiden. Men de fodres helt frem til trækket indledes.

Stationære ungfugle, som holder sammen i et område i september, vil i mange tilfælde være lokale unger. Der er nok ingen tvivl om, at mange fuglekiggere gennem årene har set sådanne, men fejlagtigt opfattet dem som rastende trækfugle. - Vær opmærksom på dette!

Iben Hove Sørensen er artsansvarlig caretaker for Lærkefalk og modtager med tak alle oplysninger om mulige eller sikre ynglepar.


© Per Holmberg


© Per Holmberg

Fakta
Vingefang: 70-84 cm.
Længde: 34 cm.
Vægt: 130-230 g.
Vægt (hun): 140-340 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 28-34 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 13-21
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 170
Sidste måned: 95

Forrige artLink til denne sideNæste art