Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Truede og sjældne ynglefugle i Danmark

Caretakerprojektet har bl.a. til formål at overvåge og indsamle viden om de truede og sjældne ynglefugle i Danmark. DOF ønsker at være på forkant med udviklingen, så vi forhåbentligt ikke oplever, at truede ynglefugle forsvinder for øjnene af os, uden at vi i tilstrækkelig grad er opmærksomme på det, og kan modvirke udviklingen. Hver af de 45 arter, der indgår i projektet i perioden 2008-2013, har en frivillig artscaretakergruppe tilknyttet.

Hver art vil blive præsenteret på en hjemmeside, som artscaretakerne selv redigerer og bestemmer indholdet af. Du kan vælge mellem disse fra nedenstående menu. Flere arter vil blive tilføjet listen i takt med, at nye tekster bliver udarbejdet.

Klik her for at se en samlet oversigt over projektarterne og de artsansvarlige caretakere.

Arter:

De ti mest besøgte arter denne måned (antal sidevisninger):

Kongeørn (242)
Fiskeørn (191)
Kirkeugle (184)
Havørn (150)
Hedehøg (108)
Hvidbrystet Præstekrave (97)
Perleugle (95)
Stor Skallesluger (84)
Lærkefalk (83)
Natravn (74)

I alt er 39 arter vist 2231 gange denne måned. Se mere statistik her.