For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

02-05-2020: Gundsømagle Sø
Fugleturen den 2. maj er aflyst

27-03-2020: Gentofte Sø
Ny Facebook-side om søen og mosen!
Siden sidst har den meget aktive og grundige rapportør Frank Desting oprettet en Facebook-side om søen og mosen! Siden hedder "Fugle og natur ved...


21-03-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA tælling af søerne i marts.

Grundet coronavirus pandemien valgte vi ikke at mødes, men enkeltvis gik vi ud og talte fuglene.
Stor tak til Brian, Poul, Henrik og Signe....


21-03-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
Jeg har taget billeder af en havørn og hørt to grønspætter på mosestien . Hilsen Keld.

16-03-2020: Gundsømagle Sø
A F L Y S N I N G
Fugleturen den 4. april 2020 er aflyst

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (2023)
Gribskovområdet (324)
Gentofte Sø (236)
Gillelejeområdet (179)
Ringkøbing Fjord (147)
Tystrup-Bavelse Søerne (121)
Arreskov Sø (112)
Skjern Å-dalen (98)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (97)
Bølling Sø (94)

I alt er 130 lokalitetssider vist 7382 gange denne måned. Se mere statistik her.