For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

27-09-2022: Gentofte Sø
Kvæget flyttet til nordfolden inkl. blomsterengen
25/9 flyttede GenKo (kvæggræsserlavet) kvæget til den nordlige fold, hvor de nu forhåbentlig kan nå at få græsset den dominerende...


10-09-2022: Flyndersø & Stubbergård Sø
Oktobertælling - få fugle, men Aftenfalk

Tællingen blev foretaget i blandet vejr. Fint vejr med en enkelt kraftig byge. Ellers vind fra øst og 16 grader.
Tællerne var Signe,...


23-08-2022: Gentofte Sø
Silende sensommersang
Den første, natlige del af morgenturen 18/8 fascinerede som altid, denne gang først og fremmest med flere flagermus langs søens bredder, end det længe er set....


19-08-2022: Gundsømagle Sø
Medlemmer af arbejdsgruppen har skåret elletræer ned, så de ikke mere generer udsigten fra Østtårnet.

29-06-2022: Gentofte Sø
Den årlige naturplejebesigtigelse
Den 22. juni afholdtes den årlige naturplejebesigtigelse med Gentofte Kommune. Som i fjor deltog en udvalgt, mindre forsamling af repræsentanter for...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (5034)
Gribskovområdet (684)
Gentofte Sø (405)
Rold Skov (385)
Ringkøbing Fjord (377)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (370)
Skjern Å-dalen (336)
Bølling Sø (323)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (310)
Gillelejeområdet (308)

I alt er 130 lokalitetssider vist 24815 gange denne måned. Se mere statistik her.