For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

28-08-2018: Gentofte Sø
Udtørring og skovdød – herligt!
Ikke siden 1976 har søen været udtørret langs bredderne som i denne sommer. Og svampesygdommen asketoptørre har nu for alvor ramt Annas Skov i...


11-08-2018: Flyndersø & Stubbergård Sø
August tællingen.

Tællingen blev foretaget i fint vejr. Stille og 16 grader. Tællerne var Ingerid, Rie, Berit, Signe, Poul, Keld, Erik og Leif.

Endelig et godt yngle år...


28-06-2018: Gentofte Sø
Tyvfiskeri skader fuglene
Desværre ser man for tiden en stigende tendens til ulovligt fiskeri fra søbredden. Dette på trods af tydelig skiltning om forbud herimod. Det er således kun...


28-06-2018: Gentofte Sø
Årets høslæt finder sted tirsdag den 3. juli
Der er stadig åbent for tilmeldinger til det årlige høslæt med le tirsdag den 3. juli kl. 16-20, hvor høslættet for 12. gang afholdes...


28-06-2018: Gentofte Sø
Usædvanligt mange kærsangere
I perioden 24. maj-21. juni har Henrik Friis og TV kortlagt mindst ni syngende kærsangere, hvis overdådige sang indeholder imitationer af en lang...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (9022)
Gribskovområdet (1090)
Gentofte Sø (445)
Ringkøbing Fjord (408)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (325)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (325)
Bølling Sø (293)
Geddal Enge & Sønder Lem Vig (284)
Nissum Fjord (270)
Holmegårds Mose & Porsmose (266)

I alt er 130 lokalitetssider vist 25868 gange denne måned. Se mere statistik her.