For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

26-03-2021: Gentofte Sø
Årets første forårstur
Selvom DMI indimellem agiterer for, at de officielle skæringsdatoer for årstiderne flyttes, så de følger solhverv og jævndøgn, dvs. at foråret først begynder...


26-02-2021: Gentofte Sø
Så er der mink i søen igen!
Så er der desværre atter konstateret mink i søen, hvilket jo fortsat er uacceptabelt i et Natura 2000-område med mange ynglende rødlistearter blandt...


27-01-2021: Gentofte Sø
Vinterens fugle-punkttælling
Vinterens fugle-punkttælling ved søen den 8/1 fandt sted i et snedækket landskab! Desværre var sneen for gammel til, at man kunne finde spændende fodspor af...


16-01-2021: Flyndersø & Stubbergård Sø
Midvintertælling.

I fint solskin med 9 graders frost og ingen vind blev de isbelagte søer talt op af Ingerid, Signe,Karen & Niels Johan, Henrik, Keld og Leif.

Der blev i...


22-12-2020: Gentofte Sø
Høringssvar til Gentofte Kommunes støjhandlingsplan 2021-26
Nedenstående høringssvar er den 17. december indsendt til Gentofte Kommune:
DOF tilslutter sig hermed høringssvaret...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (3553)
Gribskovområdet (713)
Gentofte Sø (381)
Ringkøbing Fjord (319)
Gillelejeområdet (306)
Utterslev Mose (226)
Borris Hede (223)
Bølling Sø (215)
Rold Skov (212)
Holmegårds Mose & Porsmose (210)

I alt er 130 lokalitetssider vist 16876 gange denne måned. Se mere statistik her.