For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

31-03-2019: Venø & Venø Sund
I aften skulle vi se om vore særlige venner de lysbugede knortegæs var tilstede i et antal som de plejer at være her ved reservatets lukning.Det var de næsten 345 mod sidste år 440. De nyeste beboere...

28-03-2019: Gentofte Sø
Skum
Der er indkommet et spørgsmål vedr. det skum, der fx kunne ses på søens østbred efter nogle dages blæst midt i marts, og som kan ligne et forureningstegn. Skummet dannes...


23-03-2019: Flyndersø & Stubbergård Sø
Marts tællingen.

Dagen noget blæsende fra vest, men lidt sol og 6 grader. Ok tælle vejr.
Deltagerne var Berit, Brian, Erik, Keld, Leif, Poul og Signe.

Der blev...


27-02-2019: Gentofte Sø
Rørholmen blev brændt af – og straks kom viberne!
Den 18. februar brændte Gentofte Kommune det afslåede hø af på søens nordligste rørholm. Allerede to dage forinden havde Claus Horneman...


16-02-2019: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA tælling februar 2019

Fint vejr med 9 plusgrader og solskin. Dejligt forårsvejr.!!
Tællerne i dag var Brian, Rie, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der blev talt 504...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (6538)
Gribskovområdet (940)
Ringkøbing Fjord (615)
Gentofte Sø (613)
Nissum Fjord (502)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (445)
Skjern Å-dalen (435)
Flyndersø & Stubbergård Sø (434)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (414)
Rold Skov (414)

I alt er 130 lokalitetssider vist 28119 gange denne måned. Se mere statistik her.