For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

03-05-2022: Flyndersø & Stubbergård Sø
Skarv rede tælling.

Der taltes i alt 418 reder.

Ved Snævringen: 395 reder
Ved Stjertodde: 23 reder


28-04-2022: Gentofte Sø
Dødfunden ilder undersøgt af Statens Seruminstitut
7/3 blev en ilder fundet død af Marianne Byth på Tjørnekrogen 20 meter fra søen. Ilderen blev på behørig vis sendt til...


31-03-2022: Gentofte Sø
Kommende arrangementer
14. maj kl. 10-12: Smådyrfiskeri ved bådebroen, arrangeret af Grøn Guide Gentofte, se genbib.dk/arrangementer/boern/krible-krable-med-groen-guide-alle
19....


26-03-2022: Flyndersø & Stubbergård Sø
Marts tællingen

Tællingen blev foretaget i solskin, 7 graders varme, men i strid blæst fra Nordvest. Tællerne var Signe, Rie, Ingerid, Henrik og Leif.
Der blev talt 142 toppet...


24-02-2022: Gentofte Sø
Opdaterede artslister
Lokalitets-artslisterne for karplanter, mosser, laver, alger & bakterier samt hvirvelløse dyr (smådyr) er nu opdateret til og med 2021 og kan findes på...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (1641)
Gribskovområdet (589)
Gentofte Sø (435)
Ringkøbing Fjord (339)
Nissum Fjord (318)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (316)
Rold Skov (313)
Bølling Sø (296)
Gillelejeområdet (284)
Flyndersø & Stubbergård Sø (282)

I alt er 130 lokalitetssider vist 26831 gange denne måned. Se mere statistik her.