For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

26-11-2020: Gentofte Sø
En god, lang novemberdag ved søen
En god lang dag (8 timer) ved søen den 11/11 indbefattede både en græsningsbesigtigelse med kommunen og kvæggræsserlavet samt en tur med...


08-11-2020: Gundsømagle Sø
Medlemmer af arbejdsgruppen har klippet rødel ned, for at forhindre tilgroning af engene.
Der er nu kommet plancher op ved det nye Naturrum.


29-10-2020: Gentofte Sø
Morgenstemning den 15. oktober
Morgenen ved søen den 15/10 begyndte med det velkendte nordtræk af alliker fra deres overnatningspladser syd for søen. I tidsrummet kl. 7:23-7:45...


25-09-2020: Gentofte Sø
Fugleårsrapporten for 2014 er på gaden
Fugleårsrapporten for 2014 er udkommet med mange nye elementer, bl.a. en flot forsideillustration af Helene Brochmann. Rapporten er mailet til...


19-09-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (5823)
Gribskovområdet (1207)
Gentofte Sø (849)
Ringkøbing Fjord (521)
Tystrup-Bavelse Søerne (482)
Bølling Sø (467)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (454)
Rold Skov (437)
Flyndersø & Stubbergård Sø (434)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (409)

I alt er 130 lokalitetssider vist 28267 gange denne måned. Se mere statistik her.