For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

20-05-2017: Mørke Kær
Siden 23. april har der været observeret pungmejse i Mørke Kær og et par har bygget rede. Mange har været forbi for at opleve denne sjældne ynglefugl, som senest er set i mosen i 2003. Sidste gang et...

10-05-2017: Gentofte Sø
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har set os nødsaget til at udskyde årets høslæt på engen ved Gentofte Sø til tirsdag den 4. juli 2017 kl. 16-ca. 20!
Årsagen til flytningen er...


10-05-2017: Flyndersø & Stubbergård Sø
Skarv rede tælling:

Snævringen: 340 reder

Stjertodde: 158 reder

Tisammen 498 reder


28-04-2017: Gentofte Sø
TRÆKFUGLENE KOMMER NU VÆLTENDE TILBAGE
For tiden går der ikke mange dage mellem, at en ny art af trækfugl ses eller høres ved søen. Siden sidst kan nævnes følgende førstedatoer: 7/4...


29-03-2017: Gentofte Sø
FLERE FORNEMME FORÅRSFUGLE
Fra den 5. til den 15. marts holdt en rødtoppet fuglekonge til i mosen, især i området mellem børnehaven Brobækhus og Brobækken. Det er første gang,...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (9628)
Gribskovområdet (1971)
Gentofte Sø (1012)
Ringkøbing Fjord (918)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (798)
Utterslev Mose (776)
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal (716)
Bølling Sø (696)
Flyndersø & Stubbergård Sø (687)
Brabrand Sø & Årslev Engsø (686)

I alt er 130 lokalitetssider vist 50557 gange denne måned. Se mere statistik her.