For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

27-09-2019: Gentofte Sø
Der er atter mink i søen!
Den 14/9 så Frank Desting og Søren Rostock desværre en mink i søen, og det lykkedes ovenikøbet SR at fotografere den; se foto her på siden. Minken, der...


14-09-2019: Flyndersø & Stubbergård Sø
September tælling.

Tællingen foretaget i fint vejr 15 grader sol nogen blæst af Ingerid, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der taltes i alt 189 toppet lappedykker - heraf de 175...


29-08-2019: Gentofte Sø
Efterårstrækket er i gang!
Det kan være svært at se i øjnene, men er ikke desto mindre en realitet. Herunder en række udvalgte observationer mere eller mindre relateret til trækket:...


24-08-2019: Gundsømagle Sø
Igen i år har arbejdsgruppen har som en del af naturplejen slået det lille engstykke ved Vesttårnet med le.
Materialet køres bort, og på den måde fjernes næring fra området. - Det giver bedre...


11-07-2019: Gentofte Sø
Spændende svampefund i askeskoven
Den 30. juni kunne David Boertmann berette, at sidste efterårs fældning af asketræerne i Annas Skov nu havde medført fundet af en ny, sjælden og flot...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (9376)
Rold Skov (889)
Vejen Mose (799)
Gribskovområdet (751)
Gentofte Sø (451)
Sølsted Mose (345)
Vadehavet (317)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (299)
Tystrup-Bavelse Søerne (295)
Ringkøbing Fjord (295)

I alt er 130 lokalitetssider vist 27531 gange denne måned. Se mere statistik her.