For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

19-09-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179...


28-08-2020: Gentofte Sø
AFLYST!!! Flagermustur på Naturens Dag>/b>
Søndag den 13. september om aftenen kan man komme med på en flagermustur ved søen. Turen arrangeres af Grøn Guide, DN Gentofte, og DOF, og...


26-08-2020: Gundsømagle Sø
Renovering af gangbroer fra 7. september.
Gangbroerne fra Rågeskoven til Vesttårnet og videre mod vest ud i rørskoven har i et stykke tid trængt til en kærlig hånd.
Fra 7. september og...


15-08-2020: Gundsømagle Sø
Igen i år har arbejdsgruppen som en del af naturplejen slået det lille engstykke ved Vesttårnet med le.
Materialet køres bort, og på den måde fjernes næring fra området. - Det giver bedre...


28-06-2020: Gentofte Sø
Årets frivillige høslæt med le
Arrangørerne har besluttet at udskyde årets høslæt til tirsdag den 25. august, bl.a. pga. corona. Mere herom vil følge, men det bliver som vanligt...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (2578)
Ringkøbing Fjord (559)
Gribskovområdet (546)
Gentofte Sø (506)
Tystrup-Bavelse Søerne (310)
Bølling Sø (306)
Rold Skov (296)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (285)
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal (252)
Skjern Å-dalen (247)

I alt er 130 lokalitetssider vist 19292 gange denne måned. Se mere statistik her.