For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

27-02-2019: Gentofte Sø
Rørholmen blev brændt af – og straks kom viberne!
Den 18. februar brændte Gentofte Kommune det afslåede hø af på søens nordligste rørholm. Allerede to dage forinden havde Claus Horneman...


16-02-2019: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA tælling februar 2019

Fint vejr med 9 plusgrader og solskin. Dejligt forårsvejr.!!
Tællerne i dag var Brian, Rie, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der blev talt 504...


10-02-2019: Mørke Kær
To gamle havørne har i en periode opholdt sig ved Mørke Kær, hvor de er set sidde sammen på isen og i høje træer langs søbredden. Fuglene er hørt kalde højt til hinanden. Måske er det et nyt ynglepar...

31-01-2019: Gentofte Sø
100 deltagere bakkede op om Naturfredningsforeningens ret til at rejse fredningssager
Den 20. januar deltog omkring 100 mennesker i et arrangement i mosen til markering af støtte til...


17-01-2019: Gentofte Sø
Vi protesterer imod indskrænkning i retten til at rejse fredningssager og går rundt om Brobæk Mose, en fredning rejst af DN

Søndag den 20. januar
kl 10:00 Vi...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (7525)
Gribskovområdet (484)
Gentofte Sø (371)
Almindingen (343)
Ringkøbing Fjord (250)
Gillelejeområdet (212)
Bølling Sø (207)
Brabrand Sø & Årslev Engsø (200)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (175)
Skjern Å-dalen (171)

I alt er 130 lokalitetssider vist 18622 gange denne måned. Se mere statistik her.