For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

11-07-2019: Gentofte Sø
Spændende svampefund i askeskoven
Den 30. juni kunne David Boertmann berette, at sidste efterårs fældning af asketræerne i Annas Skov nu havde medført fundet af en ny, sjælden og flot...


27-06-2019: Gentofte Sø
Flot guldsmed
Den 26/6 iagttog Frank Desting et eksemplar af den meget smukke guldsmedeart blåbåndet pragtvandnymfe ved Svanesøen i mosen. Det er kun anden gang, arten noteres i...


29-05-2019: Gentofte Sø
Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: Der er blevet foretaget nogle grundige optællinger af udviklingen i...


14-05-2019: Gundsømagle Sø
Nattergalen er kommet.
Der er 2 ugleunger i området - vis hensyn - bliv på gangstierne.


30-04-2019: Gentofte Sø
Forårstrækket og ynglefuglene
Udvalgte iagttagelser af trækgæster og ynglefugle:

Grågås: De første kuld er rapporteret 10/4 (Henrik Friis). 17/4 beretter...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (8032)
Gribskovområdet (1162)
Gentofte Sø (351)
Ringkøbing Fjord (256)
Bølling Sø (231)
Skjern Å-dalen (209)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (208)
Nissum Fjord (189)
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal (187)
Rold Skov (175)

I alt er 130 lokalitetssider vist 19388 gange denne måned. Se mere statistik her.