For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

28-05-2020: Gentofte Sø
Debat om grågæs
Der foregår i øjeblikket en debat bl.a. i Villabyerne og på Facebook om antallet af grågæs ved søen. DOF’s korte svar på de mange indlæg er, at fremgangen gælder...


13-05-2020: Flyndersø & Stubbergård Sø
Tælling af skarv reder.

285 reder ved Snævringen
71 reder ved Stjertodde

I alt 356 reder.

Reden ved Stjertodde mere end halveret - 71 mod 160...


02-05-2020: Gundsømagle Sø
Fugleturen den 2. maj er aflyst

29-04-2020: Gentofte Sø
Grågæslingerne
23/4 optalte Henning Jensen (HJe) 57 kuld af grågås på tilsammen 243 grågæslinger – hvilket betyder, at rekorden fra 2/5 i fjor måske allerede nu er indhentet; den...


27-03-2020: Gentofte Sø
Ny Facebook-side om søen og mosen!
Siden sidst har den meget aktive og grundige rapportør Frank Desting oprettet en Facebook-side om søen og mosen! Siden hedder "Fugle og natur ved...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Gribskovområdet (93)
Rungstedlund (79)
Gentofte Sø (58)
Stadil & Vest Stadil Fjorde (29)
Gillelejeområdet (25)
Arresø (24)
Flyndersø & Stubbergård Sø (22)
Nørlund Plantage & Harrild Hede (19)
Utterslev Mose (17)
Filsø (16)

I alt er 130 lokalitetssider vist 1247 gange denne måned. Se mere statistik her.