For caretakere
  

 Links
  
Danmarks vigtigste fuglelokaliteter

I 2003 søsatte DOF et ambitiøst overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løb indtil 2013, blev varetaget af frivillige DOF-medlemmer. Caretakerprojektet, som det hed, er nu blevet afløst af DOF’s caretakernetværk, som tager sig godt af de naturområder, hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

Som en del af projektet har deltagerne mulighed for at redigere en hjemmeside, hvor de kan skrive om deres lokalitet. Du kan vælge blandt disse i nedenstående menu. Bemærk at du kan begrænse lokalitetslisten til kun at vise lokaliteter fra en enkelt lokalafdeling. Lokaliteter vil blive tilføjet hhv. fjernet fra listen i takt med, at der oprettes og nedlægges caretakergrupper rundt om i landet.

Lokalafdelinger:

Lokaliteter:


Uddrag af de seneste fem nyheder på IBA-hjemmesiderne. Klik på datoen for at læse hele nyheden:

24-09-2021: Gentofte Sø
Morgenen den 16/9 ved søen var lun, stille, diset og med en del let regn. Før daggry var der pænt gang i brun-, skimmel- og dværgflagermus i luftrummet og i de butsnudede frøer...

21-09-2021: Flyndersø & Stubbergård Sø
September tællingen.
Tællingen blev foretaget i bygevejr med 11 grader og svag vind fra vest af Ingerid, Brian, Poul og Leif.

Der blev talt 159 toppet lappedykker, hvilket var...


26-08-2021: Gentofte Sø
Flagermus-safari den 6. september
Den 6. september kl 19.30 kan du komme med Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen og hjemmesideredaktøren på flagermus-’jagt’ ved Gentofte Sø. Vi mødes ved...


25-08-2021: Gundsømagle Sø
Arbejdsgruppen har beskåret tagrør langs gangbroen.

22-08-2021: Flyndersø & Stubbergård Sø
IBA august tælling.

Tællingen foretaget af Signe, Rie, Keld og Leif i fint stille vejr og solskin.
Der blev talt 193 toppet lappedykker, (heraf de 173 i Flyndersø), 39 skarv, 16...

De ti mest besøgte lokalitetssider denne måned (antal sidevisninger):

Rungstedlund (1275)
Gribskovområdet (401)
Gentofte Sø (241)
Ringkøbing Fjord (211)
Karrebæk, Dybsø & Avnø Fjorde (210)
Bølling Sø (205)
Rold Skov (200)
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal (180)
Nissum Fjord (170)
Skjern Å-dalen (163)

I alt er 130 lokalitetssider vist 11436 gange denne måned. Se mere statistik her.