Stor Hornugle (Bubo bubo)

© Klaus Dichmann

Fakta
Vingefang: 160-188 cm.
Længde: 65-70 cm.
Vægt: 1.500-2.000 g.
Vægt (hun): 2.300-3.000 g.
Kuldstørrelse: 2-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 34-36 dage
Ungetid: 50-60 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2013: 70
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: Over 100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side