GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 08/08/2022 ( OBS.)  

    FYNS AMT  
Brændegård Sø:
 Knopsvane 220 R[Leif Sørensen]
 Trane 4 R[Leif Sørensen]
 Fiskehejre 1 R[Leif Sørensen]
 Skarv 100 R[Leif Sørensen]
 Fiskeørn 2 FU[Leif Sørensen]
 Rørhøg 1 R[Leif Sørensen]
 Rød Glente 1 OF[Leif Sørensen]
 Tårnfalk 1 OF[Leif Sørensen]
 Hvid Vipstjert 5 R[Leif Sørensen]
Gudbjerg:
 
kommer i haven og omkring de seneste par uger
EM
Grønspætte 1 FU[Leif Bisschop-Larsen]
Nørre Søby:
 Tyrkerdue 3 YF UF[Per Rasmussen]
Nørreballe Nor:
 Canadagås 30 R[Anders Odd Wulff Nielsen]
 Rovterne 4 R[Anders Odd Wulff Nielsen]
 Havørn 3 R[Anders Odd Wulff Nielsen]
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
 
Matriklen. 
2 ad og 2 juv
Grå Fluesnapper 4 R[Gregers Johannesen]
Stige Ø:
 Fasan 3 R[Ella Mikkelsen]
 Tårnfalk 2 FU[Ella Mikkelsen]
 Landsvale 10 FU[Ella Mikkelsen]
 Gærdesmutte 1 R[Ella Mikkelsen]
Torø:
 
4180KLU
Ringdue 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Skarv 26 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Stor Præstekrave 4 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Storspove 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Hættemåge 3 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Sølvmåge 5 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Svartbag 5 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Ravn 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Bysvale 4 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Landsvale 6 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Solsort 1 R[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
Tornirisk 15 1KR[Henrik Gerner Baark]
Tryggelev Nor & Salme Nor:
 Sølvhejre 1 R[Anders Odd Wulff Nielsen]
 Rovterne 5 R[Peder Jacobsen]
 Rovterne 3 R[Anders Odd Wulff Nielsen]
 Fjordterne 2 R[Peder Jacobsen]
 Havørn 1 R[Anders Odd Wulff Nielsen]

(0.027 sekunder)