GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 25/09/2018 ( OBS.)  

    DOF-BORNHOLM  
Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom (Gavia stellata/G. arctica):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortstrubet Lom (Gavia arctica):
 3 SVHammeren[Jens Christensen]
 8 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 
i grusgraven
LHJ
3 RLevka[Evy Nielsen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 148 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
1 RSalomons kapel[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RHammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
6 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
22 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 556 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RSandvig[Kirsten Laursen]
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
Observationer fra fugletårnet
1 RBastemose[Hanne Tøttrup]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 
4180KLU
1 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
5 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 OFHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 OFSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 
4180KLU
9 OFHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RSalomons kapel[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
4 Hammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
2 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
grusgraven
LHJ
2 RLevka[Evy Nielsen]
 15 ADVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Grågås (Anser anser):
 2 SVHammeren[Jens Christensen]
 20 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Canadagås (Branta canadensis):
 5 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Knortegås (Branta bernicla):
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
11 VSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
i strandkanten ved badebro
Lene H
9 RNørrekås[Evy Nielsen]
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 36 SVHammeren[Jens Christensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
25 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Pibeand (Anas penelope):
 648 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
45 SVHammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
358 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 642 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Krikand (Anas crecca):
 103 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
28 VSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
i grusgraven
LHJ
5 FRLevka[Evy Nielsen]
 52 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 23 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
6 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
22 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Spidsand (Anas acuta):
 7 SVHammeren[Jens Christensen]
 6 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skeand (Anas clypeata):
 7 SVHammeren[Jens Christensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 4 SVHammeren[Jens Christensen]
 2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 473 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
30 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
49 Hammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
78 VSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
256 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Sortand (Melanitta nigra):
 716 SVHammeren[Jens Christensen]
 274 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fløjlsand (Melanitta fusca):
 2 SVHammeren[Jens Christensen]
 1 MADVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 3 BR VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 23 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 VSandvig[Henrik Gerner Baark]
 28 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 3 SVHammeren[Jens Christensen]
 4 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sort Glente (Milvus migrans):
 
Lavt trækkende over skoven. fulgtes pænt ad. Den
ene returnerede dog efterfølgende.
2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Observationer fra fugletårnet
1 OFBastemose[Hanne Tøttrup]
 1 OFEngegårde[Eilif S. Bendtsen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 1KVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 F1KFUDueodde[Henning Lykke Larsen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
62 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
 1 OFKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Musvåge (Buteo buteo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Hammersholm[Henrik Gerner Baark]
 7 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 6 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Observationer fra fugletårnet
2 OFBastemose[Hanne Tøttrup]
 1 OFStrøby[Eilif S. Bendtsen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 2 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 FVDueodde[Henning Lykke Larsen]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 FUDueodde[Henning Lykke Larsen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 5 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 1 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Trane (Grus grus):
 135 SVBagå[Carsten Andersen]
 12 SVDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Unna
35 SVGalløkken[Per C. Pedersen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
206 Rønne[Hans Fæster]
 80 SBornholms lufthavn[Hanne Pedersen]
 
Antal ca. Et par flokke samledes til 1 flok under en del
kredsen og "snakken" højt over
området - trak herefter samlet mod syd-sydvest. De kom
nordfra.
Lene P.
60 SViskeled[Hans Kurt Pedersen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 2 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 2 SVHammeren[Jens Christensen]
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 2 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Storspove (Numenius arquata):
 2 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus):
 14 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 15 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
2 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
10 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
Stormmåge (Larus canus):
 
4180KLU
53 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 300 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 750 REngegårde[Eilif S. Bendtsen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
4180KLU
4 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
8 RHammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
16 Hammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
121 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 10 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 16 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 500 REngegårde[Eilif S. Bendtsen]
 12 OFKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Svartbag (Larus marinus):
 
4180KLU
2 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
7 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
Fjordterne/Havterne (Sterna hirundo/S. paradisaea):
 1 SVHammeren[Jens Christensen]
Alk (Alca torda):
 1 ØHammeren[Jens Christensen]
Huldue (Columba oenas):
 2 NDueodde[Henning Lykke Larsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 2 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 14 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 12 REngegårde[Eilif S. Bendtsen]
 12 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 
4180KLU
2 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Observationer fra fugletårnet
1 RBastemose[Hanne Tøttrup]
Hedelærke (Lullula arborea):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 6 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 3 OFKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 30 OFHammeren[Jens Christensen]
 91 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 2 FUSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 3 FUSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 3 FUKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Bysvale (Delichon urbicum):
 3 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 1 OFKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Engpiber (Anthus pratensis):
 4 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Gul Vipstjert (Motacilla flava):
 
fløj rundt efter hinanden ved grusgraven
LHJ
2 RLevka[Evy Nielsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 40 OFHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
1 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 1 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 
LHJ
5 RLevka[Evy Nielsen]
 51 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 4 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 4 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 2 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 
4180KLU
1 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 3 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Obs i haven og (for trækkende traners vedkommende) set
og fot. fra haven under havearbejde. - Efter
'fyraften' i haven var DOF-basen da vist IGEN
'ramt' a manglende server-kapasitet ved 19-tiden -
- -
2 FURønne[Hans Fæster]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
 
4180KLU
1 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Bynkefugl (Saxicola rubetra):
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 
4180KLU
4 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Solsort (Turdus merula):
 
4180KLU
3 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 3 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 3 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 21 SDueodde[Henning Lykke Larsen]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Obs i haven og (for trækkende traners vedkommende) set
og fot. fra haven under havearbejde. - Efter
'fyraften' i haven var DOF-basen da vist IGEN
'ramt' a manglende server-kapasitet ved 19-tiden -
- -
Han og hun
2 FURønne[Hans Fæster]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
 7 FUKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 
4180KLU
5 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca):
 1 FRHammersholm[Henrik Gerner Baark]
Sortmejse (Periparus ater):
 330 SVHammeren[Jens Christensen]
 
4180KLU
1 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
8 RHammerodde[Henrik Gerner Baark]
 40 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
4180KLU
1 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 21 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Musvit (Parus major):
 
4180KLU
3 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
5 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 2 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 
Observationer fra fugletårnet
1 RBastemose[Hanne Tøttrup]
 1 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Husskade (Pica pica):
 
4180KLU
10 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
7 Hammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
2 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 2 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes):
 
I æbletræ.
Grete
2 FULyrsby[Klaus Thommesen]
Allike (Corvus monedula):
 
4180KLU
14 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
10 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
3 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 3 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 24 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 44 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Råge (Corvus frugilegus):
 
4180KLU
15 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
2 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 180 RStrøby[Eilif S. Bendtsen]
 112 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 1 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 
4180KLU
7 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
4 RØrnevig-Hammerodde[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
12 Hammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 3 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 8 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 26 RDueodde[Henning Lykke Larsen]
 4 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 6 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 4 REngegårde[Eilif S. Bendtsen]
 4 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Ravn (Corvus corax):
 2 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 9 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 
4180KLU
32 OFHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
5 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 200 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 44 FUStrøby[Eilif S. Bendtsen]
Gråspurv (Passer domesticus):
 
4180KLU
25 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 26 RSmørenge[Eilif S. Bendtsen]
 50 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 46 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 10 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 45 OFDueodde[Henning Lykke Larsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
4180KLU
1 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 5 RHammersholm[Henrik Gerner Baark]
 12 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 13 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Bogfinke/Kvækerfinke (Fringilla coelebs/F. montifringilla):
 60 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
4180KLU
2 RHammeren[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
1 FUHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
4180KLU
5 VSandvig[Henrik Gerner Baark]
 8 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 14 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Grønsisken (Spinus spinus):
 46 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
 
Observationer fra fugletårnet
8 FUBastemose[Hanne Tøttrup]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
4180KLU
5 RHammerodde-Sandvig incl havn[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4180KLU
453 Sandvig[Henrik Gerner Baark]
 75 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
102 Dueodde[Henning Lykke Larsen]
 2 RSkørrebro[Eilif S. Bendtsen]
 2 RKlintebakken, Åkirkeby[Eilif S. Bendtsen]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 50 RLangebjerg[Henrik Gerner Baark]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 
4180KLU
1 RSandvig[Henrik Gerner Baark]
 1 VDueodde[Henning Lykke Larsen]

(0.574 sekunder)