GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 21/05/2024 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Astrup Engsø:
 Knopsvane 2 YF[Morten Bentzon Hansen]
 Gråand 2 R[Morten Bentzon Hansen]
 Toppet Lappedykker 1 R[Morten Bentzon Hansen]
 Sivsanger 1 SY[Morten Bentzon Hansen]
Bedsted, Løgumkloster:
 
UTe
Rød Glente 1 FU[Tove Friis]
Bommerlund Plantage:
 Huldue 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Sortmejse 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Musvit 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Løvsanger 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Gransanger 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Munk 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Fuglekonge 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Gærdesmutte 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Korttået Træløber 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Rødhals 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Bogfinke 2 SY[Lars Møller Andersen]
Brede Å, Løgumkloster - Kalvehave:
 
Gurli
Rødrygget Tornskade 1 FU[Harry Antonisen]
Broager Vestermark:
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Bramgås 120 N[Bjarne Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Grågås 43 [Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Knopsvane 2 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gravand 2 R[Bjarne Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Gråand 14 [Bjarne Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Fasan 3 [Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Mursejler 2 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gøg 2 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Ringdue 6 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Rørhøne (Grønbenet) 1 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Blishøne 5 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Stormmåge 1 OF[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Sølvmåge 8 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Hvepsevåge 1 N[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Mørk askegrå. Røde bukser kunne ikke ses
pga. modlys
Aftenfalk 1 M[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Husskade 1 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Allike 10 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Råge 5 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Sortkrage 2 OF[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gråkrage 2 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Blåmejse 3 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Musvit 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Sanglærke 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Landsvale 4 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Bysvale 1 FU[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gransanger 3 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Rørsanger 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Kærsanger 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gulbug 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Munk 3 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Havesanger 1 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gærdesanger 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Tornsanger 2 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gærdesmutte 2 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Stær 6 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Solsort 3 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Jernspurv 1 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Hvid Vipstjert 3 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Engpiber 1 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Bogfinke 3 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Grønirisk 3 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Tornirisk 5 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Lille Gråsisken 2 R[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Gulspurv 2 SY[Bjarne Nielsen]
 
Fra Brombjerg til Broager Vig og retur 
Rørspurv 4 R[Bjarne Nielsen]
Broager Vig:
 
Nordøstlige hjørne
Grågås 20 R[Bjarne Nielsen]
 
Nordøstlige hjørne
Knopsvane 43 R[Bjarne Nielsen]
 
Nordøstlige hjørne
Gravand 8 R[Bjarne Nielsen]
 
Nordøstlige hjørne
Knarand 1 MR[Bjarne Nielsen]
 
Nordøstlige hjørne
Gråand 2 R[Bjarne Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Stor Skallesluger 14 [Bjarne Nielsen]
Brogård Plantage:
 Gøg 1 SY[Maiken Hartung-Struer]
 
Grusgraven
Mudderklire 5 FU[Maiken Hartung-Struer]
 Skovskade 1 FU[Maiken Hartung-Struer]
 Løvsanger 1 SY[Maiken Hartung-Struer]
 Tornsanger 1 SY[Maiken Hartung-Struer]
Bæk, Vojens:
 
Alder og køn kunne ikke bestemmes på grund af modlys.
Rørhøg 1 FU[Aleks Lund]
Fole:
 Gul Vipstjert 1 R[Maiken Hartung-Struer]
Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe Kog:
 Dværgryle 1 FU[Erik Raagaard]
Gammel Frederikskog:
 Stor Kobbersneppe 3 R[Leif Schack-Nielsen]
 Hedehøg 1 FR[Leif Schack-Nielsen]
 
lsn
Hedehøg 1 OF[Jytte Fuglsang Nissen]
 Gul Vipstjert 1 R[Leif Schack-Nielsen]
Haderslev:
 Mursejler 5 R[Ove Weiss]
 Gøg 1 R[Ove Weiss]
 Ringdue 3 R[Ove Weiss]
 Solsort 3 R[Ove Weiss]
 Gråspurv 11 R[Ove Weiss]
 Bogfinke 1 R[Ove Weiss]
Haderslev Fjord:
 Huldue 1 OF[Leif Keller]
 Mudderklire 2 R[Leif Keller]
 Havørn 1 FR[Leif Keller]
Hasberg Sø, danske del:
 Mursejler 2 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Rødben 2 YF[Leif Schack-Nielsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sortterne 7 [Leif Schack-Nielsen]
 Fjordterne 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Sølvhejre 1 R[Leif Schack-Nielsen]
Hasberg Sø, tyske del.:
 Atlingand 2 R[Leif Schack-Nielsen]
 Sortterne 3 FU[Leif Schack-Nielsen]
 Fjordterne 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Havørn 1 R[Leif Schack-Nielsen]
Havmose, Abild:
 
Parret med deres unge
Trane 3 YF UF[Harry Antonisen]
Havsand, Rømø:
 Hvidbrystet Præstekrave 1 R[Anders E. Sørensen]
Kelstrup Plantage:
 Grønspætte 1 R[Lars Møller Andersen]
 Sortmejse 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Musvit 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Løvsanger 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Gransanger 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Munk 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Fuglekonge 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Gærdesmutte 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Solsort 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Rødhals 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Bogfinke 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Gulspurv 1 SY[Lars Møller Andersen]
Kiskelund Plantage:
 Ringdue 2 R[Lars Møller Andersen]
 Skovskade 2 R[Lars Møller Andersen]
 Ravn 1 R[Lars Møller Andersen]
 Sortmejse 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Musvit 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Løvsanger 2 SY[Lars Møller Andersen]
 Gransanger 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Munk 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Gærdesmutte 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Sangdrossel 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Rødhals 1 SY[Lars Møller Andersen]
 Bogfinke 1 SY[Lars Møller Andersen]
Klæggravene, Margrethe Kog:
 
Med billeder 
Rustand 2 MFU[Erik Raagaard]
Lakolk Sydsøer, Rømø:
 Grågås 12 R[Gøran Jakobsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Gravand 54 [Gøran Jakobsen]
 
6M, 1F
Atlingand 7 R[Andreas Egelund Christensen]
 Atlingand 6 FU[Gøran Jakobsen]
 Skeand 3 FU[Gøran Jakobsen]
 Knarand 8 FU[Gøran Jakobsen]
 Gråand 6 FU[Gøran Jakobsen]
 Gøg 2 SY[Gøran Jakobsen]
 Klyde 6 FU[Gøran Jakobsen]
 Stor Præstekrave 36 FU[Gøran Jakobsen]
 Hvidbrystet Præstekrave 3 YF[Andreas Egelund Christensen]
 Hvidbrystet Præstekrave 4 FU[Gøran Jakobsen]
 
Genfundet i den nordlige del af den store sydlige sø.
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 VDR R[Anders E. Sørensen]
 
Medobs MHP, AES. 
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 2KVDR R[Andreas Egelund Christensen]
 Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 R[Mikkel Høegh Post]
 
PP i den nordlige del. Lille slank fulgt. 
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 FU[Gøran Jakobsen]
 
Først set i Andreas skop, siden set tæt på - fou med ryler.
Man skal bare have tålmodighed, den flytter sig rundt.
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 R[Jan Svejgaard Jensen]
 
Fou med rygler midt ude i søen. Jeg ved ligger billeder
senere, er næsten sikker på det er den.
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 0 VDR FU[Erik Raagaard]
 
Tæt på klitten ved ankomst, herefter meldt
på Birdalarm af AES. Først set med Atlingand,
senere i selskab med Stor Præstekrave og
Rødben, hvor man kunne se størrelsesforholdet.
Strøg efter noget tid lidt længere væk
fra os, dog stadig så det var muligt at se den i
scope. Kæmpe sejt af Sebastian, og tillykke herfra! 
Amerikansk Svømmesneppe (SU) 1 VDR FU[Oliver Christian Gram]
 Mudderklire 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Rødben 12 FU[Gøran Jakobsen]
 Hvidklire 3 FU[Gøran Jakobsen]
 Brushane 6 R[Gøran Jakobsen]
 Almindelig Ryle 1 R[Gøran Jakobsen]
 Dværgryle 2 R[Andreas Egelund Christensen]
 Dværgterne 2 YF[Andreas Egelund Christensen]
 
Kortvarigt oppe at flyve. 
Rørdrum 1 R[Gøran Jakobsen]
 Rødrygget Tornskade 1 MR[Andreas Egelund Christensen]
 Sanglærke 10 SY[Gøran Jakobsen]
 Digesvale 5 N[Gøran Jakobsen]
 Stenpikker 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Hvid Vipstjert 3 R[Gøran Jakobsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Engpiber 4 [Gøran Jakobsen]
Lambjerg Indtægt:
 
Merlin OBS 
Sumpmejse 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Musvit 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Gransanger 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Munk 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Gærdesmutte 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Sangdrossel 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Solsort 1 SY[Lise Pedersen ]
 
Merlin OBS 
Bogfinke 1 SY[Lise Pedersen ]
Margrethekog Syd (syd for Vidåen):
 Bramgås 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Grågås 43 R[Svend Anker Schwebs]
 Knopsvane 5 R[Svend Anker Schwebs]
 Gravand 38 R[Svend Anker Schwebs]
 Gravand 200 R[Jan Svejgaard Jensen]
 Rustand 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Rustand 2 FU[Michael Eland Karlson]
 Atlingand 4 R[Svend Anker Schwebs]
 Atlingand 1 MR[Leif Schack-Nielsen]
 
lsn
Atlingand 1 R[Jytte Fuglsang Nissen]
 Skeand 23 R[Svend Anker Schwebs]
 Knarand 92 R[Svend Anker Schwebs]
 Pibeand 26 R[Svend Anker Schwebs]
 Krikand 5 R[Svend Anker Schwebs]
 Mursejler 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Trane 72 N[Gøran Jakobsen]
 Strandskade 3 R[Svend Anker Schwebs]
 Klyde 42 R[Svend Anker Schwebs]
 Klyde 150 R[Jan Svejgaard Jensen]
 Strandhjejle 4 R[Svend Anker Schwebs]
 Stor Præstekrave 22 R[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 30 R[Svend Anker Schwebs]
 Stor Kobbersneppe 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Stor Kobbersneppe 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Rødben 10 R[Svend Anker Schwebs]
 Brushane 4 R[Svend Anker Schwebs]
 Brushane 4 R[Leif Schack-Nielsen]
 Fjordterne 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Skarv 9 R[Svend Anker Schwebs]
 Skestork 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Skestork 1 R[Jan Svejgaard Jensen]
 Fiskehejre 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Rørhøg 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Hedehøg 1 FFU[Svend Anker Schwebs]
 Havørn 1 FU[Svend Anker Schwebs]
 Gråkrage 1 R[Svend Anker Schwebs]
Rejsby Enge:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Knopsvane 7 [Gøran Jakobsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Knopsvane 7 [Gerda Bladt]
 Knarand 1 R[Gerda Bladt]
 Pibeand 2 FU[Gøran Jakobsen]
 Gråand 3 FU[Gøran Jakobsen]
 Gråand 1 R[Gerda Bladt]
 [Hjelmskallesluger] (SU) 1 FU[Gøran Jakobsen]
 
Med billeder 
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 MR[Erik Raagaard]
 
I det tidligere åløb 
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 FU[Gerda Bladt]
 Mursejler 1 OF[Gerda Bladt]
 Gøg 1 R[Gøran Jakobsen]
 Blishøne 2 FU[Gøran Jakobsen]
 Strandskade 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Vibe 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Rødben 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Sølvhejre 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Fiskehejre 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Fiskehejre 1 R[Gerda Bladt]
 Rørsanger 1 SY[Gerda Bladt]
 Blåhals 1 YF FU[Gøran Jakobsen]
 Blåhals 1 YF FU[Svend Anker Schwebs]
 Stenpikker 1 FU[Gøran Jakobsen]
 Gul Vipstjert 2 FU[Gøran Jakobsen]
 Gul Vipstjert 3 R[Svend Anker Schwebs]
Rudbøl Sø:
 
lsn
Sortterne 7 FU[Jytte Fuglsang Nissen]
 Sortterne 9 FU[Leif Schack-Nielsen]
Rømø Kirkeby:
 Grå Fluesnapper 1 FU[Gøran Jakobsen]
Saltvandssøen:
 Knortegås 2 R[Leif Schack-Nielsen]
 Sivsanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
Spidsbjerg Hede, Rømø:
 Gøg 1 SY[Gøran Jakobsen]
 Rørhøg 1 MFU[Gøran Jakobsen]
 Rødrygget Tornskade 1 FU[Gøran Jakobsen]
Sønderborg - øst for Sundet:
 Mursejler 4 FU[Lars Møller Andersen]
 Gøg 1 SY[Else Dupont]
 Ringdue 2 YF BR[Else Dupont]
 Strandskade 2 YF[Else Dupont]
 Stormmåge 2 R[Else Dupont]
 Tårnfalk 2 FU[Else Dupont]
 Allike 3 FU[Else Dupont]
 Sortkrage 1 R[Else Dupont]
 Bysvale 5 R[Else Dupont]
 
- som vanligt livligt syngende, mens de vimser rundt i
hækken ... Umuligt at få et foto i den fart..
Gærdesanger 2 YF BR[Else Dupont]
 Gærdesmutte 2 YF BR[Else Dupont]
 Solsort 2 YF BR[Else Dupont]
 Skovspurv 2 YF BR[Else Dupont]
Sønderborg Havn:
 Knopsvane 2 R[Else Dupont]
 Lille Skallesluger 1 R[Else Dupont]
 Skarv 11 R[Else Dupont]
 Fiskehejre 1 R NAT[Else Dupont]
Tinglev Mose:
 Knopsvane 2 R[Hans Erik Jensen]
 Gøg 4 SY[Hans Erik Jensen]
 Vibe 1 R[Hans Erik Jensen]
 Fiskehejre 1 OF[Hans Erik Jensen]
 Rørhøg 1 OF[Hans Erik Jensen]
 Skovskade 2 OF[Hans Erik Jensen]
 Løvsanger 7 SY[Hans Erik Jensen]
 Gransanger 3 SY[Hans Erik Jensen]
 Munk 2 SY[Hans Erik Jensen]
 Havesanger 1 SY[Hans Erik Jensen]
 Tornsanger 3 SY[Hans Erik Jensen]
 Solsort 2 SY[Hans Erik Jensen]
 Nattergal 3 SY[Hans Erik Jensen]
 Blåhals 1 SY[Hans Erik Jensen]
 Bogfinke 4 SY[Hans Erik Jensen]
 Rørspurv 5 SY[Hans Erik Jensen]
Trillen, Høruphav:
 
I toppen af en busk
Blåhals 1 SY[Birgit Andersen]
Ubjerg Kog Vest:
 Gøg 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Rørhøg 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Havørn 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Tårnfalk 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Rødrygget Tornskade 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Ravn 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Løvsanger 2 R[Leif Schack-Nielsen]
 Gransanger 2 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Sivsanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Rørsanger 2 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Kærsanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Havesanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Tornsanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Rødstjert 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Gul Vipstjert 1 R[Leif Schack-Nielsen]
Ubjerg Kog Øst:
 Vagtel 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Tyrkerdue 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
 Løvsanger 1 SY[Leif Schack-Nielsen]
Østerskov, Haderslev:
 Musvåge 2 YF[Leif Keller]
 Stor Flagspætte 1 YF[Leif Keller]
 
I redekasse 
Tårnfalk 1 YF[Leif Keller]
 Sumpmejse 1 R[Leif Keller]
 Musvit 1 SY[Leif Keller]
 Landsvale 2 R[Leif Keller]
 Havesanger 1 SY[Leif Keller]
 Gærdesanger 1 SY[Leif Keller]
 Sangdrossel 1 SY[Leif Keller]
 Solsort 1 R[Leif Keller]
 Rødhals 1 SY[Leif Keller]
 Rødstjert 1 R[Leif Keller]
 Skovpiber 3 SY[Leif Keller]
 Bogfinke 5 SY[Leif Keller]
 Grønirisk 1 SY[Leif Keller]
 Gulspurv 1 SY[Leif Keller]

(0.215 sekunder)