GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    SØNDAG DEN 14/07/2024 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Draved Skov:
 Huldue 2 R[Hans-Peter Henriksen]
 Grønspætte 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Sumpmejse 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Musvit 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Gransanger 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Munk 2 R[Hans-Peter Henriksen]
 Gærdesmutte 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Spætmejse 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Træløber 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Sangdrossel 2 R[Hans-Peter Henriksen]
 Solsort 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Grå Fluesnapper 1 YF FU[Hans-Peter Henriksen]
 Rødhals 2 R[Hans-Peter Henriksen]
 Bogfinke 2 R[Hans-Peter Henriksen]
Fjelstrup:
 Agerhøne 2 R[Karen Raagaard]
 Fasan 1 R[Karen Raagaard]
 Ringdue 1 R[Karen Raagaard]
 Grønspætte 1 R[Karen Raagaard]
 Tårnfalk 1 YF[Karen Raagaard]
 Ravn 4 YF[Karen Raagaard]
 Landsvale 5 YF[Karen Raagaard]
 Munk 1 R[Karen Raagaard]
 Solsort 2 R[Karen Raagaard]
 Skovspurv 5 R[Karen Raagaard]
 Grønirisk 1 R[Karen Raagaard]
Kliplev:
 
Matr 
Flere serier. Hørt fra matriklen mod syd
Vagtel 1 SY[Gerda Bladt]
 
Matr 
Hørt mod syd fra matriklen. Ukendt antal. 
Trane 1 R[Gerda Bladt]
Koldby, Højer:
 Gravand 6 YF UF[Hans-Peter Henriksen]
 Tyrkerdue 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Fiskehejre 2 R[Hans-Peter Henriksen]
 Hedehøg 1 R[Hans-Peter Henriksen]
Kongens Mose:
 Trane 1 R[Hans-Peter Henriksen]
 Gulspurv 1 R[Hans-Peter Henriksen]
Mommark:
 
Digesvale unger 2 huller med 3, 1 hul med 2 og et enkelt med
1 unge var synlige, ca 6 andre huller blev brugt aktivt
Spurvehøg 1 OF[Ulla Warming]
 
Digesvale unger 2 huller med 3, 1 hul med 2 og et enkelt med
1 unge var synlige, ca 6 andre huller blev brugt aktivt
Digesvale 8 YF BR[Ulla Warming]
 
Digesvale unger 2 huller med 3, 1 hul med 2 og et enkelt med
1 unge var synlige, ca 6 andre huller blev brugt aktivt
Gulspurv 1 R[Ulla Warming]
Nørreskoven Als:
 
Digesvaleprojekt. Skrænter ved Sjellerup skov. 
Munk 1 SY[Hans Erik Jensen]
 
Digesvaleprojekt. Skrænter ved Sjellerup skov. 
Rødhals 1 SY[Hans Erik Jensen]
 
Digesvaleprojekt. Skrænter ved Sjellerup skov. 
Bogfinke 2 SY[Hans Erik Jensen]
Sønder Hostrup:
 
2 adult 1 juv
Trane 3 YF UF[Erik Faudel]
 Havørn 1 YF FU[Erik Faudel]
Tontoft Nakke, Nordals:
 Krikand 2 R[Dennis Martinek Langholz]
 Mursejler 4 V[Dennis Martinek Langholz]
 Rørhøne (Grønbenet) 1 FU[Dennis Martinek Langholz]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Strandskade 2 [Dennis Martinek Langholz]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Vibe 5 [Dennis Martinek Langholz]
 Småspove 1 OF[Dennis Martinek Langholz]
 Lille Kobbersneppe 1 V[Dennis Martinek Langholz]
 Mudderklire 7 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Svaleklire 1 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Tinksmed 3 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Rødben 2 OF[Dennis Martinek Langholz]
 Almindelig Ryle 3 V[Dennis Martinek Langholz]
 Havterne 52 V[Dennis Martinek Langholz]
 Fjordterne 7 V[Dennis Martinek Langholz]
 Splitterne 1 1KFU[Dennis Martinek Langholz]
 Sildemåge 1 R[Dennis Martinek Langholz]
 Sule 1 ADV[Dennis Martinek Langholz]
 Tårnfalk 1 R[Dennis Martinek Langholz]
 Rødrygget Tornskade 1 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Musvit 3 1KFU[Dennis Martinek Langholz]
 Tornsanger 4 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Sortstrubet Bynkefugl 5 FU[Dennis Martinek Langholz]
 Gul Vipstjert 1 V[Dennis Martinek Langholz]
 Tornirisk 8 OF[Dennis Martinek Langholz]
 Stillits 1 OF[Dennis Martinek Langholz]

(0.082 sekunder)