GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 20/09/2021 ( OBS.)  

    DOF-SØNDERJYLLAND  
Astrup Engsø:
 Taffeland 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Lille Lappedykker 8 R[Leif Schack-Nielsen]
 Sølvhejre 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Hvidklire 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Rødben 1 R[Leif Schack-Nielsen]
Astrup Forland:
 Havørn 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
Ballum Enge:
 Blå Kærhøg 1 BR R[Leif Schack-Nielsen]
Ballum Forland:
 Sølvhejre 6 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Sølvhejre 3 R[Leif Schack-Nielsen]
 Skestork 3 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Klyde 2 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Klyde 4 R[Leif Schack-Nielsen]
 Lille Kobbersneppe 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 
Hvidt vingebånd
Stor Kobbersneppe 11 R[Leif Schack-Nielsen]
 
Rødbrune og ikke grå som vores ynglefugle
Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Brushane 30 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Brushane 32 R[Leif Schack-Nielsen]
 Dværgryle 4 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Hvidklire 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Blå Kærhøg 1 BR R[Leif Schack-Nielsen]
 Ravn 2 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Sortstrubet Bynkefugl 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
Burkal:
 Musvåge 2 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Tårnfalk 1 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
Bæk:
 Hjejle 172 R[Leif Keller]
Emmerlev Klev:
 Sortstrubet Bynkefugl 1 MFU[Per Kjær]
Forlandet ud for Saltvandssøen, Margrethe Kog:
 
heraf 3 med blå halsring: UP5, UC4 og GV5.
Grågås 300 R[Per Kjær]
 Skestork 153 R[Per Kjær]
 Rovterne1 ADR[Per Kjær]
Gammel Frederikskog:
 Fasan 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Fiskehejre 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 18 R[Svend Anker Schwebs]
 Svartbag 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Musvåge 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Tårnfalk 4 R[Svend Anker Schwebs]
 Husskade 6 R[Svend Anker Schwebs]
 Gråkrage 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Sanglærke 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Stær 100 R[Svend Anker Schwebs]
 Bynkefugl 1 R[Svend Anker Schwebs]
Grøngård Mark:
 Spurvehøg 1 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Gransanger 1 SY[Jonatan Hauge Noldegaard]
Grønå, Nolde Mark til Uge Bæk:
 
Fløj mod vest
Bramgås 11 OF[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Skovskade 1 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
Gråsten, Slotssøen:
 
Dokuskud vedhæftet.
Blisgås 1 R[Karin Munk]
 Fiskeørn 1 R[Karin Munk]
 
Fløj i vestlig retning
Lærkefalk 1 OF[Karin Munk]
Havsand, Rømø:
 
lsn
Dværgfalk 1 FU[Jytte Fuglsang Nissen]
 Dværgfalk 1 FU[Leif Schack-Nielsen]
Helm Odde Marsk, Rømø:
 Knortegås 150 R[Leif Schack-Nielsen]
 Pibeand 800 R[Leif Schack-Nielsen]
 Strandskade 150 R[Leif Schack-Nielsen]
 Almindelig Ryle 30 R[Leif Schack-Nielsen]
 Hvidklire 7 R[Leif Schack-Nielsen]
 Rødben 11 R[Leif Schack-Nielsen]
 Splitterne 4 R[Leif Schack-Nielsen]
 Spurvehøg 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
Hopsø, Nordals:
 
Campingvogn incl. fortelt er opstillet på
Hopsøs eng
Fiskehejre 1 FU[Kjeld Hansen]
 
Campingvogn incl. fortelt er opstillet på
Hopsøs eng
Stær 60 OF[Kjeld Hansen]
Højer Kog:
 Grågås 20 T[Svend Anker Schwebs]
 Ringdue 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 12 R[Svend Anker Schwebs]
 Storspove 2 OF[Svend Anker Schwebs]
 Dobbeltbekkasin 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Rød Glente 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Musvåge 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Tårnfalk 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Dværgfalk 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Allike 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Ravn 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Sortkrage 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Gråkrage 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Stær 200 R[Svend Anker Schwebs]
Høruphav:
 Spurvehøg 1 FU[Egon Iversen]
 Gransanger 1 SY[Egon Iversen]
 Solsort 6 R[Egon Iversen]
Juvre Enge, Rømø:
 Vandrikse 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Spurvehøg 1 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Tårnfalk 1 R[Leif Schack-Nielsen]
 Skovskade 3 OF[Leif Schack-Nielsen]
 Tornirisk 30 R[Leif Schack-Nielsen]
Kegnæs Drej:
 
bil obs
Sølvhejre 1 FU[Viggo Petersen]
 
Ungfugl inde over Kegnæs og ad ved Birkepøl.
KA,HJNissen
Havørn 2 FU[Gert Lystrup Jørgensen]
 
KA,HJNissen
Musvåge 56 SV[Gert Lystrup Jørgensen]
Kegnæs, Hartsø:
 Stor Skallesluger 3 FR[Kaj Abildgaard]
 Gråand 20 R[Kaj Abildgaard]
 Krikand 12 FU[Kaj Abildgaard]
 Fasan 1 R[Kaj Abildgaard]
 Lille Lappedykker 1 FU[Kaj Abildgaard]
 Ringdue 1 R[Kaj Abildgaard]
 Rørhøne (Grønbenet) 2 FU[Kaj Abildgaard]
 Fiskehejre 7 FU[Kaj Abildgaard]
 Sølvhejre 1 FU[Kaj Abildgaard]
 Vibe 28 R[Kaj Abildgaard]
 Brushane 1 FU[Kaj Abildgaard]
 Almindelig Ryle 32 FU[Kaj Abildgaard]
 Dobbeltbekkasin 2 FU[Kaj Abildgaard]
 Blå Kærhøg 1 FFU[Kaj Abildgaard]
 Musvåge 1 FU[Kaj Abildgaard]
 Råge 20 FU[Kaj Abildgaard]
 Sortkrage/Gråkrage 22 FU[Kaj Abildgaard]
 Landsvale 30 FU[Kaj Abildgaard]
 Stær 2 FU[Kaj Abildgaard]
Kirkemose:
 Sildemåge 26 R[Martin Høj Hansen]
Klattrup Grusgrav:
 
Meget hurtig  skønnet 
Grågås 300 R[Gerda Bladt]
 Nilgås 8 R[Gerda Bladt]
 Vibe 95 R[Gerda Bladt]
Kliplev:
 
Matr 
Gransanger 1 SY[Gerda Bladt]
Kliplev Mark:
 
Kliplev Grusgrav 
Grågås 80 R[Gerda Bladt]
 
Kliplev Grusgrav 
Taffeland 1 R[Gerda Bladt]
 
Kliplev Grusgrav 
Landsvale 2 T[Gerda Bladt]
 
Kliplev Grusgrav 
Stenpikker 1 R[Gerda Bladt]
 
Kliplev Grusgrav 
Engpiber 12 R[Gerda Bladt]
Kongshoved, Kegnæs:
 Hjejle 1000 R[Viggo Petersen]
 Musvåge 3 T[Viggo Petersen]
 Blåmejse 2 R[Viggo Petersen]
 Landsvale 2 T[Viggo Petersen]
 Stær 23 OF[Viggo Petersen]
 Engpiber 7 SV[Viggo Petersen]
Kongsmark, Rømø:
 Stær 450 R[Martin Høj Hansen]
Lakolk By, Rømø:
 Landsvale 35 FU[Martin Høj Hansen]
Lakolk Strand, Rømø:
 Knortegås 309 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Bramgås 29 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Gås sp. 35 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Canadagås 9 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Grågås 11 S[Jørn Vinther Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Toppet Skallesluger 12 [Jørn Vinther Sørensen]
 Pibeand 142 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Spidsand 3 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Krikand 12 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Toppet Lappedykker 2 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Rødstrubet Lom 2 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Sortstrubet Lom 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Fiskehejre 2 S[Jørn Vinther Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sule 48 [Jørn Vinther Sørensen]
 Almindelig Ryle 2 S[Jørn Vinther Sørensen]
 Lomvie 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Skærpiber 1 S[Jørn Vinther Sørensen]
Lakolk Sydsøer, Rømø:
 Havørn 2 OF[Jørn Vinther Sørensen]
 Skægmejse 3 R[Jørn Vinther Sørensen]
Lakolk Sø, Rømø:
 Spurvehøg 1 R[Martin Høj Hansen]
 Skægmejse 2 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Bynkefugl 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
Lebøl, Sydals:
 
Boligbirding
Canadagås 12 SV[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Boligbirding
BBE83
Huldue 2 OF[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Boligbirding
Hjejle 275 R[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Boligbirding
BBE84.I nyspirende rapsmark.Der er nok langt flere end her
angivet.
Engpiber 100 R[Gert Lystrup Jørgensen]
Lillebælt Nordals NV:
 Skarv 1 OF[Kjeld Hansen]
 Hættemåge 7 R[Kjeld Hansen]
 Sølvmåge 38 R[Kjeld Hansen]
 Hvid Vipstjert 1 FU[Kjeld Hansen]
Lillebælt, Rumpgrund:
 Ederfugl 9 R[Leif Keller]
 Hvinand 8 R[Leif Keller]
 Toppet Skallesluger 16 R[Leif Keller]
 Splitterne 2 FU[Leif Keller]
Margrethekog Syd (syd for Vidåen):
 
I det daglige reservoir
Canadagås 5 R[Per Kjær]
 
I det daglige reservoir
heraf 1 med blå halsring: GT7
Grågås 350 R[Per Kjær]
 
I det daglige reservoir
Blisgås 43 R[Per Kjær]
 
I det daglige reservoir
Sølvhejre 6 FU[Per Kjær]
 
I det daglige reservoir
Havørn 4 FU[Per Kjær]
Mjøls Grusgrave:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Knopsvane 6 [Gerda Bladt]
 Knarand 2 R[Gerda Bladt]
 Gråand 2 R[Gerda Bladt]
 Krikand 1 R[Gerda Bladt]
Ny Frederikskog:
 Knopsvane 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Hjejle 20 R[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 44 R[Svend Anker Schwebs]
 Musvåge 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Tårnfalk 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Ravn 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Sortkrage 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Stær 20 R[Svend Anker Schwebs]
Rangstrup:
 Vibe 40 R[Martin Høj Hansen]
 Spurvehøg 1 FU[Martin Høj Hansen]
Rimmevejmarkerne, Rømø:
 Fasan 1 R[Jørn Vinther Sørensen]
Rudbøl Kog & Sønderkog:
 Bramgås 26 T[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 3 R[Svend Anker Schwebs]
 Dobbeltbekkasin 5 OF[Svend Anker Schwebs]
 Tårnfalk 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Ravn 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Hvid Vipstjert 2 R[Svend Anker Schwebs]
 Tornirisk 120 FU T[Svend Anker Schwebs]
Rødekro Vestermark Grusgrave:
 Grågås 115 R[Gerda Bladt]
 Taffeland 8 R[Gerda Bladt]
 Troldand 3 R[Gerda Bladt]
 Gråand 13 R[Gerda Bladt]
 Lille Lappedykker 3 R[Gerda Bladt]
 Blishøne 1 R[Gerda Bladt]
 Vibe 300 R[Gerda Bladt]
Rømødæmningen:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Knortegås 141 [Martin Høj Hansen]
 Sølvhejre 2 R[Jørn Vinther Sørensen]
 Sølvhejre 2 R[Leif Schack-Nielsen]
 Sølvhejre 1 R[Martin Høj Hansen]
 Hjejle 1100 R[Martin Høj Hansen]
Sottrupskov:
 Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 V[Gert Fahlberg]
 Musvåge 2 R[Gert Fahlberg]
 Stor Flagspætte 2 R[Gert Fahlberg]
 Skovskade 2 R[Gert Fahlberg]
 Ravn 2 R[Gert Fahlberg]
 Sumpmejse 2 FU[Gert Fahlberg]
 Korttået Træløber 1 R[Gert Fahlberg]
 Spætmejse 2 R[Gert Fahlberg]
Stemmild, Nolde og Nolde Mark:
 Ringdue 3 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 
Lettede kl. 11.43 og fløj mod vest. Kl. 13.52 kom en stor
flok fra syd (på samme størrelse), så det var nok den samme
flok fra tidligere. 
Storspove 68 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Bysvale 40 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Landsvale 1 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Gransanger 1 SY[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Stær 300 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Solsort 2 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Gråspurv 8 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Skovspurv 2 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Hvid Vipstjert 3 FU[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Bogfinke 1 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
 Bomlærke 4 R[Jonatan Hauge Noldegaard]
Stenholt, Sønderborg:
 Vibe 23 V[Kjeld Jensen]
 Spurvehøg 2 SV[Kjeld Jensen]
 Musvåge 16 T[Kjeld Jensen]
Sydals, Skovby:
 Rød Glente 1 FU[Kjeld Jensen]
Sønderborg - øst for Sundet:
 
Stødagervej
Ringdue 11 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Tyrkerdue 5 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Skarv 1 OF[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Hættemåge 70 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Stormmåge 55 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Sølvmåge 5 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Tårnfalk 1 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Råge 5 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Gråkrage 2 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Stær 250 OF[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Husrødstjert 1 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Solsort 1 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Hvid Vipstjert 6 R[Anders Otto Nielsen]
Sønderskoven, Ståls Mose:
 Krikand 5 FU[Kaj Abildgaard]
 Lille Lappedykker 2 FU[Kaj Abildgaard]
Sønderskoven, Sønderborg:
 
2 kun hørt
Stor Flagspætte 4 FU[Kaj Abildgaard]
 Skovskade 1 R[Kaj Abildgaard]
 Blåmejse 1 FU[Kaj Abildgaard]
 Musvit 2 FU[Kaj Abildgaard]
 Spætmejse 2 FU[Kaj Abildgaard]
 Rødhals 1 FU[Kaj Abildgaard]
 
Tæt på Arnehøj. Subsyngende
Lille Fluesnapper 1 R[Morten Bentzon Hansen]
Sønderstrand Sommerhusområde Rømø:
 Sortmejse 1 FU[Jens Peter Bech]
 Rødhals 1 FU[Jens Peter Bech]
 Sangdrossel 1 FU[Jens Peter Bech]
Tontoft Nakke, Nordals:
 
JH
Fiskehejre 1 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Skarv 2 R[Lars Peter Hansen]
 
JH
Hættemåge 300 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Stormmåge 150 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Sølvmåge 25 R[Lars Peter Hansen]
 
JH
Musvåge 1 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Tårnfalk 1 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Sortkrage 3 R[Lars Peter Hansen]
 
JH
Landsvale 4 T[Lars Peter Hansen]
 
JH
Stær 600 FU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Bynkefugl 1 R[Lars Peter Hansen]
 
JH
Stillits 7 1KFU[Lars Peter Hansen]
 
JH
Gulspurv 2 R[Lars Peter Hansen]
Vesterende Ballum og Østerende Ballum:
 Tyrkerdue 3 R[Leif Schack-Nielsen]
Vidåen, Lillevade:
 Fiskehejre 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Vibe 4 R[Svend Anker Schwebs]
 Rørhøg 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Musvåge 1 R[Svend Anker Schwebs]
 Stær 1000 R[Svend Anker Schwebs]
Vråby Plantage, Rømø:
 Lille Korsnæb 3 FU[Jens Peter Bech]
Øster Gasse:
 Stær 200 R[Martin Høj Hansen]
Østersøen syd for Als:
 
3 småflokke.
Knortegås 49 SV[Gert Lystrup Jørgensen]
 Bramgås 75 SV[Gert Lystrup Jørgensen]
 
Store gæs nok canadagæs.
Gås sp. 80 V[Gert Lystrup Jørgensen]
 Toppet Skallesluger 10 FU[Gert Lystrup Jørgensen]
 Splitterne 9 FU[Gert Lystrup Jørgensen]

(0.214 sekunder)