GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF SØNDERJYLLAND  
Ballum Enge:
 
KBJ delvis
Fiskehejre 1 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Sølvhejre 1 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Hjejle 25 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Stor Præstekrave 66 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Vibe 15 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Stormmåge 650 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Rørhøg 2 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Blå Kærhøg 1 MR[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KBJ delvis
Havørn 2 [Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Musvåge 1 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Tårnfalk 7 R[Svend Anker Schwebs]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
KBJ delvis
Vandrefalk 2 [Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Ravn 7 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Sanglærke 10 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Stær 2000 R[Svend Anker Schwebs]
 
KBJ delvis
Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 500 R T[Svend Anker Schwebs]
Broager:
 Grågås 2 OF[Bjarne Nielsen]
 
Busstop Solskrænten 
Grågås 23 SV[Bjarne Nielsen]
 Ringdue 1 OF[Bjarne Nielsen]
 Hættemåge 11 OF[Bjarne Nielsen]
 
Busstop Solskrænten 
Hættemåge 2 OF[Bjarne Nielsen]
 Stormmåge 1 OF[Bjarne Nielsen]
 
Busstop Solskrænten 
Stormmåge 3 OF[Bjarne Nielsen]
 
Busstop Solskrænten 
Spurvehøg 1 FU[Bjarne Nielsen]
 Råge 4 OF[Bjarne Nielsen]
 Stær 6 OF[Bjarne Nielsen]
 Gråspurv 1 OF[Bjarne Nielsen]
Fuglevig, Haderslev Fj.:
 Havørn 1 R[Leif Keller]
Kliplev:
 
Matr
Grågås 80 Ø[Gerda Bladt]
Kragelund:
 Klippedue (tamdue) 2 FU[Gerda Bladt]
 Sortkrage 2 FU[Gerda Bladt]
 Gråkrage 2 FU[Gerda Bladt]
Nørreskoven Als, Fjordmose:
 Ringdue 1 R[Hans Erik Jensen]
 Fiskehejre 2 FU[Hans Erik Jensen]
 Sølvhejre 1 R[Hans Erik Jensen]
 Sortkrage 1 OF[Hans Erik Jensen]
Over Åstrup:
 
Ringmærket i 1998
Havørn 1 MADOF[Leif Keller]
 Musvåge 3 R[Leif Keller]
 Tårnfalk 1 R[Leif Keller]
 Husskade 1 R[Leif Keller]
 Ravn 2 R[Leif Keller]
 Tornirisk 8 R[Leif Keller]
Ragebøl:
 Stær 100 OF[Bjarne Nielsen]
Sofiedal:
 Musvåge 1 R[Gerda Bladt]
Stenholt, Sønderborg:
 Fiskeørn 1 S[Kjeld Jensen]
 Blå Kærhøg 1 MV[Kjeld Jensen]
 Spurvehøg 18 T[Kjeld Jensen]
 Havørn 1 FU[Kjeld Jensen]
 Rød Glente 1 T[Kjeld Jensen]
 Musvåge 88 T[Kjeld Jensen]
 Falk sp. 1 T[Kjeld Jensen]
Sønderborg - øst for Sundet:
 
Stødagervej
Ringdue 5 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Skarv 4 SV[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Hættemåge 35 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Stormmåge 11 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Hvepsevåge 1 S[Anders Otto Nielsen]
 
On and off obs. 
Rørhøg 1 SV[Dennis Martinek Langholz]
 
Stødagervej
Blå Kærhøg 1 MSV[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Spurvehøg 7 SV[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Rød Glente 1 S[Anders Otto Nielsen]
 
On and off obs. 
Det er våger som kommer fra Ulkebøl
området og derfor som Kjeld ikke se fra stenholt. 
Musvåge 10 SV[Dennis Martinek Langholz]
 
Stødagervej
Musvåge 16 SV[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Råge 3 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Gråkrage 2 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Stær 9 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Husrødstjert 2 FU[Anders Otto Nielsen]
 
On and off obs. 
Engpiber 58 SV[Dennis Martinek Langholz]
 
On and off obs. 
Bjergvipstjert 1 SV[Dennis Martinek Langholz]
 
Stødagervej
Hvid Vipstjert 15 R[Anders Otto Nielsen]
 
Stødagervej
Bogfinke 41 SV[Anders Otto Nielsen]
Vester Sottrup:
 Musvåge 14 T[Rita Callø Christensen]

(0.081 sekunder)