GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 08/08/2022 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 220 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
 2000 RSeden Strand[Ella Mikkelsen]
Canadagås (Branta canadensis):
 30 RNørreballe Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
 24 RGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]
 14 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 3 RStige Ø[Ella Mikkelsen]
 1 RSeden Strand[Ella Mikkelsen]
Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):
 4 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
4180KLU
1 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
 3 YF UFNørre Søby[Per Rasmussen]
Blishøne (Fulica atra):
 300 RSeden Strand[Ella Mikkelsen]
Trane (Grus grus):
 4 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RTryggelev Nor & Salme Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
 3 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Skestork (Platalea leucorodia):
 1 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 
4180KLU
26 RTorø[Henrik Gerner Baark]
 100 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
 50 RSeden Strand[Ella Mikkelsen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 60 OFGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 
4180KLU
4 RTorø[Henrik Gerner Baark]
 32 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Storspove (Numenius arquata):
 
4180KLU
1 RTorø[Henrik Gerner Baark]
 44 OFSeden Strand[Ella Mikkelsen]
 40 RGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]
Brushane (Calidris pugnax):
 4 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea):
 3 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Temmincksryle (Calidris temminckii):
 4 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 25 OFGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]
 14 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 23 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Mudderklire (Actitis hypoleucos):
 3 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 2 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 2 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Rødben (Tringa totanus):
 9 RGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 
4180KLU
3 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 
4180KLU
5 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Svartbag (Larus marinus):
 
4180KLU
5 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 4 RNørreballe Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
 5 RTryggelev Nor & Salme Nor[Peder Jacobsen]
 3 RTryggelev Nor & Salme Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 2 RTryggelev Nor & Salme Nor[Peder Jacobsen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 2 FUBrændegård Sø[Leif Sørensen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 1 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
 3 FUGyldensteen: Engsøen[Peter Thomasen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Satte sig på diget ved vigelsø
1 ADOFSeden Strand[Ella Mikkelsen]
 3 RNørreballe Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
 1 RTryggelev Nor & Salme Nor[Anders Odd Wulff Nielsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFBrændegård Sø[Leif Sørensen]
Natugle (Strix aluco):
 
Strandskoven 
1 SYSkibhuskvarteret[Jens Kristian Holm]
Grønspætte (Picus viridis):
 
kommer i haven og omkring de seneste par uger
EM
1 FUGudbjerg[Leif Bisschop-Larsen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 OFBrændegård Sø[Leif Sørensen]
 2 FUStige Ø[Ella Mikkelsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
I kassen
1 RFynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal[Ella Mikkelsen]
Ravn (Corvus corax):
 
4180KLU
1 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Bysvale (Delichon urbicum):
 
4180KLU
4 RTorø[Henrik Gerner Baark]
 40 RGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 
4180KLU
6 RTorø[Henrik Gerner Baark]
 10 FUStige Ø[Ella Mikkelsen]
Tornsanger (Curruca communis):
 1 RSeden Strand[Ella Mikkelsen]
Træløber (Certhia familiaris):
 
Boligbirding
BBF 34
1 FUGl. Korup[Jan Erik Hansen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RStige Ø[Ella Mikkelsen]
Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
 
Matriklen. 
2 ad og 2 juv
4 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Gregers Johannesen]
Solsort (Turdus merula):
 
4180KLU
1 RTorø[Henrik Gerner Baark]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 5 RBrændegård Sø[Leif Sørensen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 
4180KLU
15 1KRTorø[Henrik Gerner Baark]
Stillits (Carduelis carduelis):
 6 RGyldensteen: Langø[Peter Thomasen]

(0.045 sekunder)