GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 16/02/2019 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 6 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 ADRBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 2 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 27 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 24 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
 4 FUNeverkær[Kurt Due Johansen]
 2 RHøsletbækken[Kurt Due Johansen]
 4 FUSønder Longelse[Jacob Sterup]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 310 RGersø[Anders Vedel]
 20 FUTørringe Have[Leif Kristensen]
 
Rapsmark
77 FUSønder Longelse[Jacob Sterup]
Bramgås (Branta leucopsis):
 430 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 110 OFBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 180 RMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
 210 FUMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
 82 FUFønsskov, marker[Kurt Due Johansen]
 500 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Anders Vedel]
 500 FUHerslev (Langeland)[Jacob Sterup]
 
Nordenden
3000 OFNørreballe By (Langeland)[Gregers Johannesen]
 
Obs fra Nordenden
4200 RTryggelev Nor & Salme Nor[Gregers Johannesen]
 2 FUPaddesø Skov & Paddesø Høl[Kurt Due Johansen]
Grågås (Anser anser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
140 Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 46 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 3 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 95 RMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
 76 FUMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
 5 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 135 FUFønsskov, marker[Kurt Due Johansen]
 451 FUPaddesø Skov & Paddesø Høl[Kurt Due Johansen]
 195 FUKohave v/Skovmøllevej[Kurt Due Johansen]
 212 FUHøsletbækken[Kurt Due Johansen]
Blisgås (Anser albifrons):
 21 FUMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
 4 Føns Vang[Ralph Qwinten]
 49 FUFønsskov, marker[Kurt Due Johansen]
 75 RØlundgårds og Lammesø Inddæmning[Anders Vedel]
 2 ADOFLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 17 FUSnaremose Sø[Jacob Sterup]
 30 FUHerslev (Langeland)[Jacob Sterup]
 
Nordenden
80 RNørreballe By (Langeland)[Gregers Johannesen]
 
Obs fra Nordenden
62 OFTryggelev Nor & Salme Nor[Gregers Johannesen]
 61 FUPaddesø Skov & Paddesø Høl[Kurt Due Johansen]
 20 FUKohave v/Skovmøllevej[Kurt Due Johansen]
 428 FUHøsletbækken[Kurt Due Johansen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 4 FUKnudshoved Færgehavn[Ralph Qwinten]
Hvinand (Bucephala clangula):
 
Britta Larsen
18 RArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
 275 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 116 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 111 FUFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 
Britta Larsen
44 RArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
 
Nordenden
12 RNørreballe By (Langeland)[Gregers Johannesen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 6 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 7 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 2 MRBøjden Nor[Leif Kristensen]
 2 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 29 REnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 29 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 20 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 6 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 34 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 22 FUFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Taffeland (Aythya ferina):
 47 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 3 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 50 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 150 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 173 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Troldand (Aythya fuligula):
 380 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 50 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 160 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 64 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 1400 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 1530 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
 7 RNeverkær[Kurt Due Johansen]
Bjergand (Aythya marila):
 2300 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 105 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 39 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Knarand (Mareca strepera):
 31 FUFøns Vang[Ralph Qwinten]
 34 FUFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Pibeand (Mareca penelope):
 42 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 210 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 2 FUNeverkær[Kurt Due Johansen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 3 FUOdense Å v/Brobyværk[Leif Kristensen]
 150 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 70 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 8 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Spidsand (Anas acuta):
 
Britta Larsen
5 RArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
 7 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Krikand (Anas crecca):
 56 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 130 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 2 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 
Britta Larsen
1 PRA RArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 8 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 8 FUKnudshoved Færgehavn[Ralph Qwinten]
 3 FUFøns Vang[Ralph Qwinten]
 3 FUFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Ringdue (Columba palumbus):
 6 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 OFBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 4 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 20 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 1 SYStaurby Mose[Erik Busk]
Rørhøne (Grønbenet) (Gallinula chloropus):
 1 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
Blishøne (Fulica atra):
 117 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
Trane (Grus grus):
 5 RSollerup[Henrik Kalckar Hansen]
 
NBJ
1 OFSøfælde v/Krarup[Lilly Sørensen]
 2 FUNeverkær[Kurt Due Johansen]
 2 FULindkær v/Ravnholt[Per Rasmussen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 7 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 4 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 1 OFLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Sølvhejre (Ardea alba):
 
Britta Larsen
1 RArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Brændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 
Obs fra Nordenden
2 RTryggelev Nor & Salme Nor[Gregers Johannesen]
 1 FUNeverkær[Kurt Due Johansen]
 1 REnge v/Boltinggård[Per Rasmussen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 4 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 10 RSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 55 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 5 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 2 RLunkebugten & Nørreskov Nor[Jacob Sterup]
 2 RSiø Sund[Jacob Sterup]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 2 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 64 REnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 1 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 RMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
 102 RNeverkær[Kurt Due Johansen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 3 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
Rødben (Tringa totanus):
 1 FUØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 4 OFLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 4 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
 30 RNeverkær[Kurt Due Johansen]
 25 RHøsletbækken[Kurt Due Johansen]
Stormmåge (Larus canus):
 1 OFSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 7 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 8 RFøns Vang[Kurt Due Johansen]
Kaspisk Måge (Larus cachinnans):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
5 Bagenkop Havn[Jacob Sterup]
Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) (Larus argentatus x L. hyperboreus):
 1 2KRBagenkop Havn[Jacob Sterup]
Svartbag (Larus marinus):
 1 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFSøer v/Sellebjerg (Marslev)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 OFNeverkær[Kurt Due Johansen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Britta Larsen
1 ADFUArreskov Sø[Henrik Kalckar Hansen]
 2 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 1 IMMFUSollerup[Henrik Kalckar Hansen]
 2 OFFøns Vang[Kurt Due Johansen]
 
KMH
1 FUStige Ø[Jens O. Hansen]
 
Nordenden
Delte en fisk
2 RNørreballe By (Langeland)[Gregers Johannesen]
 1 RGyldensteen: Engsøen[Jens Bækkelund]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
NBJ
1 OFSkerninge Mose[Lilly Sørensen]
 1 FUHerringe[Per Rasmussen]
 1 FUKværndrup[Per Rasmussen]
 1 FUEgeskov Slot/Fjællebro Skov[Per Rasmussen]
 1 FUSøby Sø (Nr. Søby)[Per Rasmussen]
Fjeldvåge (Buteo lagopus):
 2 OFBremerhave[Gunnar Jørgensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 3 OFBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 1 OFLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 3 OFFøns Vang[Ralph Qwinten]
 2 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 1 YF THVornæs Skov[Erhardt Edmund Ecklon]
 1 OFNeverkær[Kurt Due Johansen]
Natugle (Strix aluco):
 
BBC
1 SYKattekilde[Hans Rytter]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 1 RBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 1 MRLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 
Mange trommende.
8 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 1 YF THVornæs Skov[Erhardt Edmund Ecklon]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FUEnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 2 FUBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 2 RMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 2 RFynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal[Jens O. Hansen]
 2 RFynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal[Anders Vedel]
 1 OFFirtalsstrand & Mellemstykket[Anders Vedel]
 
Forsøgte at slå Ringdue
1 2KFUSnaremose Sø[Jacob Sterup]
 1 OFBregninge (Tåsinge)[Erhardt Edmund Ecklon]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 RHelnæs Made[Tom Giersing]
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 1 FUSollerup[Henrik Kalckar Hansen]
Skovskade (Garrulus glandarius):
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 1 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 2 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Husskade (Pica pica):
 2 R NATEnge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård[Leif Kristensen]
 9 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
Allike (Coloeus monedula):
 23 OFBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 8 OFBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 70 OFLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 5 RMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
Råge (Corvus frugilegus):
 20 OFLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Ravn (Corvus corax):
 2 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 5 RMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 5 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 FU TBøjden Nor[Leif Kristensen]
 5 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 10 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Musvit (Parus major):
 2 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 SYBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 1 SYBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 15 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 30 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 2 RVornæs Skov[Erhardt Edmund Ecklon]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 4 RBøjden Nor[Leif Kristensen]
 7 OFBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 2 OFBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Letmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 5 SYMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
 3 RMøllemade/Ellemose[Kurt Due Johansen]
 11 TØsterø Sø (Knudshoved)[Ralph Qwinten]
 1 SYFøns Vang[Ralph Qwinten]
 
KMH
2 SYStige Ø[Jens O. Hansen]
 1 OFLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 3 SYTryggelev Nor & Salme Nor[Bente Larsen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 4 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) (Aegithalos caudatus caudatus):
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 3 SYLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 SYStavrby Skov[Erik Busk]
 
1 sy
2 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Spætmejse (Sitta europaea):
 2 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 RStavrby Skov[Erik Busk]
Spætmejse, Mørkbuget (ssp. caesia) (Sitta europaea caesia):
 2 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 SYBrændegård Sø[Gunnar Jørgensen]
 1 SYLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 2 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Stær (Sturnus vulgaris):
 2 RMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 2 RMøllemade/Ellemose[Erik Busk]
 1 FUGyldensteen: Langø[Jens Bækkelund]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 
På vedbend
20 FULongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Solsort (Turdus merula):
 2 FUBøjden Nor[Leif Kristensen]
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 4 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 3 FUKnudshoved Færgehavn[Ralph Qwinten]
 5 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
 1 RVornæs Skov[Erhardt Edmund Ecklon]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 1 FUOdense Å v/Brobyværk[Leif Kristensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 3 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 3 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 1 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 7 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 RLongelse Bondegårdsskov[Jacob Sterup]
Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 1 OFLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Grønsisken (Spinus spinus):
 2 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RBremerhave[Gunnar Jørgensen]
 3 RLetmose Skov (Sellebjerg)[Kirsten Halkjær Lund]
 1 RFøns Vang[Ralph Qwinten]
 1 RVornæs Skov[Erhardt Edmund Ecklon]

(0.649 sekunder)