GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    ONSDAG DEN 01/04/2020 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Knopsvane (Cygnus olor):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Sandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 2 ADRGulstav Mose[Jacob Sterup]
Grågås (Anser anser):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Sandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 2 RHellebjergdam[Leif Kristensen]
Ederfugl (Somateria mollissima):
 
Boligbirding
APRIL1
1 MADRMunkebo[Peter Lillesø]
Lille Skallesluger (Mergellus albellus):
 1 MADRGulstav Mose[Jacob Sterup]
Taffeland (Aythya ferina):
 5 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Gulstav Mose[Jacob Sterup]
Troldand (Aythya fuligula):
 15 RGulstav Mose[Jacob Sterup]
Knarand (Mareca strepera):
 1 MRGulstav Mose[Jacob Sterup]
Pibeand (Mareca penelope):
 2 RGulstav Mose[Jacob Sterup]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 4 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
Krikand (Anas crecca):
 8 RGulstav Mose[Jacob Sterup]
Fasan (Phasianus colchicus):
 1 SYNy Stenderup[Leif Kristensen]
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 FUSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 2 YF SYGulstav Mose[Jacob Sterup]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 YFGulstav Mose[Jacob Sterup]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 2 YFGulstav Mose[Jacob Sterup]
Ringdue (Columba palumbus):
 10 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
7 Hellebjergdam[Leif Kristensen]
 2 RSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Blishøne (Fulica atra):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Sandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
Rørdrum (Botaurus stellaris):
 1 YF SYGulstav Mose[Jacob Sterup]
Kohejre (SU) (Bubulcus ibis):
 1 RSortemosen (Sydfyn)[Morten Kristiansen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 OFSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 2 OFNy Stenderup[Leif Kristensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 
Boligbirding
B43
1 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 9 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 2 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
 3 RSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 2 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 4 RHellebjergdam[Leif Kristensen]
Rødben (Tringa totanus):
 21 RSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 3 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
 2 RSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 LF THBjørnemosegård (Svendborg)[Hanne Fransson]
 1 MOFLangeskov v/Søllinge[Per Rasmussen]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 OFMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 OFGudbjerg Mark[Per Rasmussen]
 1 OFNyløkke v/Ørbæklunde[Per Rasmussen]
 1 OFLangeskov v/Søllinge[Per Rasmussen]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RNy Stenderup[Leif Kristensen]
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 1 FUMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Husskade (Pica pica):
 1 RNy Stenderup[Leif Kristensen]
 2 RGulstav Mose[Jacob Sterup]
Allike (Coloeus monedula):
 1 OFMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 OFHjallese[Martin Rheinheimer]
 2 YF BRolsted[Per Rasmussen]
Ravn (Corvus corax):
 1 RSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 2 RHellebjergdam[Leif Kristensen]
Sortmejse (Periparus ater):
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Sumpmejse (Poecile palustris):
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 1 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 3 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Musvit (Parus major):
 6 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
 4 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Sanglærke (Alauda arvensis):
 2 SYVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 1 OFSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 1 OFMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYNy Stenderup[Leif Kristensen]
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 SYHellebjergdam[Leif Kristensen]
 
Boligbirding
1 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
 1 SYSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 2 YF BLamdrup v/Nyborg[Anne-Marie Grell Ulrik]
Fuglekonge (Regulus regulus):
 2 FUMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 2 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla):
 2 SYMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Ny Stenderup[Leif Kristensen]
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 SYHellebjergdam[Leif Kristensen]
Stær (Sturnus vulgaris):
 1 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 16 FUHellebjergdam[Leif Kristensen]
Rødhals (Erithacus rubecula):
 2 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola):
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
Sangdrossel (Turdus philomelos):
 1 SYSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 1 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 SYSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Vindrossel (Turdus iliacus):
 1 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 42 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
Solsort (Turdus merula):
 1 RNy Stenderup[Leif Kristensen]
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 2 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
 1 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Sjagger (Turdus pilaris):
 13 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 1 FUVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 
Boligbirding
1 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
Skovspurv (Passer montanus):
 3 RNy Stenderup[Leif Kristensen]
 17 FUHjallese[Martin Rheinheimer]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 5 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 2 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 1 RHellebjergdam[Leif Kristensen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Ny Stenderup[Leif Kristensen]
 1 SYSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 5 RMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Hellebjergdam[Leif Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
9 Skov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
 2 FUSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 2 FUBredbjerg[Flemming G. Andersen]
Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
 2 FUVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 
Boligbirding
4 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
 1 RSkov nord for Trentevej (Trente Mølle)[Leif Kristensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 2 FUVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 1 SYNy Stenderup[Leif Kristensen]
 1 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
Bjergirisk (Linaria flavirostris):
 
Boligbirding
9 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 1 OFMølleskov v/Skjoldemose[Niels Bomholt Jensen]
 7 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
Nordlig Gråsisken (Acanthis flammea):
 
Boligbirding
2 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 1 RNy Stenderup[Leif Kristensen]
 
Boligbirding
2 RRistinge Strand/Sommerhusomr.[Leif Rasmussen]
Gulspurv (Emberiza citrinella):
 1 RSandholt Gods m/enge og marker[Leif Kristensen]
 1 RHellebjergdam[Leif Kristensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 8 RØsterø Sø (Knudshoved)[Peter Pelle Clausen]
 
Boligbirding
bb62
1 SYKildemose v/Ryslinge[Karl Top]

(0.198 sekunder)