GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 26/04/2018 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 2 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 8 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 1 FUBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 4 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Grågås (Anser anser):
 6 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
21 Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)[Leif Kristensen]
Bramgås (Branta leucopsis):
 90 FUBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) (Branta bernicla bernicla):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
18 Svendborgsund (Lehnskov-Bro)[Erhardt Edmund Ecklon]
Gravand (Tadorna tadorna):
 4 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
 2 RSvendborgsund (Lehnskov-Bro)[Erhardt Edmund Ecklon]
Krikand (Anas crecca):
 4 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
 
Pouls Tørvelung.
1 MRSvanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)[Leif Kristensen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 
Matrikel obs.
2 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 6 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Spidsand (Anas acuta):
 2 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 28 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
 
Pouls Tørvelung.
2 RSvanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)[Leif Kristensen]
Bjergand (Aythya marila):
 14 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 25 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 RBilleshave[Erik Busk]
 1 OFSkov SV for Vantinge[Leif Sørensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 18 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Klyde (Recurvirostra avosetta):
 10 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 2 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 700 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 5 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 55 FUBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Rødben (Tringa totanus):
 5 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 30 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Stormmåge (Larus canus):
 20 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 15 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 22 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 9 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Dværgterne (Sternula albifrons):
 2 FUBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Landsvale (Hirundo rustica):
 4 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
 3 FUSvendborgsund (Lehnskov-Bro)[Erhardt Edmund Ecklon]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 3 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
 
Matrikel obs.
1 SYVester Hæsinge[Leif Kristensen]
 1 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Jernspurv (Prunella modularis):
 
Matrikel obs.
1 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Solsort (Turdus merula):
 1 RBøjden Nor[Mikael Kristensen]
Gærdesanger (Sylvia curruca):
 
Matrikel obs.
1 SYVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Tornsanger (Sylvia communis):
 
Meget aktiv i ca. et kvarter.
1 SYLindeskov v/Ørbæk[Hans Rytter]
Munk (Sylvia atricapilla):
 
Matrikel obs.
1 SYVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 
Matrikel obs.
1 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Musvit (Parus major):
 
Matrikel obs.
2 FUVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Matrikel obs.
Flyver med redemateriale.
1 RVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Grønirisk (Chloris chloris):
 
Matrikel obs.
1 SYVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Stillits (Carduelis carduelis):
 
Matrikel obs.
Redebyggende,
2 YFVester Hæsinge[Leif Kristensen]
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes):
 4 FUKohave v/Skovmøllevej[Kurt Due Johansen]

(0.081 sekunder)