GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 22/09/2017 ( OBS.)  

    DOF-FYN  
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 23 FUFirtalsstrand & Mellemstykket[Leif Kristensen]
 9 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
 17 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus):
 7 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena):
 2 RFirtalsstrand & Mellemstykket[Leif Kristensen]
 6 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Skarv (Phalacrocorax carbo):
 135 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 28 RKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 2 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
Fiskehejre (Ardea cinerea):
 4 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 4 RKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 4 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Knopsvane (Cygnus olor):
 15 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 80 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 12 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
[Sortsvane] (Cygnus atratus):
 1 RStrynø[Steen Winkel]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 1 RGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Grågås (Anser anser):
 650 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 300 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
26 SNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 250 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 18 OFKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 
i går, d. 21. sept. var der 8 bramgæs på
engen -
225 FUBispeenge[Gunhild Brink]
 135 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
 920 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Bramgås (Branta leucopsis):
 13 OFKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 16 RGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Gravand (Tadorna tadorna):
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
Pibeand (Anas penelope):
 10 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 37 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 14 FUBispeenge[Gunhild Brink]
 6 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Knarand (Anas strepera):
 4 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 15 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Krikand (Anas crecca):
 30 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Gråand (Anas platyrhynchos):
 50 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 15 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Skeand (Anas clypeata):
 110 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 3 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Taffeland (Aythya ferina):
 60 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 2 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Troldand (Aythya fuligula):
 80 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 58 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
Hvinand (Bucephala clangula):
 23 RGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
6 SNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Stor Skallesluger (Mergus merganser):
 8 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
11 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 1 SVSlipshavn Enge[Peter Pelle Clausen]
 4 FURynkeby Hestehave[Per Rasmussen]
 3 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 2 FUSkov SV for Vantinge[Per Rasmussen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 1 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
3 Søgård Pyt[Jens-Gert Hansen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 2 OFNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 1 FBR FUJordløse By[Erik Damm]
 1 FUNørre Højrup[Leif Kristensen]
 1 FUFirtalsstrand & Mellemstykket[Leif Kristensen]
 7 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Spurvehøg (Accipiter nisus):
 1 OFBrændegård Sø[Annette Friis]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
21 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 1 OFØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 2 SKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 45 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 1 OFGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Musvåge (Buteo buteo):
 2 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
850 SVNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 210 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 2 RGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 SVKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 1 OFSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Tårnfalk (Falco tinnunculus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 FUNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 1 FUKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
 3 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 1 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 1 SVesteregn[Nis Rattenborg]
Lærkefalk (Falco subbuteo):
 1 SVesteregn[Nis Rattenborg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Søgård Pyt[Jens-Gert Hansen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 OFKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Fasan (Phasianus colchicus):
 62 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 2 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Blishøne (Fulica atra):
 500 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 500 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 5 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
Hjejle (Pluvialis apricaria):
 12 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
 1 FUGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Vibe (Vanellus vanellus):
 80 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
 300 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 155 FUBispeenge[Gunhild Brink]
 42 RFirtalsstrand & Mellemstykket[Leif Kristensen]
 2 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
 340 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
 104 OFGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Dværgryle (Calidris minuta):
 3 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
Almindelig Ryle (Calidris alpina):
 42 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
Brushane (Calidris pugnax):
 6 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
 3 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
 2 FUGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Storspove (Numenius arquata):
 1 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 1 FUGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 2 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
 4 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
Rødben (Tringa totanus):
 4 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
 4 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 1 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
 1 FUGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 1 RBøjden Nor[Nis Rattenborg]
 1 FUFirtalsstrand & Mellemstykket[Leif Kristensen]
 1 FUGyldensteen: Engsøen[Leif Kristensen]
 1 FUGyldensteen: Kystlagunen[Leif Kristensen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 
Tak til Niels Larsen! :-)
1 RNyborg Strand[Peter Pelle Clausen]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus):
 14 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 3 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
 1100 RNørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Stormmåge (Larus canus):
 1 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Sølvmåge (Larus argentatus):
 20 RKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Svartbag (Larus marinus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 4 RØsterø Sø (Knudshoved)[Ella Mikkelsen]
 11 RKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2 Nørreballe Nor[Nis Rattenborg]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
6 FUNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Ringdue (Columba palumbus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
2 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 2 OFSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
 1 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Skovpiber (Anthus trivialis):
 1 TKnudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Somm...[Peter Pelle Clausen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 2 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 
Niels Larsen, Peder Pelle
2 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
 1 FUUggerslev[Leif Kristensen]
Gransanger (Phylloscopus collybita):
 1 SYSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 4 RBrændegård Sø[Annette Friis]
Musvit (Parus major):
 1 RNakkebølle Inddæmning[Annette Friis]
 1 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Spætmejse (Sitta europaea):
 1 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 
På gammel ask
2 FUSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Husskade (Pica pica):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
1 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Allike (Corvus monedula):
 6 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Gråkrage (Corvus cornix):
 2 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]
Ravn (Corvus corax):
 3 RBrændegård Sø[Annette Friis]
 4 OFOdense Å v/Sankt Klemens[Kell Grønborg]
Stær (Sturnus vulgaris):
 40 SKnudshoved Færgehavn[Ella Mikkelsen]
Skovspurv (Passer montanus):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
15 RNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
Bogfinke (Fringilla coelebs):
 
Niels Larsen, Peder Pelle
2 OFNyborg Strand[Ella Mikkelsen]
 2 RSøen, Valdemarsslot[Niels Andersen]

(0.212 sekunder)