GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 17/08/2017 ( OBS.)  

    DOF-ØSTJYLLAND  
Sule (Morus bassanus):
 6 FUOvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 12 FUEskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 FUKongsø Sø[Jørgen Ballegaard]
Grågås (Anser anser):
 800 REskeholm[Mogens Wedel-Heinen]
Knarand (Anas strepera):
 
Strøobs. fra sydsiden / håndkikkert.
2 RÅrslev Engsø[Kurt Jensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 103 ROvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 95 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Hvepsevåge (Pernis apivorus):
 1 ADREskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
 
Over Storskoven.
1 RBrabrand Sø - vestende[Georg Guldvang]
 
lps pmm
2 OFÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 1 1KML OFHyllested by/agerland[John Hansen]
 
lps pmm
1 OFÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
I slut af periode lettede den og fløj over Alhale,
Amstrup Red og forsvandt ved Jensnæs. Ørnen
virkede meget ung og umoden, i dens måde at sidde
på, men på den anden siden er den lange flyve
tur fra Vorsø måske mere end 1K gør
nu?????
1 1K+RAlrø Poller[Ejnar Korsgaard]
 
Bilobs. Set fra Søftenvej. Pludseligt var luften
fyldt med gæs, og synderen viste sig at være en
Havørn, som langsomt fløj mod sydvest.
Måske på vej ned til Årslev Engsø?
1 OFKasted by/agerland[Carsten Høeg]
 
Sad i toppen af et af de højeste træer i
Storskoven.
1 ADRBrabrand Sø - vestende[Georg Guldvang]
 
lps pmm
2 ADRÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 
De to ørne angreb hver sin and og satte sig på
dem for at drukne dem. Det lykkedes for den ene, men da den
anden ville slæbe sin and i land, var anden stadig
levende og undslap. Ca. 0930 fløj den ene ørn
mod Egå.
2 ADFUÅrslev Engsø[Klaus Sørensen]
 
Strøobs. fra sydsiden / håndkikkert.
1 ADRÅrslev Engsø[Kurt Jensen]
Rørhøg (Circus aeruginosus):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
4 Eskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
 
lps pmm
4 OFÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 
3 juv.
4 RÅrslev Engsø[Klaus Sørensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 
Forsvandt langsomt mod nø.
1 OFEskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 1 ADFUEskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 4 RBrabrand Sø[Georg Guldvang]
 2 RBrabrand Sø - vestende[Georg Guldvang]
 2 RDødeå Enge[Georg Guldvang]
 
lps pmm
2 RÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 115 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 17 ROvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 7 SDR FULerdrup Bugt[Ejnar Korsgaard]
Kærløber (Calidris falcinellus):
 
Sammen med almindelig ryle.
1 1KFUEskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Storspove (Numenius arquata):
 54 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
 182 FUAlrø Poller[Ejnar Korsgaard]
 
EJH
84 FUBrokold[Mogens Wedel-Heinen]
Hvidklire (Tringa nebularia):
 23 ROvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 21 FULerdrup Bugt[Ejnar Korsgaard]
Svaleklire (Tringa ochropus):
 2 ROvergårds Marker[Henning Lykke Larsen]
 2 ROvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 4 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Rovterne (Hydroprogne caspia):
 
Den sås fint komme trækkende gennem søen
direkte fra øst - den passerede Søskovvej -
hvorefter den så ud til at ville gå til rast i
Årslev Engsø.
1 OFBrabrand Sø - vestende[Georg Guldvang]
Splitterne (Sterna sandvicensis):
 24 ROvergårds Dige - kysten øst for[Henning Lykke Larsen]
 20 RStenskov[Mogens Wedel-Heinen]
Fjordterne (Sterna hirundo):
 6 NEskeplet/Boelsrev/Tangen[Henning Lykke Larsen]
Sortterne (Chlidonias niger):
 
Fouragerede sammen i lang tid - primært i den
østlige del af søen. 
2 1KRBrabrand Sø[Georg Guldvang]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RPøt Mølle og bæk[Anni & Peter Nielsen]
 
lps pmm
2 RÅrslev Engsø[Finn A. Jensen]
 
Strøobs. fra sydsiden / håndkikkert.
2 RÅrslev Engsø[Kurt Jensen]
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
 2 RPøt Mølle og bæk[Anni & Peter Nielsen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 18 RBrabrand Sø[Georg Guldvang]

(0.476 sekunder)