GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 24/11/2017 ( OBS.)  

    DOF-ØSTJYLLAND  
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RTåstrup Sø[Christian A. Jensen]
Sangsvane (Cygnus cygnus):
 396 RKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
 119 RVinding Mark[Hans Knakkergaard]
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus):
 2 FUKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
Canadagås (Branta canadensis):
 410 FUKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
Knarand (Anas strepera):
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
7 REgå Engsø[Klaus Sørensen]
Krikand (Anas crecca):
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
625 REgå Engsø[Klaus Sørensen]
Spidsand (Anas acuta):
 
Strøobs fra matriklen.
5 han + 3 hun
8 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
6 REgå Engsø[Klaus Sørensen]
Troldand (Aythya fuligula):
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
212 REgå Engsø[Klaus Sørensen]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
1 ADREgå Engsø[Klaus Sørensen]
Duehøg (Accipiter gentilis):
 1 RAnsø Enge[Hans Knakkergaard]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Rastende på en jordknold
1 RKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 2 RTåstrup Bæk[Christian A. Jensen]
Isfugl (Alcedo atthis):
 1 RKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
 
Strøobs fra matriklen.
1 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 
Obs og tælling fra tre 'punkter';
Nord-øst enden, Syd-øst enden og
fugletårnet
2 REgå Engsø[Klaus Sørensen]
Vandstær (Cinclus cinclus):
 
Naturskolen
2 RLystrup Å[Hans Knakkergaard]
Stor Tornskade (Lanius excubitor):
 1 RAnsø Enge[Hans Knakkergaard]
Ravn (Corvus corax):
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
10 Ansø Enge[Hans Knakkergaard]
Stor Gråsisken/Lille Gråsisken (Acanthis flammea/A. cabaret):
 30 FUKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]
Snespurv (Plectrophenax nivalis):
 28 FUKolindsund vestlige del[Mogens Stoustrup Jensen]

(0.123 sekunder)