GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    TIRSDAG DEN 26/09/2023 ( OBS.)  

    DOF ØSTJYLLAND  
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) (Branta bernicla hrota):
 421 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 31 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Grågås (Anser anser):
 893 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1000 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortand (Melanitta nigra):
 680 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
 96 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
95 Eskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Knarand (Mareca strepera):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
21 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 52 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Spidsand (Anas acuta):
 6 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 7 SOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 16 SVLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
 6 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Klippedue (tamdue) (Columba livia):
 
Ca. tal.
100 RÅrhus Østhavn[Jørgen Terp Laursen]
Vandrikse (Rallus aquaticus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
3 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Rødstrubet Lom (Gavia stellata):
 4 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Sølvhejre (Ardea alba):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 5 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sule (Morus bassanus):
 12 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 20 FUOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 48 FUEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Strandskade (Haematopus ostralegus):
 188 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Strandhjejle (Pluvialis squatarola):
 84 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
 31 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Storspove (Numenius arquata):
 82 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 161 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Stenvender (Arenaria interpres):
 4 SOvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 4 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Islandsk Ryle (Calidris canutus):
 22 REskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
 26 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Sortklire (Tringa erythropus):
 7 JUVREskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
 1 FUHassensør[Lars Gabrielsen]
Splitterne (Thalasseus sandvicensis):
 27 RHassensør[Lars Gabrielsen]
 26 TEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Fiskeørn (Pandion haliaetus):
 1 MSVBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Havørn (Haliaeetus albicilla):
 2 ADRBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
 1 JUVROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 1 JUVSEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 1 ADRÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Rød Glente (Milvus milvus):
 3 OFSvejstrup ved Lerbjerg[Anni & Peter Nielsen]
 2 OFHaldum Grusgrav[Anni & Peter Nielsen]
 
Observation fra Kolindbro Enge. SSV 1-2 m/s, 4/8, 17 gr
2 FUKorupskov[Bjarne Hove-Jensen]
Grønspætte (Picus viridis):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Sortspætte (Dryocopus martius):
 1 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Isfugl (Alcedo atthis):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
1 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Dværgfalk (Falco columbarius):
 2 TEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 
1k 8.55
1 Lushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Vandrefalk (Falco peregrinus):
 
Jagende.
1 1KRHassensør[Lars Gabrielsen]
Sortkrage (Corvus corone):
 2 RBølling Sø og områder omkr. søen[Hans Knakkergaard]
Blåmejse (Cyanistes caeruleus):
 89 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Pungmejse (Remiz pendulinus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
Endelig: Første obs fra Randers-området
(undtagen Bjerregrav Mose, hvor den er årlig) siden
februar 2020! Familieflok med min. 1 ad og 1 1k - de sidste
2 nåede jeg ikke at se ordentlig på, da de
fløj. Må formodes at være af lokal
oprindelse fra Gudenå eller Nørreå
tæt på Randers. Næppe fra Bjerregrav Mose.
Først hørt mange gange, mest med det kortere
kontaktkald. Derefter set da de gik ned i rørskoven
lige foran mig, og igen da de lettede og forsvandt mod
Ø mod motorvejen/byen. Kan sandsynligvis findes igen
i området: Hornbæk Enge/Vorup
Enge/Gudenåparken. 
4 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Skægmejse (Panurus biarmicus):
 
Obs fra dele af både Øst- og Vest-søen.
Højvande.
Min. Bl.a. en flok på 14, som igene og igen lettede og
gik højt op, for igen at dumpe ned i
rørskoven.
22 RHornbæk Enge, v. Gudenåen[Lars Tom-Petersen]
Halemejse (Aegithalos caudatus):
 
Busktræk 
10 VLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Korttået Træløber (Certhia brachydactyla):
 1 RÅrslev Engsø[Leo L. Hansen]
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
 
Alle hun/juv.
4 YFÅrhus Østhavn[Jørgen Terp Laursen]
Misteldrossel (Turdus viscivorus):
 18 TFHassensør[Lars Gabrielsen]
Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
 67 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 88 SLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Tornirisk (Linaria cannabina):
 95 ROvergårds Dige - kysten øst for[Klaus Sørensen]
 341 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
 55 SVLushage Samsø[Emil Skovgaard Brandtoft]
Stillits (Carduelis carduelis):
 30 VHassensør[Lars Gabrielsen]
 58 TFEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]
Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
 223 SEskeplet/Boelsrev/Tangen[Klaus Sørensen]

(0.138 sekunder)