GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    MANDAG DEN 23/11/2020 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Brede til Helsingørmotorvej:
 
Nymølle
Vandstær 1 R[Steffen Kronborg]
Damhussøen:
 Pibeand 280 R[Niels Ulrik Bruun]
Flyvestation Værløse:
 Skovhornugle 2 R[Jonas Halberg]
 Kernebider 10 R[Jonas Halberg]
Ganløse Ore:
 Havørn 1 OF[Jørgen Haugaard]
 
Maglemose
Stor Tornskade 2 R[Torben Juul Hansen]
Kagsmosen:
 
AL
Isfugl 1 R[Erik Agertoft]
 Halemejse 21 R[Niels Ulrik Bruun]
Køge Bugt, centrale del:
 
fra Køge lystbådehavn
Rødstrubet Lom 1 R[Eigil Larsen]
 
fra Køge lystbådehavn
Sule 13 FU[Eigil Larsen]
Køge Lystbådehavn:
 Bramgås 65 OF[Eigil Larsen]
Køge Nordstrand:
 Krikand 355 R[Eigil Larsen]
 Husrødstjert 1 R[Eigil Larsen]
Måløv Naturpark:
 Vandstær 1 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 Bjergvipstjert 2 R[Kenneth Vegeberg Rude]
Nordhavn (København):
 
...tja - "rastende", "trækkende" ,
"overflyvende" - der var pænt mange, og
måske også mere end de angivne 50. De fiskede
ivrigt og bevægede sig mest mod V/NV. Næsten kun
gamle fugle.
Sule 50 OF[Lars Nørgaard Andersen]
 
Jeg obsede fra det nordligste ounkt på Orientkaj -
gennem det opsatte hegn der for tiden er uden mulighed for
at komme igennem...
Alk 2 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
Sås som Alkene raste og dykke 75-100 m ude...
Lomvie 2 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
Da jeg var ved at pakke sammen kom en flok blandet Snespurve
og Bjergirisker hvirvlende og fouragerede ret tæt
på den anden side trådhegnet. Flyttede sig af et
par omgange lidt længere mod nord.
Bjergirisk 75 R[Lars Nørgaard Andersen]
 
...se under Bjergirisk...
Snespurv 25 R[Lars Nørgaard Andersen]
Nordhavnstippen/Stubben:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Pibesvane 8 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Rødstrubet Lom 3 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 12 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 Sule 1 R[Bent Børge Christensen]
 Sule 40 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Havobs ved Kattegatvej.
Sule 26 FU[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Alk 5 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Alk 15 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Lomvie 2 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 Lomvie/Alk 15 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Lomvie/Alk 28 [Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Ride 3 T[Carsten Enggaard Stidsen]
 Bjerglærke 5 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 25 R[Finn Jensen]
 Snespurv 150 R[Carsten Enggaard Stidsen]
 
Havobs ved Kattegatvej.
Ovf nye opfyldning.
Snespurv 50 R[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Præstesø - vest for Søndersø:
 
7 hunfarvede, 3 hanner hvoraf de to er i ODR
Lille Skallesluger 10 R[Nicki Hirsvang]
 Lille Skallesluger 10 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 
Set fra tårnet
3 hanner. Heraf en udfarvet og to næsten udfarvet. 7
hunfarvede.
Lille Skallesluger 10 R[Torben Juul Hansen]
 Knarand 32 R[Nicki Hirsvang]
 Knarand 34 R[Kenneth Vegeberg Rude]
 
Set fra tårnet
Knarand 18 R[Torben Juul Hansen]
 Isfugl 1 R[Nicki Hirsvang]
Prøvestenen:
 Snespurv 20 FU[Mikkel Friborg Mortensen]
Rådvad til Strandmøllen:
 Vandstær 1 FU[Sten Petersen]
Selsmose:
 Sølvmåge x Kaspisk Måge (hybrid) 2 FU[Kjeld Tommy Pedersen]
Skenkelsø Sø:
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Skeand 50 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Formodentlig var der en del som ikke var synlige.
Knarand 80 R[Torben Juul Hansen]
 
Set fra tårnet
Sølvhejre 4 R[Torben Juul Hansen]
Smør- og Fedtmosen:
 
Både hun og han
PG JM
Duehøg 2 FOF[Michael Drewsen]
Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
OVR
Bramgås 320 [Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Havlit 30 R[Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Rødstrubet Lom 4 T[Steffen S. Nielsen]
 
OVR
Sule 3 OF[Steffen S. Nielsen]
Utterslev Mose Del I (Vestmosen):
 Lille Skallesluger 11 R[Bjørn Wahlsten]
 
1 ad han pragtdragt, 1 ad han overgangsdragt, 1 ad hun, 9
brune
Lille Skallesluger 12 R[Torben Lindholm Sørensen]
 Knarand 45 R[Bjørn Wahlsten]
 Knarand 49 R[Torben Lindholm Sørensen]
 
Set liggende på vandet og flyvende
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius)1 1KR[Torben Lindholm Sørensen]
 
2 2k og 1 4k
Kaspisk Måge 3 R[Torben Lindholm Sørensen]
Utterslev Mose Del III (Østmosen):
 Knarand 32 R[Bjørn Wahlsten]
 Rørhøne (Grønbenet) 35 R[Bjørn Wahlsten]
Veksø:
 Rød Glente 1 R[Gert Østerbye]
Vestre Kirkegård:
 Skovhornugle 2 R NAT[Jan Speiermann]
 Bjergvipstjert 1 1KR[Jan Speiermann]
Værløse Vest:
 Rød Glente 1 R[Jonas Halberg]

(0.167 sekunder)