GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 31/03/2023 ( OBS.)  

    DOF KØBENHAVN  
Flyvestation Værløse:
 Mosehornugle 3 R[Lars Johansen]
Ganløse Ore:
 Sortspætte 1 R[Stig Linander]
Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen):
 
Ved sivene på vestsiden ud for bådebroen
Rødhovedet And 1 MR[Heidi Quist]
Husum:
 
Holmehus matrikel 
Silkehale 32 R[Erik Agertoft]
Præstesø - vest for Søndersø:
 
Tårnet
Knarand 27 R[Gorm Vognsen Jensen]
 
Tårnet
Rød Glente 2 OF[Gorm Vognsen Jensen]
Søndersø (Furesø kommune):
 
Gik til rast i tagrør ved Skarvtræet. 
Sølvhejre 1 R[Kenneth Vegeberg Rude]
Vittenbjerg:
 
Kort forbi den, da jeg skulle aflevere unger. Den er pp her
til morgen og ses bedre end den gjorde sidste gang.
Nathejre (SU) 1 R[Mikkel Holck]
Ølsemagle Revle:
 Sølvhejre 1 ADR[Birthe Karpfen]

(0.059 sekunder)