GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 20/10/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Avedøre Holme:
 
forgæves forsøg på at så en
rødhals
Stor Tornskade 1 FU[Troels Leuenhagen Petersen]
Gundsømagle Sø:
 Blisgås 50 R[Jørgen Nørrevang Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Bramgås 80 [Jørgen Nørrevang Jensen]
 Havørn 1 ADOF[Jørgen Nørrevang Jensen]
 Duehøg 1 OF[Jørgen Nørrevang Jensen]
Højerup, Stevns:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JaE mfl
Rødstrubet Lom 3 [Hjalte Benjamin Johansen]
 
JaE mfl
Blisgås 4 SV[Hjalte Benjamin Johansen]
 
JaE mfl
Rød Glente 2 OF[Hjalte Benjamin Johansen]
 
JaE mfl
Havørn 1 5K+S[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JaE mfl
Fjeldvåge 3 [Hjalte Benjamin Johansen]
 Fjeldvåge 1 SV[Anders Wiig Nielsen]
 
JaE mfl
Dværgfalk 1 SV[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
JaE mfl
Vandrefalk 3 [Hjalte Benjamin Johansen]
 Vandrefalk 1 OF[Anders Wiig Nielsen]
 
JaE mfl
Bjergvipstjert 2 T[Hjalte Benjamin Johansen]
Kystagerparken:
 
lisbeth
Duehøg 1 MOF[John Speich]
 
ude i Kalveboderne
lisbeth
Blishøne 2000 R[John Speich]
 
fløj mod Vestamager
lisbeth
Mosehornugle 1 OF[John Speich]
Køge Havn:
 
inderhavnen
Sølvhejre 3 N[Svend Aage Linderström]
 Kaspisk Måge 2 1KR[Svend Aage Linderström]
Køge Sydstrand:
 Bramgås 120 SV[Svend Aage Linderström]
 Agerhøne 8 R[Svend Aage Linderström]
 Stormmåge 1300 R NAT[Svend Aage Linderström]
 Kaspisk Måge 1 1KR[Svend Aage Linderström]
 Bjergvipstjert 2 R[Svend Aage Linderström]
Maglebæk Sø:
 
SVP
Kaspisk Måge 1 1KR[René Rantzau]
Mandehoved:
 Husrødstjert 1 R[Anders Wiig Nielsen]
Nordhavnstippen/Stubben:
 Fjeldvåge 1 NV[Jeppe Thornfeldt Sørensen]
 Mosehornugle 1 SV[Jeppe Thornfeldt Sørensen]
Præstesø - vest for Søndersø:
 
kredsede over søen og fiskede flere gange
Fiskeørn 1 FU[Peter Simonsen]
 
+3
Isfugl 1 FU[Anders Piper]
Smør- og Fedtmosen:
 
En enkelt byge faldt, men generelt opklarende vejr.
PG
Duehøg 1 FU[Frank Desting]
 
En enkelt byge faldt, men generelt opklarende vejr.
PG
Vindrossel 250 R T[Frank Desting]
Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden:
 
På klodsen, senere OF mod VA.
SSN,KBL,RT
Havørn 1 R[Per Tejsner]
 
Heraf 1 M
SSN,KBL,RT
Blå Kærhøg 4 T[Per Tejsner]
 
SSN,KBL,RT
Fjeldvåge 1 T[Per Tejsner]
Utterslev Mose Del III (Østmosen):
 Rød Glente 1 OF[Bjarne Streyffert Rosenfeldt]
 
Fløj lidt rundt over del III og fortsatte mod del II.
Mosehornugle 1 OF[Bjarne Streyffert Rosenfeldt]
Vallensbæk og Ishøj Strandenge:
 
SVP
Dobbeltbekkasin 77 FU[René Rantzau]
Vestamager (Kalvebod Fælled):
 Mosehornugle 1 R[Troels Leuenhagen Petersen]

(0.162 sekunder)