GENVEJE  


TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    FREDAG DEN 20/04/2018 ( OBS.)  

    DOF-KØBENHAVN  
Amager Fælled:
 Gransanger 29 SY[Nicolai Vitt Meyling]
Bognæs Storskov:
 
Fløj ind bag Egehoved med fugl i fangerne
Havørn 1 ADFU[Bent Bardtrum]
Furesøen eksl. Kalvene:
 Sortspætte 1 R[Niels Jessen]
Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen):
 
Opdaget på kaldet og derefter set fint. Sang ikke.foto
uploades senere
Rødtoppet Fuglekonge 1 FR[Michael Borch Grell]
Gundsømagle Sø:
 Hvid Stork 1 R[Jens C. Pedersen]
 
2
Fjeldvåge 1 [Torben Juul Hansen]
Herstedøster:
 Havørn 1 [Kell Juul Kristensen]
Holmesø:
 
sikker samme gås som i 2016 & 17 
SVP
Kortnæbbet Gås 1 ADR[René Rantzau]
 
østø.
SVP
Sorthovedet Måge 1 ADTH[René Rantzau]
Klydesøen, Vestamager:
 Rødhovedet And 1 MR[Philippe Provençal]
 Rødhovedet And 1 MR[Jørgen Nørrevang Jensen]
 
Ud for Mellemtårnet
Havørn 1 ADR[Jørgen Nørrevang Jensen]
 
Ved Sydtårnet
Rovterne 1 R[Jørgen Nørrevang Jensen]
 Ringdrossel 1 MR[Jørgen Nørrevang Jensen]
Klydesøreservatet, Vestamager:
 Havørn 1 R T[Stig Hansen]
Køge Havn:
 Husrødstjert 1 FR[Eigil Larsen]
Køge Sydstrand:
 Bramgås 140 Ø[Eigil Larsen]
 Agerhøne 2 R[Eigil Larsen]
Nordhavnen:
 Husrødstjert 1 SY[Christian Hintze]
Nordhavnstippen/Stubben:
 
Fou. i rørskovskanten i den oversvømmede del,
mellem de to søer.
Atlingand 1 MFU[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Lille Præstekrave 1 R[Thomas Bundgaard Rasmussen]
 Husrødstjert 2 SY[Thomas Bundgaard Rasmussen]
Skenkelsø Sø:
 
Både obs fra stien ved S-togslinjen og Engvej
Storm
Rørdrum 1 R[Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
Atlingand 3 [Steen Højmark-Jensen]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Storm
Rørhøg 3 [Steen Højmark-Jensen]
 
Både obs fra stien ved S-togslinjen og Engvej
Storm
Lille Præstekrave 1 R[Steen Højmark-Jensen]
Svenskeholm Syd, Vestamager:
 Småspove 12 R[Rasmus Turin]
Sydvestpynten, del 3 af Kongelundsstranden:
 
KBL PET
Blisgås 3 T[Steffen S. Nielsen]
 
KBL PET
Atlingand 1 OF[Steffen S. Nielsen]
 
KBL PET
Rovterne 2 R[Steffen S. Nielsen]
Utterslev Mose Del I (Vestmosen):
 Sorthalset Lappedykker 1 ADR[Henrik Dissing]
Utterslev Mose Del III (Østmosen):
 
Fløj mod Rundø. Ny matrikelart (nr. 180)
Sorthovedet Måge 2 OF[Bjarne Streyffert Rosenfeldt]
Vallensbæk og Ishøj Strandenge:
 
SVP
Bramgås 165 FU[René Rantzau]
 
Delvis VJ
Bramgås 190 FU[Torben Kragh]
 
Varmt og skyfrit
VJ +1 delvis
Bramgås 280 FU[Carl Jochimsen]
 
CSJ + delvis TK
Bramgås 280 FU[Verner Jensen]
 Lille Præstekrave 2 FU[Mads Paulsen]
 
SVP
Lille Præstekrave 2 ADTH[René Rantzau]
 
Delvis VJ
Lille Præstekrave 4 FU[Torben Kragh]
 
Varmt og skyfrit
VJ +1 delvis
Lille Præstekrave 2 FU[Carl Jochimsen]
 
CSJ + delvis TK
Lille Præstekrave 4 R[Verner Jensen]
 
pp - mudderfladen ud for tårnet
Rovterne 2 R[Mads Paulsen]
 
SVP
Mosehornugle 1 SV[René Rantzau]
 
fouragerede lavt over området i to omgange inden for
5-6 minutter
Delvis VJ
Mosehornugle 1 FU[Torben Kragh]
 
Varmt og skyfrit
VJ +1 delvis
Mosehornugle 1 OF[Carl Jochimsen]
 
set jagende to gange (kl. 10.55 og 11.01)
CSJ + delvis TK
Mosehornugle 1 OF[Verner Jensen]
Villahøj Sø, Vestamager:
 Gråstrubet Lappedykker 12 R[Rasmus Turin]
 Atlingand 4 R[Rasmus Turin]
 
3 par
Atlingand 6 R[Thyge Enevoldsen]
 Havørn 1 OF[Rasmus Turin]
Ølsemagle Revle:
 
Havstokken + dæmningen
Gravand 120 R[Lars Rudfeld]
 Krikand 111 FU[Joakim Matthiesen]
 
Havstokken + dæmningen
Krikand 135 R[Lars Rudfeld]
 
Havstokken + dæmningen
Spidsand 27 R[Lars Rudfeld]
 
Havstokken + dæmningen
Klyde 30 R[Lars Rudfeld]
 
Havstokken + dæmningen
Lille Præstekrave 1 TH[Lars Rudfeld]
 
Havstokken + dæmningen
Rovterne 2 R[Lars Rudfeld]

(0.748 sekunder)