GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 09/12/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDSJÆLLAND  
Allerød Sø området:
 
Fløj i nordlig retning 
Sølvhejre 1 OF[Brian Rasmussen]
Blovstrød:
 
Småflokke på 10-25
Silkehale 75 R[Christian Glahder]
Esrum Ådal NV f. Villingerød:
 
Talt under jagt
Skovsneppe 19 R[Eric Schaumburg]
Fredensborg By:
 Lille Korsnæb 15 OF[Thomas Lind]
Furesøen inkl. Kalvene:
 
På isen i Storekalv
Havørn 1 ADR[Mette Alkjær]
 
storekalv ved roklubben
Isfugl 1 OF[Mette Alkjær]
Helsingør lystbådehavn:
 Lomvie 1 FU[Helle Suadicani]
 
hvide halesider
Bjergpiber 1 FU[Helle Suadicani]
 Skærpiber 4 FU[Helle Suadicani]
Kajerød:
 
Kom flyvende lavt. Skuffende med kun én set
udflyvende ugle
Skovhornugle 1 R[Christian Glahder]
Kikhavn:
 Blå Kærhøg 1 1KFU[Michael Trasborg]
Knurrenborg Vang:
 
NV del af skoven.
Lille Korsnæb 24 R[Thomas Qvist]
Nivå Bugt og strandenge:
 
Reservatet, Tangen. Lav vandstand.
Isfugl 1 FU[Karsten Winding]
Sjælsø vest:
 Vandrikse 5 R[Christian Glahder]
Ullerød:
 
Temmelig sikker sølvhejre, ved sparebassin!
Sølvhejre 1 R[Peter Jørgensen]
Ålsgårde:
 
"Udsigten"/Odinshøjvej
Sule 8 S[Carsten Birket Andersen]

(0.065 sekunder)