GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Afdeling:


    TORSDAG DEN 09/02/2023 ( OBS.)  

    DOF NORDSJÆLLAND  
Asserbo Plantage:
 Korttået Træløber 1 R[Peter Hartoft-Jacobsen]
Esrum Sø:
 
1 usp Skovlund. 2 ad Sandporten/Eskehoved. Fangede dels fisk
, fløj dels med gren mod Gribskov
Havørn 3 R[Henrik Boeg]
Favrholm Voldgrav:
 Pibeand 800 R[Bo T. Johansen]
Græse strandenge:
 Hvinand 300 R[Bo T. Johansen]
 Pibeand 400 R[Bo T. Johansen]
 Storspove 40 R[Bo T. Johansen]
Helsingør lystbådehavn:
 Alk 1 R[John Rieland]
 Isfugl 1 R[John Rieland]
 Isfugl 1 OF[Lars Falck]
 Bjergpiber 1 R[John Rieland]
Holløse Bredning:
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Sangsvane 54 R[Kim Berg]
 Bramgås 400 R[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Bramgås 265 OF[Kim Berg]
 Blisgås 75 R[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Blisgås 6 OF[Kim Berg]
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Lille Skallesluger 19 [Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Lille Skallesluger 35 R[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Taffeland 147 R[Kim Berg]
 Sølvhejre 2 R[Peter Hartoft-Jacobsen]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Sølvhejre 4 R[Kim Berg]
 
SET FRA BREDNING VEJ
BA+PR
Havørn 1 2KOF[Kim Berg]
 Stor Tornskade 1 R[Peter Hartoft-Jacobsen]
Møllekrog & Stenholts Mølle:
 Havørn 2 ADR[Henrik Boeg]
 Stor Tornskade 1 R[Henrik Boeg]
Selsø Sø området:
 
Estimat. Helt enormt tæt flok i søens nordende
hvor der var læ bag rørskoven
Troldand 4000 R[Bo T. Johansen]
Strødamområdet og Strødam Engsø:
 Knarand 14 R[Vilhelm Dalgaard]
 Isfugl 1 R[Vilhelm Dalgaard]
 Stor Tornskade 1 R[Vilhelm Dalgaard]
 
På øen overfor fugletårn
Stor Tornskade 1 FU[Per Bo Hansen]
Teglstrup Hegn:
 
Indgang fra Gurrevej 270
Siddekald. Lavmælt. 5-6 gange i løbet af et minut.
Sortspætte 1 R[Anders Høgsholm]

(0.049 sekunder)