GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer
Dagens observationer

TEGNFORKLARING
Turkommentar
Summeret obs.
Kommentar
Medobservatør
Supplerende info
Billede
Lydfil
Tidspunkt
Position
Spontantælling
Behandlet af DKU
Godkendt af SU
Til behandling
Sjælden
Fåtallig
Periodisk fåtallig

See page in English
    OBSERVATIONER  

Herunder ses de seneste observationer i DOFbasen. Du kan vælge imellem observationstypen, dato og lokalafdeling. Visningen af observationer kan sorteres efter henholdsvis lokalitet eller art. Der kan vælges at summere antal individer for en art indtastet af samme observatør på samme lokalitet, enten kun indenfor turen eller på hele datoen.
Klik på observationens antal fugle for yderligere oplysninger om observationen.

Observationer: Dato: Sortering: Summering: Afdeling:


    LØRDAG DEN 09/12/2023 ( OBS.)  

    DOF STORSTRØM  
Albuen Strand:
 Blå Kærhøg 1 BR FU[Ralph Qwinten]
Appenæs:
 
Gitte, Lpa + 2
Lille Skallesluger 75 R[Per Aarkrog]
 [Hjelmskallesluger] (SU) 1 BR FU[Jim Christensen]
 
Set godt i forhold til det skiftende vejr med tæt
tåge. 
Gitte, Lpa + 2
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Per Aarkrog]
 [Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Michael Sørensen]
Bjernæs:
 Blå Kærhøg 1 MADFU[Palle Sørensen]
Bråby:
 
Slotshusvej
Nordlig Gråsisken 25 R[Torben Sebro]
 
Slotshusvej
Stillits 75 R[Torben Sebro]
Bøtø By og Strand:
 
Matriklen
Kernebider 2 R[Simon Vikstrøm]
Fladstrand:
 
HBJ
Lille Lappedykker 11 R[Jakob Engelhard]
 
HBJ
Havørn 2 R[Jakob Engelhard]
Gavnø:
 
ved broen
Blisgås 650 R[Bøje Nielsen]
 
ved broen
Lille Skallesluger 26 R[Bøje Nielsen]
 
ved broen
Taffeland 175 R[Bøje Nielsen]
Gedser Odde:
 
Fanget og ringmærket på Gedser Fuglestation som den tredje
af sin art på fire dage. 
Skovsneppe 1 R[Ole Friis Larsen]
 
HJ
Skovsneppe 1 RI[Gedser Fuglestation]
Hejrede Sø vest:
 Lille Skallesluger 14 R[Jakob Strand]
 Knarand 34 R[Jakob Strand]
Helgenæs Teglværksgrave:
 Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 30 FU[Svend Erik Jessen]
Hårbølle Hestehave:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
2000aco
Natugle 3 [David B. Collinge]
Karrebæk Fjord:
 
..stærkt tåget ifbm at sneen tør. Obs fra
Appenæs, hhv nær P-plads og for enden af
Gødsholmvej.
.minimum.
Bramgås 1500 OF[John Faldborg]
 
JaE m.fl.
Bramgås 4000 OF[Hjalte Benjamin Johansen]
 
HBJ
Bramgås 4000 OF[Jakob Engelhard]
 
JaE m.fl.
Lille Skallesluger 52 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
HBJ
Lille Skallesluger 52 R[Jakob Engelhard]
 
ldelvis lpa +3
Lille Skallesluger 42 R[Bøje Nielsen]
 
JiC
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 BR FU[Anders Søgaard]
 
2000aco
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 FFU[David B. Collinge]
 
..stærkt tåget ifbm at sneen tør. Obs fra
Appenæs, hhv nær P-plads og for enden af
Gødsholmvej.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 1K+BR R[John Faldborg]
 
JaE m.fl.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Set relativt fint i tågen ( det var meget tåget ). Lå sammen
med Store Skalleslugere.
LPA + 4
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Jens Wiberg]
 
HBJ
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 1KR[Jakob Engelhard]
 
Lå sammen med hvinand og stor skallesluger.
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 FU[Vitus Gorm Chalise Andersen]
 
set rimeligt godt selv om tågen var lidt provokerende
ldelvis lpa +3
[Hjelmskallesluger] (SU) 1 R[Bøje Nielsen]
 
HBJ
Taffeland 224 R[Jakob Engelhard]
 
HBJ
Lille Lappedykker 21 R[Jakob Engelhard]
 
ldelvis lpa +3
Lille Lappedykker 19 R[Bøje Nielsen]
 
JaE m.fl.
Vandrikse 3 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
HBJ
Vandrikse 3 R[Jakob Engelhard]
 
JiC
Blå Kærhøg 1 BR R[Anders Søgaard]
 
JaE m.fl.
Havørn 2 R[Hjalte Benjamin Johansen]
 
Sad kortvarigt på bådbro
JiC
Isfugl 1 R[Anders Søgaard]
 
Set af Andrea
2000aco
Isfugl 1 OF[David B. Collinge]
 
..stærkt tåget ifbm at sneen tør. Obs fra
Appenæs, hhv nær P-plads og for enden af
Gødsholmvej.
Isfugl 1 R[John Faldborg]
 
Fløj lavt forbi bådebroen mod venstre, blev
lidt senere set af en anden omme bag rørene.
Isfugl 1 R[Vitus Gorm Chalise Andersen]
Klodskov Nor:
 
Denne sammensatte observation består af 2 eller flere
observationer. Klik for mere information.
Sangsvane 102 [René Christensen]
 
På vinterraps 
Bramgås 2000 FU[René Christensen]
Maribo Søndersø vest:
 Havørn 2 1KR[Jakob Strand]
Nakskov:
 Kernebider 4 FU[Svend Erik Jessen]
Nakskov Indrefjord:
 Skægmejse 2 FU[Svend Erik Jessen]
Nygård:
 Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 40 FU[Svend Erik Jessen]
Nørresø ved Maribo:
 Lille Skallesluger 68 R[Jakob Strand]
Pilet:
 Tundrasædgås 96 FU[Ralph Qwinten]
 Silkehale 30 FU[Ralph Qwinten]
Rødby Fjord:
 Blå Kærhøg 2 FU[Ralph Qwinten]
Saksfjed Inddæmning/Vildmark nord:
 Huldue 17 FU[Ralph Qwinten]
 
Jagtede fasaner
Vandrefalk 1 1KFU[Ralph Qwinten]
Saksfjed Inddæmning/Vildmark syd:
 Blå Kærhøg 1 BR FU[Ralph Qwinten]
Soesmarke:
 
roerester
Sangsvane 320 FU[Leif H. Jacobsen]

(0.098 sekunder)