DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET KALVEBOD FÆLLED (185020)  

Kommune:Tårnby
Lokalafdeling:DOF København
Region:Region Hovedstaden
Beskrivelse:Se SNS vandretursfolder nr. 65 om Kalvebod Fælled og Vestamager
Lokaliteten er del af IBA:Vest- og Sydamager med omgivende hav
Fuglearter på lokaliteten:291
Observationsdage/observationer:4666/61697
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 55.608616/12.543767

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: