DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET KALVEBOD FÆLLED (185020)  

Kommune:Tårnby
Lokalafdeling:DOF-København
Region:Region Hovedstaden
Beskrivelse:Se SNS vandretursfolder nr. 65 om Kalvebod Fælled og Vestamager
Lokaliteten er del af IBA:Vest- og Sydamager med omgivende hav
Fuglearter på lokaliteten:286
Observationsdage/observationer:3825/48319
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (længde/bredde): 12.543767/55.608616

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: