Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vest- og Sydamager med omgivende hav


Den nordlige del af Klydesøreservatet med Avedøreværket i baggrunden.

Beskrivelse
Vestamager er et meget interessant område da det er meget nyt. Det blev inddæmmet under 2.verdenskrig, og brugt til skyde område af de tyske besættelsestropper.
Vestamager består af selvsået birkeskov, pilekrat, Søer, høje, eng og vådområder.
Klydesø reservatet: Hele det Sydvestlige hjørne henligger som Naturreservat. her findes to observations-tårne og et nyt rørskovsskjul, hvorfra man kan betragte det rige fugleliv.

Fugletårnene: Nordtårnet ligger inde i på selve reservatet, men kan nås hvis man følger Nihøjevej. det er bedst at besøge Nordtårnet om morgenen, da man ellers får selve klydesøen i modlys.
Sydtårnet ligger på grænsen af reservatet, på diget helt i syd (Følg kanalvej helt ud til den røde låge), her har man et glimrende udsyn til næsten hele reservatet i medlys.
Ved Storehøj (Lige ved Naturcentret) er bygget et helt nyt gangbrosystem i rørskoven med to skjul, herfra kan man komme rigtigt tæt på rørskovens fugleliv.

Turforslag:
Tur 1: ca. 9/12 km. Start: Vestamager station. Følg Granatvej ud over koklapperne, drej til højre ad Svenskeholmvej, følg denne ud til Birkedam. Bag Birkedam er der en glimrende raste plads med bænke.
Ud til Birkedamsvej og til højre (retning Tårnby).
Her kan så vælges kort eller lang tur: den korte tur, følger Kalvebod sti (asfalt) tilbage til Vestamager station.
Den lange tur fortsætter ad Birkedamsvej (grusvej) og videre ad Fasanskovvej, gennem fasanskoven, til Kanonvej, højre ad Kanonvej, og til venstre ved Kalvebod sti.

Tag turen en meget tidlig morgenstund i maj (gerne ca en time før solopgang), så er der gode chancer for at se og høre fugle som: Nattergal, sjagger, gul vipstjert, Bynkefugl, Munk, Skov og Engpiber, Rørspurv, Dobbeltbekkasin, Gran-, Løv-, Torn-, Gærde-, Skov-. Rør-, Have-, Kær-, Græshoppe- og sivsanger.

Tur 2: Efterårs turen: Parker bilen Ved Frieslandsvej, herfra kan man enten vandre direkte til Sydtårnet, men tit kan det være en fordel/oplevelse at gå en tur ned af den blinde del af Sydmøllevej.
Her kommer fuglene rigtigt tæt på, og man kan foruden ænder og vadefugle opleve rastende rovfugle, især falke.

Tur 3: Vinter: her kan det være en god ide at gå en tur på nordre klapper og koklapperne for at nyde de mange overvintrene rovfugle, især Blå kærhøg og Fjeldvåge.
En anden tur mulighed er ud langs kalvebodløbet, her kan der ligger i tusindvis af ænder, svaner og stor og lille skallesluger.


Adgangsforhold
ADVARSEL!!
Vestamager har været militært skyde terræn. Færdsel er derfor begrænset pga. ueksploderede granater. Der er opsat røde skilte med teksten:
"Fareområde - Adgang forbudt." på de arealer militæret endnu ikke har ryddet.
Det er forbudt og forbundet med livsfare at røre eller opsamle militære genstande.

Det er derfor kun tilladt at færdes på anlagte veje og stier.
Det er ikke tilladt at færdes i indhegninger og på engene.
HUNDE MÅ KUN MEDTAGES I SNOR!!

Udnyttelse
De seneste referater fra Brugerråd Syd under Jægersborg Skovdistrikt kan finde her.

http://tinyurl.com/2gozth

(dette er en forkortet adresse, da den oprindelige adresse til SNS var for lang til at linket kunne virke)

Fakta
Kommuner: Dragør, Greve, København, Tårnby
Areal: 6179 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen, Jægersborg

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 90
Sidste måned: 224

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet