DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET HYLLEKROG (355302)  

Kommune:Lolland
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Beskrivelse:Alle trækobservationer fra området indtastes her
Lokaliteten er del af IBA:Hyllekrog-Rødsand & Femer Bælt
Fuglearter på lokaliteten:276
Observationsdage/observationer:2664/65395
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (længde/bredde): 11.500045/54.596384

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: