Hyllekrog-Rødsand & Femer Bælt


"Care taker ko" med Hyllekrog fyr i baggrunden

Beskrivelse
Omtalen her på siden omhandler kun Fugleværnsfondens reservat Saxfjed/Hyllekrog


Fugle: Digegravene er levested for mange af områdets fugle: Gråstrubet lappedykker, knarand og knopsvane. Andre af ænderne skal man derimod ud på Hyllekrog for at finde: Ederfugl, spidsand, atlingand, skeand og toppet skallesluger. Både på tangen og på engene inden for diget finder man også de obligatioriske vadefugle som vibe, strandskade og rødben.

Den 5 km lange Hyllekrogtange indbyder til den store travetur gennem strandfælleder og langs stranden forbi fyret ud til spidsen. I det lavvandede område mellem tangen og fastlandet kan der raste ande- og vadefugle i stor stil. Mest bemærker man de mange knopsvaner på vandet året rundt. I sensommeren nyder i tusindvis af svaner godt af områdets fred og ro i de uger, hvor de fælder de store svingfjer og derfor ikke kan flyve. Det gør farvandet nord for Hyllekrogtangen til en af landets vigtigste svane-fældepladser. Området er samtidig kendt for sit flotte efterårstræk af både duer, småfugle og rovfugle (selvom de fleste fugle trækker ud ved klitten Store Brunddrag). På en god dag i begyndelsen af august kan flere hundrede hvepsevåger trække ud over Østersøen, og lidt senere på året følger så spurvehøge, musvåger, kærhøge, lærkefalke og meget andet. Er man rigtig heldig, kan man sidst på dagen se de mange småfugle og duer slå sig ned for natten i skoven nord for Billitse Mølle. Hold også øje med rovfugle, der har overnattet på markerne.

Saksfjed Inddæmningen er skabt efter den store stormflod i 1872, som satte det halve Sydlolland under vand. Det blev starttskuddet til det 60 km lange sydlollandske dige og omfattende landvindinger.

Efter år som halvdøde brakmarker og tilgroede enge har fugleværnsfonden sat skub i naturplejen. De græssende dyr gør deres til at åbne op i græstæppet så urter som soløje-alant, strand-nellike og vild selleri atter spirer frem.

Adgangsforhold
Faciliteter for besøgende: Borde, bænke og informationsplancher er under forberedelse.

At komme dertil: Fra afkørsel 49 på E4/E47 køres til Holeby; herfra sydpå forbi Tågerup. Efter Lungholm gods drejes mod syd forbi Bjernæs og til P-plads ved Store Brunddrag.

Bedste årstid for besøg: Sensommer og efterår. På Hyllekrogtangen er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1/3 til 15/7.

Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: 32957 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden, og andre lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Havvindmøller
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 59
Sidste måned: 54

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet