DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NYORD ENGE (365101)  

Kommune:Vordingborg
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Strandeng/Agerland
Lokaliteten er del af IBA:Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Fuglearter på lokaliteten:249
Observationsdage/observationer:2790/29827
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (længde/bredde): 12.217344/55.048768

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: