DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NYORD ENGE (365101)  

Kommune:Vordingborg
Lokalafdeling:DOF Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Strandeng/Agerland
Lokaliteten er del af IBA:Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Fuglearter på lokaliteten:249
Observationsdage/observationer:3510/37819
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 55.048768/12.217344

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: