DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NYORD ENGE (365101)  

Kommune:Vordingborg
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Strandeng/Agerland
Lokaliteten er del af IBA:Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Fuglearter på lokaliteten:248
Observationsdage/observationer:2575/26863
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (længde/bredde):12.217344351912962/55.048768178692846

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

År: