DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET NØRREBALLE NOR (481138)  

Kommune:Langeland
Lokalafdeling:DOF Fyn
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Agerland
Beskrivelse:Inddæmmet nor. Lå som landbrugsjord frem til efteråret 2004, hvor det atter blev sat under vand.
Lokaliteten er del af IBA:Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland
Fuglearter på lokaliteten:212
Observationsdage/observationer:2512/32052
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.810499/10.681278

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: