Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

Beskrivelse
Marstal Bugt omfatter vandområdet ud for den vestlige del af Sydlangeland.

Området omfatter en relativ lavvandet kystzone, hvorefter det bliver dybere med dybder mere end 10 méter.

På land omfatter området de vigtige fuglelokaliteter: Piledybet, Tryggelev og Nørreballe Nor, Klise Nor, Søgård Sø, Gulstav Mose, Kelds Nor samt træklokaliteten Dovnsklint.

Piledybet:
Mose med rørskov omgivet af skov og sommerhuse.

Tryggelev Nor:
Større vandflader med rørskove. Eng, overdrev. 1 fugletårn og 1 fugleskjul. Hygge med fugletavler.

Nørreballe Nor:
Genoprettet vådområde - Vandmiljøplan II område. En ca. 50 hektar stor sø omgivet af smalle enge.

Klise Nor:
Mindre brakvandssø med rørskov og eng.

Søgårds Sø:
Mindre sø omgivet af enge. Kun en del af den planlagte sø Søgårds Sø på ca. 50 ha. er genoprettet.

Gulstav Mose:
Mose med fri vandflade og relativ stor rørskov. Våde og tørre enge, overdrev. Fugletårn med god oversigt over området.

Kelds Nor:
Større brakvandlagune omgivet af rørskov, enge og skov.

Dovns Klint:
Klint under nedbrydning. Anvendes af ornitologer til trækobservationer.

Fakta
Kommune: Langeland
Areal: 4985 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 44
Sidste måned: 66

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet