DOFbasen
    DATA FOR LOKALITET TRYGGELEV NOR & SALME NOR (481280)  

Kommune:Langeland
Lokalafdeling:DOF Fyn
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Fersk eng/overdrev
Beskrivelse:Stort vådområde ved Langelands SV-kyst. Ejes af Fugleværnsfonden.
Lokaliteten er del af IBA:Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland
Fuglearter på lokaliteten:254
Observationsdage/observationer:3381/64489
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.796764/10.664857

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: