DOFbasen
    BILLEDE(R)  

Gulstav Mose, 11. maj 2010. Foto: Jacob Sterup
    DATA FOR LOKALITET GULSTAV MOSE (481490)  

Kommune:Langeland
Lokalafdeling:DOF Fyn
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Permanent vandhul/mose/Fersk eng/overdrev
Beskrivelse:Mose, bestående af frie vandflader omgivet af rørskov, pilebuske og enge. Ejet af Fugleværnsfonden. Adgangsforbud i selve mosen, men kan overses fra f.eks. fugletårnet i nordenden, Gulstavvej og Gulstav Klint.
Lokaliteten er del af IBA:Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland
Fuglearter på lokaliteten:247
Observationsdage/observationer:2106/17629
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Lokalitetscenter (bredde/længde): 54.727243/10.689632

    DIAGRAM OVER OBS. PÅ LOKALITETEN  

: